Nieuwjaarstoespraak burgemeester Heijkoop

08 januari 2014
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Heijkoop

HENDRIK IDO AMBACHT - Nieuwjaarstoespraak 2014

Dames en heren, jongelui,
 
Mede namens het gemeentebestuur van harte welkom. Fijn dat u allemaal bent gekomen om elkaar goed Nieuwjaar te wensen. Ook van mijn kant veel heil en zegen toegewenst voor het Nieuwjaar en veel succes bij uw goede voornemens.
 
En ik kan u zeggen dat wat mij betreft het nieuwe jaar goed is begonnen. Weinig overlast, geen rellen, en haast geen vernielingen in Ambacht. Ik ben dan ook trots op onze jonge mensen dat ze zich zo gedragen. In de nieuwjaarsnacht, toen ik met de politie het rondje maakte om polshoogte te nemen van wat er mogelijk zoal aan activiteiten plaatsvond, trof ik op verschillende plekken groepen jongelui aan die zich normaal gedroegen. Ook van overmatig drankmisbruik was nauwelijks sprake.Dat dit niet vanzelfsprekend is, hebben we via de media kunnen vernemen. Overigens past onze dank aan de hulpdiensten, politie brandweer en ambulance. Allen waren ze paraat.
 
Op Nieuwjaarsochtend werd ik nog twee keer aangenaam getroffen.
Het eerste wat me opviel is dat iedereen in het wijkje Hooftwijk – waar ik vanuit mijn woning aan de Veersedijk op kijk- massaal aan het vegen was om de vuurwerkresten op te ruimen. Eerst heel veel vuurwerk afsteken (en niet alleen op oudejaarsavond), maar het dan wel netjes opruimen. Dat kan niet van elke straat worden gezegd. Hoewel, de inzet om zelf op te ruimen neemt toe. Het past ook helemaal in de participatietrend om het in dit geval niet af te schuiven op de veegwagen van de overheid, maar zelf de bezem ter hand te nemen.
 
De tweede aangename verrassing was de Nieuwjaarsduik in de Sandelingen. Niet de duik zelf, dat is niet echt aan mij besteed. Nee, het feit dat gewoon één inwoner zo’n initiatief neemt. En dat het nieuwe restaurant Happy Italy en Jumbo dit sponsoren en bevorderen dat het een feest wordt met veel toeschouwers. Dat is het mooie aan Ambacht!
 
En er is meer dat Hendrik-Ido-Ambacht zo aantrekkelijk maakt: de rust, ruimte en het groen. Maar ook: je veilig voelen. Onderzoek op het gebied van Leefbaarheid en Veiligheid in de Drechtsteden laat zien dat Hendrik-Ido-Ambacht hierop het hoogst scoort. Dat is iets waar ik trots op ben. Ook dit jaar wil ik daar samen met partners als politie, brandweer en de mensen van buurtpreventie op blijven inzetten.
 
Het onderzoek laat ook zien dat de tevredenheid over de manier waarop mensen in de buurt met elkaar omgaan, groeit. Dat zegt mij dat veel Ambachters hier graag wonen omdat ze zich er thuis voelen. Ze vinden in hun buurt of een vereniging, religie, sportclub of hobby hun vrienden en bekenden en ontmoeten elkaar. Ze hebben iets voor elkaar over en komen met elkaar tot mooie dingen. Van een social sofa tot aan buurtpreventie, van een Nieuwjaarsduik mede mogelijk gemaakt door de buurtbon, tot de Inner Circle Run. Evenementen als de jaarlijkse Zomerparkdag en de Koningsdag illustreren in en aan de wijde omgeving dat typerende Ambachtse gevoel: we vinden elkaar in onze verbondenheid met anderen.   
 
Voor iedereen op zoek naar nieuwbouw biedt de nieuwe wijk De Volgerlanden volop keus, van kavel tot appartement. De kwaliteit en ruimtelijke uitstraling heeft inmiddels al velen bewust voor Ambacht doen kiezen. Van het totaal aantal woningen (zo’n 220) dat in de Drechtsteden in 2013 werd gebouwd, staat 40 procent (90 woningen) in De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar zijn we trots op! Gezien het omvangrijke grondbezit prijzen we ons gelukkig dat we als één van de weinige gemeenten nog redelijk voortvarend bouwen.
 
Maar dat alles kunnen we niet zonder een goede samenwerking in de regio. Hendrik-Ido-Ambacht heeft altijd bewust gekozen voor deze samenwerking, vanuit het behoud van de eigen identiteit. Lokaal waar het kan, regionaal waar het nodig is en meerwaarde biedt. Zonder twijfel zijn er in de achterliggende periode grote stappen gezet door de regio, die wij als kleine gemeente nooit zelfstandig op deze wijze hadden kunnen nemen. Ik volg dit proces nu zo’n twee jaar van dichtbij. Maar naast waardering voor heel veel goed werk, wil ik wel een duidelijke kritische kanttekening maken.
Ik zie als risico dat de Drechtstedenorganisatie te veel los komt te staan van de gemeentelijke organisaties en de gemeenten te weinig regionaal betrokken worden. Betrokkenheid vanuit de zes gemeenten acht ik van groot belang om het regiogevoel te versterken en onze samenwerking binnen de Drechtsteden te laten slagen.
 
2014 wordt weer een belangrijk bestuurlijk jaar, waarin onze inwoners zich weer zullen uitspreken tijdens de gemeenteraads-verkiezingen. Ik roep dan ook alle inwoners op hun stem uit te brengen.
In ben blij dat zich in Hendrik-Ido-Ambacht ruim voldoende mensen beschikbaar hebben gesteld als kandidaat-raadslid. Elders wordt hierover de noodklok geluid en cursussen aangeboden. Overigens hebben voormalig collega Scholten en ik vorig jaar zo’n cursus gegeven, met als resultaat dat verschillende cursisten nu op kandidaat-lijsten voorkomen. Ons lesmateriaal (opgesteld door onze griffiers) hebben we op landelijk symposia gepresenteerd en wordt nu ook op verschillende plaatsen gebruikt.
 
Mijn nieuwjaarstoespraak is de laatste van deze collegeperiode. Een roerige periode, waarin we een stabiele financiële koers hebben gevaren en de lasten niet zijn gestegen. Zeker in deze tijd niet vanzelfsprekend en daar mogen wij met recht trots op zijn. Het was ook een periode waarin we een aantal stevige discussies hebben gevoerd, en soms nog voeren. Ik noem het zwembad als aansprekend voorbeeld waarin we voortdurend belangen afwegen tussen lokaal, financieel, samenwerking en kwaliteit. Maar ook waren er discussies waarin inwoners zich duidelijk hebben laten horen. Bijvoorbeeld het plan van de Petrakerk om zich te vestigen in het centrum van onze gemeente. Ik mag wel zeggen dat dat behoorlijk wat heeft losgemaakt in onze gemeenschap. Zonder hier echt inhoudelijk op in te gaan, heb ik wel gemerkt dat onze Ambachtse mentaliteit om vooral rekening met elkaar te houden, ook wel eens een valkuil kan zijn. Mooi in Ambacht is dat partijen elkaar meestal niet overvragen. En tegelijkertijd wil je ook als college wel doortastend optreden, met een resultaat dat voor velen bevredigend is. Het blijft soms zoeken naar die goede balans.
 
Hoe onze inwoners over ons als gemeente en als gemeentebestuur denken, laten we ook regelmatig onderzoeken. Hoewel je het natuurlijk nooit iedereen naar de zin kan maken, zijn onze inwoners behoorlijk tevreden, zo blijkt uit de regionale Monitor Communicatie en Bestuur. In vergelijking met gemeenten van dezelfde grootte in het land, scoort met name het vertrouwen in het college en ‘de gemeente wordt goed bestuurd’ bovengemiddeld positief. 
Ambachters zijn betrokken. Bijna de helft van hen wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. 40% wil zelfs meer invloed op datgene wat de gemeente doet. Met de nieuwe aanpak van wijk- en buurtgericht werken en interactief werken kunnen we aan deze vraag van onze inwoners ook tegemoet komen.
 
Verder wil ik nog even stilstaan bij de economische crisis, waar we nog niet uit zijn. In het Drechtstedengebied stijgt op dit moment de werkloosheid sneller dan gemiddeld en neemt ook de werkgelegenheid bovengemiddeld af. In mijn periodieke contact met predikanten en pastors bleek dat zij de armoede zien toenemen. Ook vanuit de sociale dienst zien we hetzelfde beeld. En allemaal kennen we mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan. Ook weet ik dat er bedrijven zijn die het water aan de lippen staat en die het mogelijk niet overleven. De spanningen in familie en gezinnen kunnen daardoor hoog oplopen!
Laat men proberen in de zakelijke netwerken elkaar te helpen, ook via nieuwe financieringsconstructies. En als gemeente en Drechtsteden zullen we nog sneller en klantvriendelijker onze ondernemers moeten willen faciliteren. Ik ben optimistisch, maar het betekent wel: allemaal de handen uit de mouwen, nog meer dan we nu al doen.
 
Tot slot: ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid vanavond. Bent u hier als belangstellende inwoner? Vriendelijk dank voor uw betrokkenheid! Ik kom graag later vanavond persoonlijk met u in gesprek.
Bent u hier namens uw organisatie of bedrijf? Ik waardeer uw komst en het belang dat u hecht aan een goed contact met onze gemeente.
 
Ik wens u allen: alle goeds voor u en de uwen in 2014.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.