Gemeenteraad: Groen licht voor een zondagse duik in het binnenbad

28 juni 2023 • 12:15 door Willem Schneider
Gemeenteraad: Groen licht voor een zondagse duik in het binnenbad

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Ambachters kunnen vanaf 1 september tot 1 mei 2024 op zondagmorgen in het binnenbad zwemmen. Dat stelt de meerderheid van het college voor tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 3 juli. Er komt in de periode van september-mei een proefproject waarin het zwembad ’s zondags tussen 9 en 13 uur open is. Na afloop volgt een evaluatie.

Twee varianten: bespreking 21 juni
Met dit voorstel komt het college tegemoet aan de wens van de meerderheid van de gemeenteraad om een zondagsopening mogelijk te maken. Was het college eensgezind, de coalitiepartijen (CDA, Gemeente Belangen, SGP-ChristenUnie en VVD) zaten niet op één lijn. Dat bleek uit de commissievergadering van 21 juni jl. Het college gaf toen twee varianten in bespreking.
De eerste variant is om het binnenbad zowel op zaterdagmiddag én zondagmorgen te openen. Omdat bij meerderheid van de raad (PvdA, VVD, Realistisch Ambacht, Gemeente Belangen) deze wens leeft, komt het college met dit voorstel.
De tweede variant is de opening op zondagmorgen, maar wel een sluiting van het binnenbad op zaterdagmiddag. Deze variant was kostenneutraal. CDA, D66 en EVA kozen voor deze optie.

Kanttekeningen college
Het college maakt bij zijn voorstel wel een paar kanttekeningen. In eerste plaats: de beschikbaarheid van het personeel. “Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zal het een uitdaging worden om voor de zondagen voldoende bemensing te krijgen. Uiteraard zal Sportfondsen zich inspannen om extra personeel te werven, maar het kan een risico vormen.”
In de tweede plaats: een evaluatie. Na acht maanden zal de pilot met Sportfondsen worden geëvalueerd. Na vier maanden wordt de raad geïnformeerd over de bevindingen tot dan toe. “Aandachtspunt daarbij zijn de indicatoren aan de hand waarvan wordt bepaald of de pilot na afloop als succesvol kan worden beschouwd. Onderdeel van de evaluatie zijn onder andere de daadwerkelijke kosten, opbrengsten, en personeelscapaciteit.” De kosten van deze pilot worden begroot op € 13.260.

Twee varianten: standpunten in De Brug
De standpunten van de diverse raadsfracties zijn woensdag 28 juni nog eens verwoord in het weekblad “De Brug.”
De meeste fracties herhalen hun standpunt, zoals ze tijdens de commissievergadering van 21 juni innamen.
D66 is hier het meest positief: “Wat D66 betreft ….. DE AANHOUDER WINT”, is de kop van het artikel in De Brug. De fractie van EVA kiest nu voor optie 1 (in plaats van 2) én met andere openingstijden: 12.00-16.00 uur in plaats van 9.00-13.00 uur.
De SGP-ChristenUnie gaf tijdens de commissievergadering beide varianten een verslechtering te vinden in vergelijking met de huidige situatie. In De Brug wordt datzelfde standpunt niet herhaald, maar geeft deze fractie een procedurele reactie. Er staat: “Wij vinden dat het debat in de gemeenteraadsvergadering dient plaats te vinden. Daarna maken wij ons standpunt en de argumenten bekend.”

Groen licht op 3 juli
André Flach, de wethouder van de SGP-ChristenUnie, meldde Ambacht.net dat hij niet het collegevoorstel steunt. "Ik heb daar tegen gestemd en dat duidelijk en met redenen omkleed in de notulen laten opnemen. De redenen zijn: De zondagsrust is terug te voeren op de Bijbelse Tien Geboden die een belangrijke drijfveer zijn in mijn politieke en bestuurlijk handelen.
Daarnaast zie ik de zondagsrust in onze huidige maatschappij niet alleen als een gebod maar ook steeds meer als een gave. Een collectief rustmoment in de week is goed voor iedereen en waard om aan vast te houden. En als gevolg van dit voorstel moeten hier toch mensen voor gaan werken."

Het voorstel dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd, maakt overigens geen melding van het minderheidstandpunt van Flach. Dit voorstel wordt op 3 juli besproken. Verwacht wordt dat een grote meerderheid van de gemeenteraad met variant 1 instemt, waarin staat dat het binnenbad zowel zaterdagmiddag als zondagmorgen open is.

De bekende badjuf Jannie bij het binnenbad dat zondagmorgen 3 september opengaat 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.