dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Reactie gemeente op enquête afvalsysteem: "In gesprek met bewoners, meer voorlichting en afvalcoaches"

6 december 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Op verzoek van de gemeente willen we als Ambacht.net in het kader van hoor en wederhoor de reactie op de uitslag van onze enquête plaatsen. De reactie wordt hieronder integraal geplaatst: 

Doel nieuw tarief  
Het doel van het nieuwe tarief is beter afval scheiden en minder restafval overhouden: goed voor het milieu én goed voor portemonnee van de inwoners. Dat is het recycletarief. Op deze manier houdt de gemeente het tarief voor afvalverwerking betaalbaar, omdat de rijksoverheid steeds meer geld vraagt voor de verwerking van het restafval. Met het nieuwe tarief wordt de afvalscheider beloond en andere inwoners worden uitgedaagd om mee te doen. Uit de enquête, die in opdracht van de gemeente door een onafhankelijk onderzoeksbureau is gehouden, kwam naar voren dat een meerderheid van de inwoners achter dit voorstel staat. 

Minder restafval wordt beloond 
Als gemeente begrijpen we dat deze manier van afvalinzameling anders is en dat betalen per restafvalzak wennen is. Hier staat wel tegenover dat het basistarief flink verlaagd wordt. Gemiddeld blijven de kosten voor een eenpersoonshuishouden gelijk bij jaarlijks inleveren van 26 afvalzakken van 60 liter en bij een meerpersoonshuishouden bij 36 afvalzakken van 60 liter. Wie minder restafval aanbiedt wordt hiervoor beloond, anderen worden uitgedaagd om mee te doen. We weten dat dit kan: nu zien we nog veel te veel GFT-E en plastic, blik & drinkpakken bij het restafval.

Meer voorlichting 
Hier gaan we Ambachters bij steunen, onder andere met voorlichting, een app waarin je het aantal inworpen kunt zien en afvalcoaches. Afval scheiden zal in het begin anders zijn, maar we luisteren naar de inwoners en komen met oplossingen waar dat nodig is. Daar gaan we met de bewoners, dus met elkaar, volgend jaar over in gesprek.
We weten ook dat als we niets doen, iedereen in Ambacht meer gaat betalen. De kosten voor afvalverwerking blijven stijgen. Nu betaalt iedereen via de afvalstoffenheffing mee aan de verwerking van al het restafval, ook van de inwoners die niet goed scheiden. De gemeenteraad vindt dit onwenselijk en heeft daarom om een voorstel voor een recycletarief gevraagd. Met invoering van een recycletarief zorgen wij met zijn allen dat de afvalstoffenheffing voor inwoners betaalbaar blijft en dragen wij bij aan een beter milieu.
De gemeenteraad neemt op 6 december een besluit over het recycletarief. Bij een positief besluit stelt de raad op een later moment de tarieven vast. Het recycletarief gaat dan vanaf 2023 in. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze vragen en antwoorden-pagina

Slotreactie 
Ambacht.net dankt de gemeente voor deze uitgebreide reactie. We zien deze reactie meer als een statement en toelichting. We missen dus eigenlijk een inhoudelijke reactie op de uitkomsten van onze enquête. 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!