College: “Afsluiting Stadsbrug belemmert doorstroming bij Ambachtse ontsluitingswegen naar A16”

07 februari 2024 • 17:15 door De redactie
College: “Afsluiting Stadsbrug belemmert doorstroming bij Ambachtse ontsluitingswegen naar A16”

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Het college heeft grote moeite met het autovrij maken van de Stadsbrug tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Dordrecht wil namelijk bij het Maasterras bij de Oude Maas enkele duizenden nieuwe woningen bouwen. Om de leefomgeving te verbeteren wil Dordrecht de Stadsbrug ‘omvormen tot een aantrekkelijke route voor fietsers en voetgangers.’ Dit impliceert dat geen autoverkeer meer mogelijk is tussen Zwijndrecht en Dordrecht.

De Ambachtse collegeleden hebben hier grote bezwaren tegen. Ze schrijven dit in hun zienswijze over het bestemmingsplan voor het Maasterras. Ze betreuren dat ze niet bij het vooroverleg door de gemeente Dordrecht waren betrokken. Daarom is het college “verrast.”

Negatieve gevolgen
Ontsluiting
De bestuurders zien negatieve gevolgen van deze afsluiting voor Ambacht. “Afsluiting van deze route betekent dat het verkeer dat van deze route gebruik maakt, de A16 als enige optie heeft. Dit heeft vervolgens de nodige congestie op de A16 tot gevolg. Dit geldt niet alleen voor de A16, maar ook voor de Sandelingenknoop in Hendrik-ldo-Ambacht. Dit zal de doorstroming belemmeren op de Hendrik Ydenweg, maar zeker ook op de Ambachtsezoom, evenals het viaduct over de A16. Dit is al jaren een punt van aandacht in Ambacht.”

Geen alternatief bij calamiteit
Verder vreest het college dat met het afsluiten van de Stadsbrug een alternatief bij calamiteiten vervalt. “Deze regionale verkeersader is hét alternatief voor verkeer met een regionale bestemming op het moment dat zich een calamiteit voordoet op de A16. Alleen al daarom is het goed om een alternatief te behouden, zelfs als deze niet altijd als zodanig wordt gebruikt. De Brugweg fungeert in feite als een verbinding van hetzelfde kaliber als de Brug over de Noord.”

Dordrecht minder bereikbaar
Volgens het college heeft de afsluiting ook gevolgen voor Dordrecht als centrumgemeente. “Veel inwoners van onze gemeente maken gebruik van deze brug om de voorzieningen in uw gemeente te bereiken. Het belemmeren van deze cruciale route zal van invloed zijn op het gebruik door onze inwoners van de voorzieningen, die vanuit uw centrale positie in de regio worden aangeboden,” schrijven de collegeleden aan hun Dordtse collega’s.

Deelname aan verkeersonderzoek 
Tenslotte wil Ambacht ook betrokken worden bij een aangekondigd onderzoek naar de lokale en regionale effecten van deze afsluiting. “Aangegeven wordt dat in samenspraak met Rijkswaterstaat en de gemeente Zwijndrecht komende periode nader onderzoek zal worden gedaan naar de lokale en regionale effecten en mogelijke maatregelen. Om een besluit te nemen, is een dergelijk verkeersonderzoek noodzakelijk. Het nu al opnemen van het voornemen tot afsluiting zonder dat daaraan een onderzoek naar de consequenties en het huidig gebruik van de brug is vooraf gegaan door de betrokken gemeenten, waaronder ook Hendrik-ldo-Ambacht, is op zijn minst voorbarig,” menen de Ambachtse collegeleden.

Dordtse raad verwerpt moties intrekking plan Maasterras
Op 6 februari besprak de Dordtse gemeenteraad het plan over het Maasterras naar aanleiding van een Raadsinformatiebrief. Een motie om te komen met alternatief, waarin meer rekening wordt gehouden met de buurgemeenten, verwierp de gemeenteraad met een grote meerderheid. Er kwamen twee moties in stemming.

De eerste motie was vroeg het college geen overeenkomsten met projectontwikkelaar voor dit plan af te sluiten voordat de gemeenteraad er bij betrokken is. Deze motie werd met een nipte meerderheid (19 tegen, 17 voor) verworpen. De motie was ingediend door SP, VSP, Op ons Eiland, Partij van de Dieren en Fractie van Leeuwen.

Een tweede motie waarin werd gevraagd om het voorgestelde bestemmingsplan in te trekken en te komen met een alternatief werd ook verworpen (29 tegen, 7 voor). Dit alternatief moet dan rekening houdt met bestaande belangen in het gebied, met de belangen van regiogemeenten, en gericht zijn op het snel realiseren van betaalbare, sociale woningbouw, in een verhouding zoals de provincie voorschrijft. De reden voor het intrekken van dit plan zijn onder meer:
​1. Het feit dat Zwijndrecht en de eigenaar van de brug, Rijkswaterstaat, mordicus tegen het autovrij willen maken van de brug tussen Zwijndrecht en Dordrecht zijn
​2. Het feit dat deze beslissing tot een volledig vastlopen van het verkeer zal leiden op de 16, de cruciale verbinding tussen Antwerpen - Breda - Dordrecht - Rotterdam
​3. Het autovrij maken van de brug de bereikbaarheid van Dordrecht vanuit Zwijndrecht ernstig zal belemmeren met grote nadelige gevolgen voor onze binnenstad en voorzieningen
​4. Het feit dat de door Zwijndrecht ingediende visie laat zien dat er in dit proces een streep getrokken wordt door `goed buurmanschap' en samenwerking in de Drechtsteden
​De motie was ingediend door SP, VSP, Op Ons Eiland, en Fractie van Leeuwen.​

Kruispunt Hendrik Ydenweg/Antoniuslaan/A16