Wethouder Lafleur: nieuw afvalbeleid optimaal door lager vast tarief, betere scheiding en minder restafval 

14 januari 2022

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De inwoners van Ambacht gaan vanaf 2024 in vergelijking met 2022 een lager vast tarief betalen voor hun afval. Deze vermindering kan van zestig tot zeventig euro oplopen. Daarnaast wordt in 2024 een variabel tarief ingevoerd voor het aanbieden van restafval. Op basis van ervaringen van andere gemeenten verwacht het college dat de restafval van 277 kilo per inwoner per jaar naar 120 kilo daalt. 

Volgens wethouder Lafleur betaalt de “gemiddelde afvalscheider straks hetzelfde bedrag aan afvalheffingen als in 2022.” De gedachte achter deze invoering is dat de Ambachter invloed krijgt op de eigen afvalkosten: “De goede afvalscheider wordt beloond, anderen worden uitgedaagd om het beter te doen.”

Vast tarief 
Het nieuwe systeem bestaat uit twee gedeelten: een vast en een variabel tarief. Als het gaat om vaste tarief is het voorstel om voor éénpersoonhuishouden een vast basistarief in te vullen van € 207,70 in 2024 (in 2022 is het vaste tarief € 265,20). Voor een meerpersoonshuishouden wordt in 2024 € 307,68 gerekend (in 2022 is het vaste tarief van € 373,68). 

Variabel tarief
Nieuw in Ambacht is de invoering van een variabel recycletarief. Het restafval kan dan niet meer onbeperkt gratis worden aangeboden. Er komen twee soorten afvalzakken: van 30 liter en 60 liter. Per persoon in een huishouden wordt volgens de gemeente het aanbieden van de eerste 180 liter gratis. Dit komt overeen met 3 vrije inworpen van 60 liter of 6 vrije inworpen van 30 liter. De inwoners van het buitengebied kunnen kiezen voor een minicontainer van 140 of 240 liter.

Vervolgens wordt aan elke afvalzak een tarief gekoppeld: € 1,25 per aanbieding van 30 liter en € 2,50 per aanbieding van 60 liter restafval. In het raadsvoorstel van december 2021 wilde gemeente  overigens “de bandbreedte voor het variabele deel vaststellen tussen de € 2,50 - € 3,50 per aanbieding van 60 liter.“
 Het aanbieden van herbruikbaar huishoudelijk afval zoals GFT+E, plastic en karton blijft “gratis.”

Volgens Lafleur blijft de Ambachter “evenveel betalen als nu bij 26 inworpen van 60 liter voor een eenpersoonshuishouden en 36 inworpen van 60 liter voor een meerpersoonshuishouden met 4 gezinsleden. In vergelijkbare gemeenten met een recycletarief heeft een gemiddeld huishouden per jaar tussen 13 en 18 inworpen van 60 liter.” Lafleur noemt als “vergelijkbare gemeenten,” die al langer met een recycletarief werken, met een “gemiddelde” inworp:
•    Beuningen: 13 inworpen
•    Gilze-Rijen: 15 inworpen
•    Leusden:    14,6 inworpen
•    Ommen:     16,9 inworpen
•    Woudenberg: 18,34 inworpen

Bewezen methode voor minder restafval
Volgens Lafleur heeft de helft van alle gemeenten in Nederland heeft al een recycletarief. Ook de gemeenteraden van Papendrecht en Zwijndrecht hebben hier onlangs ook voor gekozen. Wethouder Lafleur: “Uit de praktijk blijkt: een recycletarief leidt tot minder restafval, meer herbruikbare afvalstromen en lagere kosten.” Hij heeft in opdracht van de raad een “onafhankelijk adviesbureau” onderzoek laten doen. Volgens de wethouder “wijzen de ervaringen van andere gemeenten uit: met een recycletarief kunnen we onze hoeveelheid restafval bijna halveren. Daarbij worden de kosten voor afvalverwerking eerlijker verdeeld: je betaalt niet meer mee aan de afvalverwerking van mensen die geen afval scheiden.”

Einde levensduur
Hij wijst ook op een ander voordeel. “Onze bestaande ondergrondse containers zijn aan het einde van hun levensduur; die gaan we in de aanloop naar 2024 allemaal vervangen. De kans op storingen wordt hierdoor minimaal,” vertelt Lafleur. 

Voorlichting en afvalcoaches
De wethouder lijkt de komende tijd het maatschappelijke draagvlak voor de acceptatie van dit systeem bij de Ambachters te willen verhogen. Hij doet dit door gemeentelijke voorlichting en de inzet van “afvalcoaches.” Deze huurt hij in van HVC. 
Wethouder Lafleur: “Andere gemeenten bewijzen dat een recycletarief werkt om nog maar weinig restafval over te houden. Maar voor Ambacht is het wennen. Daarom gaan we met inwoners in gesprek, geven we voorlichting en zetten we afvalcoaches in om de Ambachter op weg te helpen. Vanaf medio 2023 kun je in de HVC-app al opzoeken hoe vaak je restafval aanbiedt bij de ondergrondse container of met de minicontainers in het buitengebied. Je ziet dan gelijk of je al goed bezig bent en of je nog wat kunt verbeteren. Wie goed scheidt, houdt maar een beetje restafval over. Veel restafvalzakken in Ambacht zitten nu nog vol met herbruikbare grondstoffen zoals melkpakken, plastic verpakkingsbakjes, etensresten en kartonnen dozen. Het recycletarief stimuleert om afval te scheiden.”

Financieel voordeel gemeente 
De gemeente ziet ook een financieel voordeel bij de invoering van het nieuwe systeem. Volgens wethouder Lafleur biedt de Ambachter veel meer restafval aan dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Daardoor zijn de afvalbeheerkosten in Ambacht erg hoog: € 5 miljoen in 2022, waarvan zo’n € 900.000 niet wordt gedekt vanuit de afvalstoffenheffing en een tekort op de begroting vormt. “Hiermee komen andere uitgaven zoals groenonderhoud en sociale voorzieningen onder druk te staan. Bovendien is de verbranding van restafval erg belastend voor het milieu. Als iedereen een steentje bijdraagt hebben we een win-win situatie voor het milieu, de portemonnee en andere belangrijke gemeentelijke taken”, aldus wethouder Lafleur.

Het recycletarief draagt bij aan het beheersbaar houden van de kosten van afvalverwerking en een betere kostendekkendheid. De kostendekkendheid bedraagt momenteel 82%. De gemeente concludeert in het persbericht dat de kosten bij invoering van een recycletarief € 37 per huishouden lager zijn dan wanneer het recycletarief niet ingevoerd wordt. In het raadsvoorstel van december 2021 werd gesteld dat  “door in te stemmen met dit voorstel de afvalbeheerkosten met ongeveer € 27 per huishouden dalen.” 

Rekenvoorbeeld 
In een persbericht heeft de gemeente het onderstaande rekenvoorbeeld gepresenteerd. 

Eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens betalen bij 26 en 36 inworpen eenzelfde bedrag als de afvalstoffenheffing in 2022. Iedereen die restafval beter scheidt, gaat minder betalen.

•    Een eenpersoonshuishouden betaalt bij 26 inworpen van 60 liter per jaar:
€ 207,70 basistarief + (26 x € 2,50) - € 7,50 voor vrije inworpen = € 265,20

•    Een meerpersoonshuishouden met 4 gezinsleden betaalt bij 36 inworpen van 60 liter per jaar:
€ 307,68 basistarief + (36 x € 2,50) - (4 x € 7,50) voor vrije inworpen = € 367,68

De gemeenteraad besluit op 7 februari over dit raadsvoorstel. 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.