In Balans

16 juni 2012 door Willem Schneider

 

Ooit gehoord van een Kadernota? Waarschijnlijk zegt dat u als Ambachtse kiezer niets. Mocht u een echter een politieke of bestuurlijke achtergrond hebben, zie ik uw ogen glimmen!
De kadernota is immers de aanloop tot een nieuw “jaar” in de (gemeentelijke) politiek. En: een nieuw jaar, dus nieuwe politieke keuzes!
 
U weet wel dat de Tweede Kamer zo zijn rituelen kent, bijv. de Algemene Beschouwingen. Een aantal dagen bestoken Kamerleden elkaar dan met “argumenten” om elkaar te “overtuigen”. Ik spreek dan liever over “gedachtewisseling” dan van discussiëren. Het “debat”is vaak doorgestoken kaart, want de standpunten liggen vast. Immers: ambtenaren van betrokken ministeries en de pers hebben de speeches die Kamerleden oplezen vooraf al in hun bezit. Dan kan je niet veel van je speech en standpunt afwijken. Bovendien zijn deze speeches vaak geschreven door medewerkers en goedgekeurd door fractiecommissies, maar dat terzijde…
Mijn ervaring in Den Haag leerde dat er in de coulissen conceptmoties lagen, die andere fracties mochten ondertekenen. Dit soort beschouwingen heeft een hoog theatergehalte, zeker als ze “life”worden uitgezonden door internet of andere media.
 
Ook andere politieke vergaderfora kennen dit soort taferelen. Zo ook de gemeenteraad. Begin november houdt de Ambachtse raad ook Algemene Beschouwingen (Begrotingsraad). Daarbij stelt de raad de begroting van de gemeente voor het komende jaar vast. Een actieve raad (of Tweede Kamer) komt vaak met voorstellen om de begroting te veranderen. Verkiezingsbeloften moeten immers waar gemaakt worden nietwaar? 
 
Diverse gemeenteraden in het land en in de Drechtsteden vinden daarom niet de Algemene Beschouwingen meer zo belangrijk. Nee, ze gaan reeds bij de behandeling van de Kadernota voorstellen “in de week” liggen. Wat is dan zo’n kadernota? Wel, het woord zegt het al: de nota geeft de kaders aan waarbinnen het college wil opereren. Geld, middelen, coalitieprogramma zijn bij deze afweging belangrijk. In sommige gemeenteraden is men nog vlugger. Bijv. jawel…. in de Ambachtse raad. Het CDA nam immers in de junivergadering de vlucht naar voren. Het CDA diende namelijk een amendement bij het …. Programmaverslag 2011 in. Dit verslag kijkt terug en beoordeelt of het beleid over 2011 is uitgevoerd.  Dan is een voorschot nemen op het komende jaar tijdens een terugblik een ongebruikelijke “move”, tenzij de nood hoog is. Maar ja, als je meent een signaal af te willen geven naar de Ambachtse samenleving, moet je dat zo snel mogelijk doen, nietwaar? En je kan je op deze manier wel profileren..
Over de Ambachtse samenleving kom ik straks nog even terug.
 
In verband met de Kadernota is het interessant te weten waar het Ambachtse college voor staat. Ik ga natuurlijk de hoofdpunten van deze Kadernota niet herhalen. Ik wil er wel  een paar uithalen.
De samenwerking met andere gemeenten is altijd wel een politiek gevoelig onderwerp. De samenwerking in de Drechtsteden heeft inmiddels zijn plaats in de politiek wel gevonden.
 
 
 
Ja, de samenwerking in de Zwijndrechtse Waard vaart meer op de woelige baren. Samenwerking is er wel, maar soms wordt de zaak weer afgeblazen. De bouw van een gezamenlijk zwembad is het voorbeeld van.
Daarom zocht ik snel naar passages over deze subregionale samenwerking. En ja wel, ik stuitte op de volgende zinnen:
“Een balans ontstaat tussen de beide gemeenten op het gebied van voorzieningen. Gevoelsmatig moet er een goede verdeling van de voorzieningen op het niveau van de Zwijndrechtse Waard zijn tussen gemeenten die door de inwoners als vanzelfsprekend wordt beschouwd.”
Deze zinnen doen me denken aan een koorddanser: er moet een balans zijn, maar hoe zou deze balans er uit moeten zien. Hoe blijf ik dan vervolgens het evenwicht bewaren? En daar komt volgens het college intuïtie bij kijken. Ze legt haar oren te luister bij de gewone kiezers.
Want het college wil namelijk dat de inwoners van Ambacht en Zwijndrecht bij die balans worden betrokken. Maar hoe en welke manier? Dat vertelt het college niet in de kadernota. En of het Zwijndrechtse college voor deze lijn (back to the basic) kiest, weet ik ook niet.  Het is overigens terecht dat de Kadernota op deze vragen geen antwoord geeft, de nota geeft immers de denkrichting aan, niet de uitwerking.
 
Interessant is dat het college de Ambachtse samenleving bij een ander onderwerp wil betrekken. Dat onderwerp gaat over het evenementenbeleid. Zoals u weet, is vorig jaar (31 oktober, 3 november) bij de Algemene Beschouwingen een motie ingediend en uitgebreid gesproken over een nota Evenementenbeleid. De toenmalige burgemeester wilde toen ook betrokken worden bij het opstellen van zo’n nota, vanwege het afgeven van vergunningen (voor circusvoorstellingen etc.) 
 
Het college wil ook dat de Ambachtse samenleving meer wordt betrokken bij deze evenementen. De vraag is: hoe? En zie ik geen antwoord op. Het college stelt wel een voorwaarde: Evenementen moeten aansluiten bij de (culturele) identiteit van de gemeente. Tja, wat is dat dan? Is dat de Dorpse identiteit, een term die zo vaak in de verkiezingscampagne van 2010 viel? Ook op deze vragen geeft de Kadernota terecht geen antwoord, omdat de nota de denkrichting aangeeft. Werkenderwijs zal duidelijk worden deze vragen worden beantwoord.
 
Ik wil nog in het kort wat andere punten aanstippen:
* er komt deze raadsperiode nog een bedrijvencentrum. De mogelijkheden worden onderzocht voor vestiging op de voormalige gemeentewerf.
* voor het einde van deze raadsperiode zullen vier nieuwe horecaondernemers in onze gemeente gevestigd zullen zijn.
* naar vele jaren overleg komt er uiteindelijk een nota over het accommodatiebeleid.
* er komt in 2012 20.000 euro voor de aanschaf van speeltoestellen
 
Tja en dan de langere termijn. Het college heeft ook daar al ideeën en denkkaders over. In 2017 (jawel, bijna aan het einde van volgende raadsperiode) staat een positief en een minder positief onderwerp op de agenda: 
 
* er zijn 2 rotondes aan de Weteringsingel namelijk bij de Reeweg en de Hoge Kade gepland.  
* de OZB gaat 5% extra omhoog. Dit extraatje (of uitsmijter) is gekoppeld aan een nieuwe voorziening, namelijk de bouw van de brede school Volgerlanden/Centrum in de buurt van het Jeugdspeelpark.  
 
 
Tenslotte: Ambacht, Zwijndrechtse Waard, Drechtsteden, Nederland is in de ban van koning Voetbal in Polen en de Oekraine. Hoe je ook over dit massaverschijnsel denkt, voetbalwedstrijden, nationalisme en hooligans vormen in deze landen een voedingsbodem voor extreme opvattingen bij supporters.
In deze video: de andere kant van de voetballerij in deze twee landen.
 
This BBC-clip is long - please watch the whole thing and share it. And then no one can say they didn't know.
 

 www.dailymotion.com/video/xrhwps_bbc-panorama-stadiums-of-hate-euro-2012_sport

 

 

 

__._,_.___
 
Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.