Over de c(h)ampagnewoningen en het vuurwerk in de verkiezingsstrijd: de zondagsrust

15 maart 2022 door Willem Schneider
Over de c(h)ampagnewoningen en het vuurwerk in de verkiezingsstrijd: de zondagsrust

U bent de politieke reclameborden langs de doorgangswegen ook al zat?” Dat vroeg me onlangs een bekende. Ik kan me die irritatie wel voorstellen. Zeker in het kader van de duurzaamheid. Immers: hoeveel papier is hiervoor niet gebruikt? Of vanuit beeldkwaliteit. Denk dan aan grote of kleine borden, die waren omgevallen, scheef hingen, op de grond stonden. Of ze hingen halverwege aan een lichtmast. Of denk aan de donkere mannelijke personages, die je met donkere ogen aanstaren en zelfs een ouderwetse stropdas hebben.. Of aan: de vrouwelijke personages, die een soort smile proberen te fabriceren. Al deze “hoofden” hebben dus duidelijk geen uitstraling.
Maar los van deze bezwaren: deze “reclames’ zijn verkeersonveilig: borden met teksten bij rotondes en kruispunten leiden het verkeer af! 

Ik ga nu even in op de campagne. Daarna sta ik kort inhoudelijk stil bij de standpunten van de politieke partijen over onder meer de zondagsrust, de woningbouw, de handhaving (vuurwerk) en het parkeerbeleid. 

Toetsen campagne aan eigen beleid
Misschien is het goed dat de nieuwe raad en college hun regels in de nota Reclamebeleid uit 2017 nog eens toetsen aan de afgelopen campagne. Bij de Kamerverkiezingen schreef ik dat ook al. In deze nota las ik bijvoorbeeld iets over “plaatsing onderzijde van het bord 0,5 meter boven de grond.” Ik zag echter nog al wat “verzakkingen” van borden, die naar de grond waren gezakt of van “hoofden,” die zich verhieven boven deze 0,5 meter (u mag uitzoeken wie). En nog zo één regel uit deze Nota: “Plaatsen van borden is niet toegestaan op plaatsen waar die de veiligheid voor het verkeer hinderen, waaronder:
∘ hoeken van straten
∘ bij/op kruisingen en rotondes
∘ nabij voetgangersoversteekplaatsen” 
Het is interessant om een quiz uit te schrijven, waar en wanneer deze regels niet zijn gevolgd…. 

“Geloven in Ambacht” 
Inhoudelijk is deze optocht van vrolijk kleurende bordreclames bij de toegangswegen in Ambacht een farce: wat algemene kreten en soms onwaarheden. Het “houden van Ambacht” van de SGP doet denken aan het “houden van Holland” of het “houden van Oranje.” Gelet op de politieke achtergrond, had ik eerder gedacht aan de kreet:  “Ik geloof in Ambacht” dan aan “Ik hou van Ambacht.” Bij de SGP-ChristenUnie lees ik vaak wat ze niet willen (geen windmolens, daar gaat de gemeente overigens niet over, geen koopzondagen, geen coffeeshop, geen fusie met Zwijndrecht). Wat deze fractie nu echt wel wil, leest de voorbij rijdende automobilist of fietser nauwelijks. Ja, ik lees bijvoorbeeld een kreet op een bord in de wijk Krommeweg dat “deze wijk wel een opknapbeurt nodig heeft.” Niets op tegen, maar mis ik het prijskaartje op deze poster. Bovendien: wie heeft ooit verzonnen om zo’n verdichte wijk te bouwen? 

“Proost!”
Opvallend vind ik ook dat SGP-ChristenUnie in deze campagne geen campagnehuis had. In het vorige campagnehuis had deze fractie in 2018 twee lokale “kwaliteitsbieren” geïntroduceerd om het “dorpse karakter” te onderstrepen. Dat waren de “Ambachtse bieren.” Er werden toen twee varianten “op de markt” gebracht: “De Scheepssloper” en het “Vrouwgelen.” Diverse winkels, cafés en supermarkten verkochten volgens een SGP-persbericht deze twee soorten. Ik denk dat de oprichters van de lokale SGP (zo’n eeuw geleden) over deze manier van politiek bedrijven hun grote afkeuring hadden uitgesproken. SGP-leden, die in de lokale taverne werden gesignaleerd, werden zwaar vermaand door het bestuur!

Gesloopt 
 De namen van deze twee soorten bier vind ik overigens frappant. Immers: u weet wat er met scheepssloperijen en met de Vrouwgelenweg is gebeurd. De sloperijen zijn tijdens het regime van de grootste fractie verdwenen. De Vrouwgelenweg bestaat sinds kort eigenlijk ook niet meer: de weg is geen doorgangsweg meer en ze is doorsneden door een park. Het identieke, dorpse karakter van één van de oudste wegen van Ambacht is daarmee in enkele jaren verdwenen. Deze weg is dus ook “gesloopt.” Kortom: met het verdwijnen van de sloperijen en van de Vrouwgelenweg heeft deze fractie bewust bijgedragen aan de verdere teloorgang van het “dorpse karakter,” wat dat ook moge zijn. Ik ben ook benieuwd of deze twee soorten nog (onder SGP-vlag) te koop zijn of was dat een gevecht tegen de bierkaai? 

“Piketpaaltjes”
Een fraaie verkiezingsstunt is de verkiezingskrant van de SGP-ChristenUnie. Maar ook hier vraag ik me af of dit in het kader van het duurzaamheidsstreven (hoeveel papier en hout heeft het wel niet gekost?) een positieve actie is geweest. Het ophalen van het oud-papier wordt hiermee overigens wel mee bevorderd…  
Scherp vond ik overigens ook de bijdrage van een kandidaat van deze gecombineerde fractie in een flyer: hij wil “minder paaltjes in de wijk”…  Hij wil hier paal en perk aan stellen. Prima idee, misschien levert dat ook nog stemmen op! Misschien levert het nog meer stemmen op als zijn fractie ook het aantal ideologische piketpaaltjes vermindert… Mogelijk is zijn voorstel een voorsorteren hier naar…

Campagnehuizen
Wel een campagnehuis hadden Gemeente Belangen en de PvdA, beide in De Schoof, maar niet naast elkaar. Deze locaties zijn goed zichtbaar voor het winkelend publiek. Dan kan je wel goed contact leggen met de Ambachters. Ik vraag me wel af hoeveel nieuwe leden of stemmers deze zichtbare activiteiten nu uiteindelijk hebben opgeleverd.

Elk wat wils
Vrij onzichtbaar in het straatbeeld en in de campagne is Ambacht Uw Belang. Soms zie ik een paar kleine borden van Ambacht Uw Belang (AUB) op de grond, die nauwelijks te lezen of toonbaar zijn. Een enkele keer zie ik op de toegangswegen het hoofd van Realistisch Ambacht (RA). Inderdaad: dit hoofd is meer terug te vinden op de sociale media dan op “staatsieportretten” aan de lichtmasten. Daar kan ik goed inkomen. 
Het CDA zie ik meer dan de vorige campagne aan de weg staan: meer reclameborden, vastgebonden aan de lichtmasten, soms hoog, soms op de grond, soms schots en scheef….  Maar de priemende ogen van de lijsttrekker Steven van Die blijven, ondanks alle standjes, strak op de voorbijganger(s) gericht…. En de grote spandoeken/borden van Steven trekken zeker de aandacht! 
Verder lees ik op de borden van CDA en D66: Stem Lokaal, stem CDA of stem D66. Ja, dan denk ik: moet ik eerst op een lokale partij stemmen, en landelijk CDA of D66? 

De vorige keer heb ik beloofd een overzicht te maken van politiek gevoelige onderwerpen als de zondagsrust (winkels open, zwembad open), het afvalsysteem, handhaving (vuurwerk), woningbouw en parkeerbeleid. Daarom zal deze column betrekkelijk aan de lange kant zijn…  

Zondagsrust 
Allereerst een heikel punt: de zondagsrust. Het CDA lijkt zich zijn vingers niet te willen branden aan politiek gevoelige onderwerpen. Zeker, het CDA is een “christelijke, stabiele en verbindende partij”, waarbij de Bijbel “onze inspiratiebron” is. Maar hoewel het programma spreekt over “duidelijke uitgangspunten”, is onduidelijk hoe het CDA over de zondagsrust denkt en de invulling daarvan. Want als het gaat om de zondagsrust wordt deze term niet in het digitale verkiezingsprogramma gebruikt. Dus over de opening van het binnenbad op zondag wordt gezwegen. Dat is jammer. Gelet op het christelijke en het inspirerende aspect zou ik juist verwachten als het gaat om de invulling van de zondagsrust, het CDA zich toespitst op de opening van het binnenbad op zondag en de opening van de winkels in Ambacht. Het CDA zegt in haar programma niets over een koopzondag. Dat geeft blijkbaar ruimte voor onderhandelingen, omdat het een vrije kwestie lijkt te zijn. 

Bij SGP-ChristenUnie is dat zeker niet het geval: binnenbad en winkels dicht, ongeacht wat de winkeliers vinden. In hoeverre dit standpunt een breekpunt tijdens de college-onderhandelingen is, weet ik niet, omdat het aan de macht willen blijven een nog harder standpunt bij de confessionele broeders lijkt te zijn. Met hun uitgesproken opvatting vormen ze een minderheid in de huidige raad (7 van de 23 zetels). 

PvdA, VVD, D66, EVA en Realistisch Ambacht zijn heel duidelijk: ze willen het binnenbad op zondag openstellen en zijn sterk voorstander van koopzondagen, als winkeliers dat willen. Bij Gemeente Belangen komen de koopzondagen niet in het verkiezingsprogramma voor. Op een GB-poster over speerpunten kwam ik wel de slogan “Ondernemers beslissen zelf over openingstijden” tegen. In het GB-verkiezingsprogramma bespeur ik wel een opening naar de zondagsopening van het binnenbad. In een persbericht staat dat het haal- en betaalbaar moet zijn. Anderzijds vindt GB dat voor iedere inwoner een passend aanbod voor sport moet zijn. “Alle dagen van de week, op de prachtige locatie die ons dorp rijk is. Denk hierbij aan de parken, maar ook het multifunctionele nieuwe binnenzwembad.” En: “Iedereen moet alle dagen van de week gebruik kunnen maken van een prachtig zwembad in Ambacht.” Evenals bij de SGP is hier de vraag hoe (kei)hard dit GB-standpunt is en blijft. 

EVA laat zich in het verkiezingsprogramma niet over koopzondagen uit. Bij AUB lijkt de zondagsrust niet te spelen, want in het haar programma ontbreken standpunten over de koopzondagen en het open zijn van het binnenbad op zondag. 

Afvalstoffenbeleid 
Dan het afvalstoffenbeleid, een onderwerp waar Realistisch Ambacht en de PvdA een verkiezingspunt van maken. Het CDA is daar heel algemeen in: “Door afval beter te scheiden helpen we het milieu en kunnen de kosten flink omlaag. Wij zijn voorstander van een lagere vaste heffing gecombineerd met betaling voor restafval zodat goed scheiden wordt beloond.” En: “Aanpak afvalscheiding: goed scheiden belonen.”

Gemeente Belangen zit op ook op deze lijn: “Wij vinden dat goed afval scheiden beloond zou moeten worden. De verwachting is dat een recycletarief ons hierbij kan helpen.” 
AUB hanteert het principe van de vervuiler betaalt, en dan niet per zak maar per gewicht. De VVD maakt weinig woorden aan het afval vuil: “Nascheiding heeft wat ons betreft de voorkeur,” aldus het programma. 

Handhaving
Een actueel onderwerp bij de handhaving was het vuurwerk. Tientallen reacties op Facebook van Ambacht.net gaven aan dat dit onderwerp bij de (verontruste) Ambachters leefde. Een reden om te kijken hoe de partijen daar over denken. Mijn indruk is dat geen partij het vuurwerkverbod direct noemt… 

Het CDA noemt de bestrijding van het vuurwerk niet. Sterker: ze noemen geen concrete onderwerpen over handhaving. Het programma komt niet verder met de abstracte formulering dat “een betrouwbare overheid duidelijke grenzen stelt en mensen zekerheid geeft. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn.” Ja, wie kan daar tegen zijn? SGP-ChristenUnie noemen dit onderwerp niet op hun website, D66 wil het “veiligheidsgevoel versterken,” de PvdA wil “onveilige situaties voorkomen,” de VVD wil “een gerichte campagne”, die de jongeren “bewust maken van de maatschappelijke kosten van de vuurwerkschade in de openbare ruimte”….  Opvallend is dat de lokale partijen (AUB, EVA, GB) het vuurwerk niet als onderwerpen noemen. 

Woningbouw
De woningbouw is een hot item, zeker als het gaat om de sociale woningbouw en woningen voor starters. Elke partij is wel overtuigd dat er meer “betaalbare woningen” behoren te komen. Als je dan de programma’s van de partijen doorleest, zie ik weinig concrete doelen en bij behorende middelen. 

Volgens het verkiezingsprogramma het CDA streeft naar: 
-    Meer (huur)woningen, die betaalbaar zijn voor jongeren én senioren
-    Actief toewijzingsbeleid van sociale (koop)woningen aan Ambachtse jongeren
Welke maatregelen moeten genomen om deze streefdoelen te bereiken, daar spreekt het CDA zich helaas niet over uit. 
Dat geldt ook voor Gemeente Belangen. In het verkiezingsprogramma staat dat GB ‘zich blijft inzetten voor de bouw van woningen voor starters en senioren. We zoeken naar mogelijkheden en kansen om de geplande woningbouw aan te passen aan de huidige behoefte van onze inwoners. Voor de meest kwetsbare zien we oplossingen in tijdelijke flex woningen.” En verder: “betaalbare en levensloopbestendige woningen voor jongeren en ouderen. Het blijft bij dus “inzetten”, het zoeken naar mogelijkheden. 

D66 wil dat er een “serieuze poging wordt ondernomen om aan de randen van Hendrik-Ido-Ambacht hoogbouw te realiseren, in elk geval aan de Noordoevers. Alleen op deze manier kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan een oplossing van het grote woningtekort onder jongeren. Ook “Tiny Houses” kunnen daartoe bijdragen. D66 wil onderzoek naar de verbouw mogelijkheden van leegstaande panden om die geschikt te maken voor starters en ouderen (bijv. aan de Reeweg).” Het gaat dus om “serieuze pogingen” en “onderzoek.”
 
De SGP-ChristenUnie wil vooral kijken naar “starters en ouderen die een appartement zoeken. Het beperkt bouwen van extra sociale huurwoningen kan een deel van de oplossing zijn. De SGP-ChristenUnie wil de mogelijkheden onderzoeken om maatschappelijk gebonden Ambachters hierbij een voorrangspositie te geven. (Te)hoogbouw vinden wij overigens niet passen bij het dorpse karakter van onze gemeente. Het langer zelfstandig wonen van ouderen vraagt om daar ook in woonbeleid creatief mee om te gaan. Kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen ‘knarrenhofjes’ of andere woonvormen zijn mooie voorbeelden daarvan.”  
Kortom: “kijken naar,” “onderzoeken” en alle leuke, creatieve voorbeelden en luchtballonnetjes. Zullen ze over vier jaar of acht jaar gerealiseerd zijn? 

Bij de PvdA lees ik dat het woonbeleid moet aansluiten bij de behoefte van “de behoeftes van inwoners van Ambacht” (was dat vroeger niet dan?). Ze moeten “wooncarrière” kunnen maken, er moet een “doorstroombeleid” en mogelijk “goedkopere koop- en huurwoningen voor het tussensegment” komen. 
Bij de VVD zie ik  ideeën, die in het verleden ook zijn genoemd: scheefwonen aanpakken, doorstroming stimuleren. Nieuw is: creatie voor innovatieve en duurzame woonvormen (wat is dat precies?) en het afschaffen van de voorrangspositie van statushouders bij sociale huurwoningen. Dit laatste wil Realistisch Ambacht ook. AUB wil nog een stapje verder als het gaat om statushouders: ze krijgen slechts tijdelijke woonruimte. Ik las zelfs iets over “omgebouwde voetcontainers”…..  Realistisch Ambacht wil verder geen “nieuwe hoogbouw.” 

Bij EVA valt me de concrete invulling om de woningnood op te lossen, hoewel het prijskaartje er niet bij zit…  Ik noem er een paar:

-    Bij nieuwbouw 30% sociale (20% huur en 10% koop) en 20% woningen in het middeldure segment.
-    Als gemeente meer betrokken blijven bij verkoop van bouwgrond zodat gemeente invloed uit kan oefenen op verkoop- en huurprijs van woningen.
-    Gemeente neemt leegstaande panden (leegstaande kantoorpanden/loodsen ect.) zelf onder beheer of brengen ze onder beheer bij woningcorporaties met de opdracht de panden om te bouwen tot sociale woningen, waarbij de gemeente invloed blijft houden op huurprijs.

Parkeerbeleid
Het parkeren in de wijken heeft nog al eens geleid tot irritaties bij  inwoners. Een tekort aan parkeerplekken, het parkeren van bedrijfsauto’s of -busjes in de wijk, het parkeren op NP-plekken zijn bij hen items, die leven. Maar dit zijn de punten, die het CDA juist niet noemt. Het programma beperkt zicht tot: “het blijvend gratis parkeren bij winkelcentra met laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen.”

 De PvdA wil dat “gezocht wordt naar oplossingen voor de parkeerproblematiek,” terwijl EVA het houdt bij “uitbreiding van groenstroken mag niet ten koste gaan van parkeerplaatsen.” Volgens AUB leiden meer elektrische voertuigen tot een verhoogde parkeerdruk. De VVD kiest voor een voorzichtige aanpak: 
-    iedereen op loopafstand van de bestemming of woning kan een parkeerplek vinden. 
-    Door te kijken naar een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken we hoe we vol-doende parkeergelegenheid kunnen realiseren. 
-    Parkeeroverlast van (vracht)auto's, (bestel)busjes, scooters en fietsen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.
De SGP-ChristenUnie heeft het over “het terugdringen van parkeeroverlast door aanleg van nieuwe parkeerplaatsen of slim dubbelgebruik van parkeerplaatsen.” (Waar en hoe?) Bij Gemeente Belangen, Realistisch Ambacht en D66 lees ik weinig over de parkeerproblematiek. 

Tenslotte…  
Het was veel leeswerk, misschien was het een richtingwijzer voor uw keuze. Hoe het ook zij, misschien komt u tot de constatering van een Ambachtse kiezer, die in mei 1931 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een briefje in een stembureau deponeerde met onder meer de volgende woorden:

“Ik zocht, maar vond er geen
Ja, zelfs niet een”

Hij, of zij wist, ondanks alle mooie woorden en toezeggingen van de toenmalige partijen, geen keuze te maken…. En nog even: dan zijn de campagneborden weer verwijderd. U zult ze missen…. Of juist niet? 
 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.