Nieuwjaarstoespraak 2015 van Burgemeester Jan Heijkoop

06 januari 2015
Nieuwjaarstoespraak 2015 van Burgemeester Jan Heijkoop

HENDRIK IDO AMBACHT - Burgemeester Jan Heijkoop sprak de onderstaande nieuwjaarstoespraak uit:

Dames en heren, jongelui,

Namens de gemeenteraad en het college heet ik u allen van harte welkom. Fijn dat u allemaal bent gekomen om elkaar goed Nieuwjaar te wensen. Ook van mijn kant veel heil en zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.

Ik ben verheugd ook dit jaar te kunnen melden dat de jaarwisseling prima is verlopen. Gelukkig geen nare incidenten, en ik heb zelf kunnen zien dat vooral veel opgetogen en vrolijke mensen op straat waren die er met elkaar een mooi feestje van maakten. Daarbij wil ik ook mijn welgemeende dank uitspreken en complimenten maken voor alle hulpdiensten die deze nacht weer paraat stonden, voor uw en onze veiligheid!

Zo kort na de jaarwisseling is altijd een goed moment om nog even terug te kijken naar het verleden: wat hebben we bereikt en meegemaakt in het afgelopen jaar. Ik zal geen hele lijst opnoemen, maar wil er wel een paar highlights uitlichten.

Hoewel ieder van ons bij het terugkijken natuurlijk zijn of haar persoonlijke moeilijke en verdrietige momenten heeft gekend, mag ik wel zeggen dat ons die als gemeente dit jaar behoorlijk bespaard zijn gebleven. Er zijn gelukkig geen zeer ernstige incidenten geweest, of andere ingrijpende gemeentelijke gebeurtenissen. Nationaal en internationaal geldt dit helaas niet. Ik noem de ramp met de MH17, maar ook de talloze vluchtelingenstromen vanwege
oorlog en geweld. Ook past dankbaarheid dat we, ondanks de economische crisis, hiermee vergeleken in een harmonieus land wonen. In dit opzicht blijft het dan ook de moeite waard om te werken aan een hechte Europese samenwerking.

2014 was een belangrijk jaar voor de gemeenteraden. Voor sommigen fracties winst, voor anderen verlies. Oude vertrouwde gezichten verdwenen uit de raad, nieuwe gezichten zorgden voor een nieuw elan. Even wennen wellicht, maar wel met allemaal één gemene deler: we willen het beste voor alle inwoners in Ambacht. En dat spreekt ook uit de ambitie van dit college: het coalitieprogramma ‘Voor elkaar in Ambacht’. Dat dit stevige ambities zijn, blijkt ook wel uit de vele inhoudelijke en intensieve debatten die gevoerd zijn.

We zijn pas 9 maanden op weg, maar in die korte tijd hebben we al wel veel bereikt: knooppunt Ambacht aan de Noord (ook wel bekend als het nieuwe waterbusplein), bedrijventerrein Ambachtsezoom en de uitbreiding en innovatie van winkelcentrum De Schoof staan allemaal meer dan in de steigers. De woningbouw in De Volgerlanden vordert, in kleine stapjes, maar absoluut gestaag

De beleving van deze wijk De Volgerlanden wordt hoog gewaardeerd, het is een plek waar mensen graag willen wonen. En in de opmerking die regelmatig wordt gemaakt dat Ambacht ‘het Wassenaar van de Drechtsteden’ is, zit dan ook absoluut een kern van waarheid. Mij is herhaaldelijk gebleken dat de inwoners van onze gemeente zelf ook oog hebben voor hun eigen leefomgeving
.
De actie die we aan het einde van het jaar voerden waarbij we zo’n 20 wijkkerstbomen met lampjes aanboden, was een enorm succes. Al op de eerste dag overtrof het aantal aanmeldingen ruim onze verwachting. Ook hieruit blijkt dat Ambachters hechten aan gezelligheid, uitstraling en met elkaar iets ondernemen, voor hun straat, buurt of wijk.

Uit het uitstekend verlopen VNG Congres in het afgelopen jaar in Hendrik-Ido-Ambacht, is gebleken dat wij als gemeente en als organisatie een dergelijk groot regionaal evenement heel goed aankunnen. En ik durf u nu al te voorspellen dat ook tijdens Koningsdag de bijdrage van Ambacht substantieel en
spraakmakend zal zijn.

We gaan een bijzonder jaar tegemoet. 2015 is immers het jaar van de waarheid op het gebied van zorg en jeugdzorg. Wij, en dan met name de wethouder Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd, hebben er alles aan gedaan om de overgang van deze belangrijke taken naar de gemeente, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het sociaal wijkteam en het jeugdteam zijn er klaar voor. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we goed voorbereid zijn. Dat betekent niet dat alles altijd perfect zal lopen, maar wel dat we, beter dan voorheen, onze inwoners kunnen begeleiden bij het vinden van de hulp en zorg die zij nodig hebben. Zeker in de jeugdzorg blijkt dat in het verleden instanties vaak langs elkaar heen werkten.

Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken, vooral ouderen, of er straks of in de toekomst nog wel de hulp is die ze nodig hebben. Ik begrijp die zorg, maar ben er ook van overtuigd dat in dit gebied de gezamenlijke gemeenten dit goed voor elkaar hebben. En ook hier geldt: er valt niemand tussen wal en schip.

En heeft u toch vragen?
Bel of kom langs, stel uw vragen en u wordt verder geholpen. Ik prijs me gelukkig dat in Ambacht bovengemiddeld sprake is van een enorme netwerksamenleving: er zijn heel veel verenigingen en organisaties, waar velen onderdeel van zijn en waar mensen nog naar elkaar omzien.
De zorg zal weliswaar anders zijn dan vroeger, maar voor hen die het echt nodig hebben, wil de gemeente zorgen voor een vangnet.
Ook dat is voor elkaar in Ambacht!

Ook in 2015 zetten wij ons in voor een goede samenwerking, met name in de Drechtsteden. Breder kijken dan alleen naar je eigen gemeente is voor ons belangrijk en waardevol. Alle collegeleden zijn dan ook vertegenwoordigd in regionale overleggen en besturen. Een belangrijke voorwaarde voor mensen in hun leven, is naast voedsel, een goede woning en een veilige omgeving, is het hebben van werk. Hoewel er een lichte opleving is in de economie, weten
we dat er veel mensen zijn die moeite hebben om aan een baan te komen, vooral de jeugd en ouderen.

Als gemeenten hebben we de belangrijke opgave om bedrijven zich te laten vestigen in de Drechtsteden. Daarmee creëren we extra werkgelegenheid voor
onze inwoners. We hopen dat we door de regionale promotie en samenwerking hierin slagen, maar ik ben vooralsnog erg kritisch over de wijze van aanpak, die volgens mij teveel intern is gericht en binnen de Drechtsteden. De kern moet toch zijn om  werkgelegenheid van buiten de Drechtsteden binnen de
Drechtsteden te halen. Ik hoop in komend jaar hiervan snel concrete resultaten te zien.

Blij ben ik als burgemeester met onze ‘visie op regionale samenwerking’. Daarin staat duidelijk en helder geformuleerd hoe wij als gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in die regionale samenwerking staan en op basis waarvan wij keuzes maken. Wij geloven in een regiosamenwerking waarbij we als kleinere
regiegemeente zelfstandig functioneren en dichtbij onze inwoners zijn, en tegelijkertijd voor het bulkwerk en specialisaties de samenwerking binnen die regio opzoeken. Dat biedt voordelen en meerwaarde voor onze inwoners, een betere kwaliteit en financieel voordeel.

Binnen de Drechtsteden is ook duidelijk sprake van die diversiteit tussen gemeenten. Zo heb ik gemerkt dat Alblasserdam een typische bedrijven/ondernemers-gemeente is, denk aan Oceanco, Nedstaal en IHC. Terwijl Hendrik-Ido-Ambacht bijvoorbeeld weer zeer gericht is op hoogwaardige woningbouw. En daarmee zijn eventuele, wat ludiek aandoende speculaties over gemeentelijke fusies van de baan: dat is niet waar wij in het
verleden voor gekozen hebben en ook in de toekomst niet voor kiezen.

En de samenwerking tussen de regio-gemeenten is goed. Het is niet voor niets, en daar ben ik best een beetje trots op, dat ik tijdelijk als
waarnemend burgemeester ook in Alblasserdam aan de slag ben. Ook hierin speelt de efficiëntie en gezamenlijkheid een belangrijke rol.

Tegelijkertijd ben ik wel kritisch ten aanzien van de discussies over de structuur en de samenwerking van de regio, en de grote hoeveelheid tijd die dit in beslag neemt. We moeten de komende jaren er absoluut voor zorgen dat het om de inhoud van onze samenwerking gaat, en niet om de structuur of vormgeving. Dat is immers voor onze inwoners het allerbelangrijkst

En daarmee wil ik mijn nieuwjaartoespraak afsluiten. Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid vanavond. Bent u hier als belangstellende inwoner? Vriendelijk dank voor uw betrokkenheid! Ik kom graag later vanavond persoonlijk met u in gesprek.

Bent u hier namens uw organisatie of bedrijf? Ik waardeer uw komst en het belang dat u hecht aan een goed contact met onze gemeente.

Ik wens u: alle goeds voor u en de uwen in 2015.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.