Schoof op in de tijd

07 oktober 2017 door Willem Schneider
Schoof op in de tijd

Het is gebruikelijk dat het laatste jaar in de raadsperiode als een oogstjaar wordt gezien. Het kabinet Rutte II klopte zichzelf op de borst: er is weer economische groei, het gaat goed in Nederland!  Wel wordt even vergeten dat vele VVD-bewindslieden het veld ruimden...  Anderzijds lijken de VVD (en D66) inhoudelijk de winnaars te zijn bij het nieuwe kabinet: een gekozen burgemeester (door wie? en dat zal de gemeentepolitiek ongetwijfeld meer reuring geven),  een hogere BTW, geen ander kinderpardon, het wordt de statushouder niet gemakkelijker gemaakt om een "hardwerkende Nederlander" te worden.

Hoe is sociaal Christelijk is Rutte III eigenlijk? Is dit nu het nieuwe "kabinet met den Bijbel"? Wat hebben CDA en vooral ChristenUnie binnengehaald ten aanzien van hun strijdpunten? Alleen maar het vooruitschuiven of uitstellen van beslissingen over medisch-ethische zaken? Interessant is hoe de achterbannen zullen reageren.  Het oude en het nieuw kabinet zullen het zich op de borst kloppen ongetwijfeld als middel gebruiken om hun bestaan te legitimeren.

"Wir schaffen dass"
Het jezelf op de borst slaan, is een speelregel die ook de Ambachtse politiek niet voorbij gaat. Ook het huidige college kijkt met voldaan gevoel terug op de bijna afgelopen raadsperiode. En zeker, daar zit een grote kern van waarheid in. Er waren immers belangrijke speerpunten, zoals het coalitieprogramma 2014-2018 aangeeft:

• de bouw van een nieuw zwembad
• de bouw van een nieuwe en groter jeugdspeelpark
• de bouw van enkele scholenclusters
• de uitbreiding van de Schoof
• meerjarenbegroting sluitend en geen verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Deze punten (vooral de eerste twee) zullen de wethouders en vooral raadsleden van de coalitie in de verkiezingscampagne noemen.  "Wir schaffen das" ,  om een Duitse kanselier te citeren. Beter is natuurlijk verbaal en in mimiek  trots te zeggen: "Wir haben die Angelegenheiten geschafft". Het is een natuurlijke reflex: we doen het goed, we hebben gedaan wat we hebben beloofd, dus stem de volgende keer weer op mij".  De huidige coalitieraadsleden roepen dat nu al - als ze (in de Kombinatie) worden geinterviewd -  om zich als kandidaat-raadsleden voor de komende verkiezingen persoonlijk te profileren.  Zo'n platform "Persoonlijke Profilering" past goed in de campagnestrategie, en is voor zo ver ik weet tijdens de vroegere campagnes niet voorgekomen.

"Puppets first"
Interessant is overigens dat nu al ook eerste "poppetjes" boven komen drijven en continuiteit gehandhaafd blijft bij de SGP en D66. De lijsttrekkers van de vorige verkiezingen zijn opnieuw lijsttrekkers. Wellicht een voorbode voor een coalitie tussen beide partijen..... Bij de VVD is dat een slag anders: de vrouwen rukken bij deze liberale partij op, want de huidige VVD-fractievoorzitter ruimt het veld voor nr. 2 op de lijst, namelijk Jauhrina Oelfke-ten Seldam.  Overigens is opvallend dat de omloopsnelheid van de volksvertegenwoordigers van de VVD (ook bij in de Ambachtse raad) hoger is geworden dan in het verleden... 
Verder is frappant dat het eerst over de "poppetjes" gaat,  en dat niet de verkiezingsprogramma's worden gepubliceerd. Dat is frappant omdat in vergelijking met de huidige raadsperiode politiek weinig is veranderd. En als door het nieuwe kabinet veranderingen worden voorgesteld (bijv. ten aanzien het belastingsgebied van gemeenten, de gekozen burgemeester, veranderingen in het sociaal domein) zullen deze programma's, die wellicht in concept klaar zijn, op het laatste moment moeten worden bijgesteld. 

D66/VVD: een samenwerkende stroming?
Ik heb me altijd over verbaasd waarom niet één liberale en  één populistische fractie in Ambacht zijn ontstaan. Dat zal ongetwijfeld ook aan de "poppetjes" hebben gelegen of liggen. In de Europese politiek zitten VVD en D66 samen in één liberale fractie, in de landelijke politiek gaan beide partijen in één kabinet zitten, dus waarom ook niet in de Ambachtse politiek in het college? Dus waarom niet een gezamenlijke fractie, die in het college stapt bij electorale winst na maart 2018? Dat zou een unicum in de Ambachtse politiek zijn!

Is concurrentie Beter voor Ambacht?
En als het gaat om één rechtse partij, zou je verwachten dat de Gemeentebelangen en AUB samenvoegen tot één partij.  Maar tot mijn verrassing lijken deze partijen (en de VVD) concurrentie te krijgen van politieke entrepreneurs, die een gat lijken te zien bij de brede onderstroom ontevreden kiezers in Ambacht.  De partij luistert naar de naam: Beter voor Ambacht  (BVA), een variant van Beter voor Dordt (BVD).  Deze BVD lijkt momenteel te exploderen, want  in de Dordtse raad zit  nu een aantal politieke zzp-ers.... die uit de BVD zijn gestapt. Dat doet me denken aan een andere partij uit 2006: Onafhankelijk Nieuw Ambacht (ONA). ONA werd dus O, nee... En nu denk ik opnieuw: O nee... weer zo'n splinter, weer een B.V... de coalitiepartijen blij, (hoewel..), de oppositiepartijen minder blij want deze club snoept stemmen van deze partijen af! Wat is nu de meerwaarde van deze splinterclub? Misschien wil de nieuwe club de "partijkartels" doorbreken dacht ik eerst. Maar speurdend door de media kwam ik tot de conclusie: meer van hetzelfde. 

In de media kwamen inhoudelijk de volgende speerpunten van de BVA naar voren:
- het behoud van de culturele identiteit van Hendrik-Ido-Ambacht;
- versterken van de economische positie van Hendrik-Ido-Ambacht.;
- meer woonruimte voor jongeren en starters in Hendrik-Ido-Ambacht.;

De meerwaarde van de eerste twee punten is gering, want andere partijen kunnen in elk geval deze twee punten zo overnemen.  Alleen bij het drie punt scoort deze club: zeker in ons dorp moeten de jongeren een dikke portemenee hebben om als starters de woningmarkt op te gaan. Dit onderwerp was zeker geen speerpunt van de coalitie... Het lijkt daarom sterk dat andere gevestigde partijen dit punt in een nieuw verkiezingsprogramma zullen overnemen.

"Wir haben es geschafft"
Daarom nu nog kort even terug naar de bovengenoemde speerpunten van de coalitiepartijen:

• de bouw van een nieuw zwembad.  Alles lijkt er op dat de bouw goed gaat. De raadscommissie Welzijn wordt gelukkig maandelijks op de hoogte gehouden. En dat is maar goed ook, want als het gaat om informatievoorziening van de voortgang van grote projecten aan de gemeenteraden heb ik het weleens anders meegemaakt (bijv. Landvast in Alblasserdam).  De gemeenteraad zit daar overigens ook zelf bij en hij moet ook alert zijn. De raad heeft een betere positie van die van Zwijndrecht, die geen duidelijk beeld heeft over de toekomst van de Devel. In 2011 is besloten dat er geen gezamenlijk bad kwam met H.I.Ambacht, een paar jaar geleden besloot de Zwijndrechtse raad dat De Devel nog  zeker 10 jaar mee zou gaan. Blijkbaar leven nu weer andere ideeen voor het Zwijndrechtse zwembad...

• de bouw van een nieuwe en groter jeugdspeelpark. Ook lijkt hier de voortgang goed te gaan en daarom noemen de  huidige (coalitie)raadsleden dit speerpunt gretig als ze (in de Kombinatie) worden geinterviewd.

• de bouw van het scholencluster bij Kruiswiel.  Dit speerpunt lijkt te hoog gegrepen te zijn: het oorspronkelijke plan is afgeslankt. Bovendien is de (concept) begroting 2018 nogal vaag over de scholenhuisvesting:  "De gemeenteraad heeft in juli 2017 het voorgenomen besluit genomen om het bouwheerschap over te nemen van de VVOGG voor de bouw van de Willem de Zwijgerschool in Kruiswiel. Het ziet er naar uit dat de bouw van de school gereed is voor het schooljaar 2019/2020. Samen met de schoolbesturen worden plannen uitgewerkt voor de overige schoolgebouwen in het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht", zo lees ik.

• de uitbreiding van de Schoof. Wat ik verwachtte, is ook gebeurd! De Schoof schoof op!! Niet zoals eerst werd gedacht in oppervlakte of omvang, maar gewoon in de tijd. Schuif het probleem gewoon vooruit: dit is een simpele oplossing. Een mechanisme dat we op alle niveau's (lokale, regionaal, nationaal en internationaal) kennen. We komen er niet uit, de verkiezingen komen er aan, dus we tillen het lastige probleem maar over de verkiezingstermijn heen. Zelfs de oppositiepartijen konden met deze meesterzet uit de voeten. Alleen coalitiepartij PvdA sputterde wat tegen. Een punt van discussie is ook of het Gemeentelijk Vervoer en Verkeersplan 2009-2020 (GVVP) voorstelt om een knip te maken in de Graaf Willemlaan. Dat voorstel heb ik niet in het GVVP teruggevonden. Ook in de huidige Structuurvisie "Waar de Waal stroomt" wordt zo'n knip niet met name genoemd.

• meerjarenbegroting sluitend en geen verhoging van de gemeentelijke belastingen. De gemeente heeft deze belofte ook ingelost: veel reclame maakt de gemeente voor het voorstel om de de Onroerendzaakbelasting met 2% te verminderen, minder bekend is dat de afvalstoffenheffing stijgt met 2%, terwijl de rioolheffing gelijk blijft: 

  1. Onroerendezaakbelastingen -2%
  2. Afvalstoffenheffing +2%
  3. Rioolheffing 0%

Kortom: halsreikend kijk ik uit naar de nieuwe verkiezingsprogramma's van de (coalitie)partijen, zeker de paragraaf over De Schoof! Je kan de Schoof niet altijd voor je uit bljven schuiven!

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.