Hoe corona-proof wordt het nieuwe mobiliteitsplan?

17 september 2020 door Willem Schneider
Hoe corona-proof wordt het nieuwe mobiliteitsplan?
Om gezond te blijven is het volgens (para)medici goed om de fiets te pakken.

“Corona blijft onder ons.” Een gevleugelde uitspraak van veel deskundigen en politici. Daarom vraagt dit virus om doorwerking in een nieuwe ruimtelijke realiteit, bijvoorbeeld bij de aanleg van lokale en regionale fietspaden. Premier Rutte en minister Grappenhaus (ja, geen huiselijke grap!) hebben het u bij tij en ontij ingepeperd: hou anderhalve meter afstand!! Deze generieke norm moet je niet alleen bij trouwpartijen en studentenfeesten handhaven, maar ook bij (de aanleg van) fiets- en wandelpaden. De norm geldt zowel in de binnen- én de buitenruimte, als ik de premier en zijn ministers goed begrijp. Ook als volgens (een aantal) virologen de besmettingen in de buitenruimte veel minder of nauwelijks voorkomen. 

Om gezond te blijven is het volgens (para)medici goed om de fiets te pakken. Geen e-bike, maar een gewone fiets om echt fit te worden. En dan kom je op smalle fietspaden, zoals op viaducten of bruggen, of op het fietspad op het Heulpad, die nog geen twee meter breed zijn. Ook op de smalle Vrouwgelenweg is op sommige plekken geen anderhalve meter afstand tussen elkaar tegemoetkomende fietsers. De gevolgen zijn dat het gebod van de anderhalve meter in vliegende vaart wordt overtreden: tegemoetkomende fietsers komen je op hetzelfde fietspad tegen op een afstand van circa een halve meter… Of smalle voetpaden, minder dan anderhalve meter breed, waardoor het moeilijk is om tegemoetkomende voetgangers te passeren. Maar wellicht biedt het Ambachtse college hiervoor een oplossing: er komt immers een nieuw Mobiliteitsplan aan, zo vlak voor de raadsverkiezingen in 2022.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan  

Het derde begrotingsjaar van de huidige coalitie in Ambacht is aangebroken. Zo’n derde jaar is vaak een jaar waarin de successen van het beleid worden gevierd of afgerond.  In dat beeld past natuurlijk ook de planning van het zogenaamde Mobiliteitsplan 2021-2030. In juli 2021 zou dit plan gereed moeten zijn.

Dit plan zou de opvolger van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2009-2020 zijn. Ik zou dan verwachten dat de gemeente haar vorige vervoersplan grondig evalueert en bekijkt of de doelstellingen van dit plan zijn bereikt. Bij mijn weten is zo’n diepgaande evaluatie niet in de gemeenteraad besproken. Ik denk bijvoorbeeld aan het parkeerbeleid. Doelstelling van dit beleid was: Door het voeren van een parkeerbeleid bijdragen aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en waar mogelijk versterken van economische en maatschappelijke functies binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Er werden zelfs meetbare criteria gesteld met betrekking tot:

1. Parkeerdruk:

• Op piekmomenten rond centra (koopavond, zaterdagmiddag) mag deze oplopen tot maximaal 90%.

• In avond/nacht periode in woongebieden is deze gemiddeld per buurt maximaal 90%.

2. Loopafstand

• Bewoners kunnen een parkeerplaats vinden binnen een loopafstand van ongeveer 200 meter van hun woning.

• Bezoekers (van voorzieningen en van bewoners) kunnen een parkeerplaats vinden binnen een loopafstand van ongeveer 300 meter van hun bestemming.

Fantastisch toch! Bovendien zou prioriteit worden gegeven aan knelpunten in de … Volgerlanden en in Krommeweg-Noord. Maar in hoeverre deze knelpunten na 10 jaar succesvol zijn aangepakt, daar kom ik na zoeken in de gemeentelijke documenten niet achter. Ook de Rekenkamer lijkt daar geen onderzoek naar gedaan te hebben. Ik woon in dit knelpuntengebied, maar ik kan niet constateren dat vanaf 2010 structureel iets met succes aan het parkeerprobleem is gedaan. Zo staan er al jaren ’s nachts nog veel te veel auto’s geparkeerd op de grote parkeerplaats aan de Johannes Chr. Bendorpstraat.  En zo kan ik nog wel doorgaan.

In de Lokale Woonvisie 2019-2025 lees ik dat ongeveer 2268 nieuwbouwwoningen in de periode 2015 t/m 2027 gepland staan. Dit aantal bestaat voor een groot deel uit de laatste ontwikkelingen in Volgerlanden-West, de ontwikkeling van Volgerlanden-Oost en Noordoevers. Dit zullen over het algemeen helaas geen sociale woningen zijn, zodat de toekomstige bewoners waarschijnlijk tot de hogere inkomensklasse behoren en meerdere auto’s bezitten. Dat vergroot de druk op de bereikbaarheid van de Volgerlanden/Noordoevers. Hoe wordt deze verhoogde druk aangepakt in het nieuwe Mobiliteitsplan?

Toekomstvisie

Ik weet niet of het college nog iets doet met de ideeën uit de Toekomstvisie. Het mobiliteitsplan is immers een natuurlijk moment om invulling te geven aan de “dromen” van uit de 'Toekomstvisie 2040'. Deze visie zegt bijvoorbeeld het volgende over het centrum van Ambacht:

"Het autoverkeer is in het centrale deel van Hendrik-Ido-Ambacht (rondom de Dorpstraat) naar de randen verdwenen. Parkeren gebeurt in ondergrondse parkeergarages en in holle dijken. Waterverbindingen zijn hersteld, vergroot en aangelegd. Vervoer van en naar Hendrik-Ido-Ambacht vindt plaats via magneetzweeftreinen en over water via watertaxi's en waterbus. Bovengronds vaart de groene gondel over de waterverbindingen en rijden de elektronbusjes. Ook de groene gondel vaart op kinetische energie waarbij het opgepompte water weer gereinigd aan de natuur wordt teruggegeven."

Als je deze passage zo leest, zou je -zonder het vervolg te kennen-  hoge verwachtingen hebben. Het structuurplan uit 2009 maakte namelijk, goedgekeurd door de raad, de keuze voor meer bouwen (bedrijven en woningen) en handhaving/intensivering van het autoverkeer in het centrum.  Daarom ben ik benieuwd hoe het nieuwe Mobiliteitsplan om zal gaan met de passages in de Toekomstvisie over het autoverkeer en of “insprekers”  naar de uitvoering van deze passages zullen vragen.

Inspraak

Wijselijk heeft het college in een recente brief al aangegeven dat de wethouder van verwachtingen tijdens de inspraakrondes gaat “managen”. “We moeten voorkomen dat teleurstelling ontstaat doordat de belanghebbenden die we raadplegen in het mobiliteitsplan geen concrete oplossingen zien van de door hen aangedragen problemen”, aldus de wijze wethouder Ruimtelijke Zaken. Geen concrete oplossingen van individuele plannen, zoals een klacht over het te hard rijden op de Antoniuslaan of op de Krommeweg. Nee, het plan wordt “een afgewogen visie” als gevolg van een uitgebreid participatietraject. Dit traject bestaat uit:

  • Internetpeiling met interactieve kaart;
  • Rondetafelgesprekken met belanghebbenden en professionals;
  • Straatinterviews met geïnteresseerde bewoners, scholen, bedrijven en bezoekers;
  • Informele raadscommissie;
  • Mini-symposium

Corona-proof

Kortom: een nieuw project staat op tafel, waarin iedere Ambachter zijn/haar zegje mag doen. Maar deelname is geen garantie van uitvoering van de ideeën. Ik laat me daarom verrassen: hoe zal het college omgaan met de “coronaproofheid” van het plan, welke afwegingscriteria worden gebruikt en welke zijn de belangrijkste van deze criteria. Bovendien: hoe komen de ideeën van Toekomstvisie (nog) in het Mobiliteitsplan terug? Zo’n plan is bij uitstek een lokale aangelegenheid: lokale bewoners, lokaal beleid, wethouder van een lokale partij. Een prachtig instrument of speeltje/icoon voor de lokale verkiezingen in 2022 waarin de lokale (ontevredenheids)partijen een grote(re) rol gaan spelen.

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.