BBB: Beeldvormend, Beter Bouwen

21 april 2023 • 11:15 door Willem Schneider
BBB: Beeldvormend, Beter Bouwen
BBB campagneteam schenkt een BBBakkie op weg naar je werk

De verkiezingen liggen intussen al enige tijd achter ons. Het stof en de ravage die door de aardverschuiving is ontstaan, dalen nu geleidelijk. Immers: er moet toch weer geregeerd worden (ook met de BBB).

BBBeter met de SGP?
De burger heeft dus gesproken, ook de Ambachtse burger. De lokale uitslag wijkt behoorlijk af van de landelijke uitslag, de SGP is de grootste partij, de BBB is een goede tweede, komend als een politieke komeet uit het niets…  Dus: het wordt nu de volgende lokale coalitie: BBB-(beter) én SGP?  

Ik denk dat het wel meevalt. Het signaal van een stijgende BBB is wel begrijpelijk. Wel met de aantekening dat ik meer burgers dan boeren en buitenlui in Ambacht zie. Het zijn waarschijnlijk Ambachters, die duidelijk ontevreden zijn over het huidige kabinetsbeleid, over het optreden van premier Rutte of het huidige lokale beleid. Ik ben overigens benieuwd op wie deze Ambachtse BBB-stemmers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar hebben gestemd!

Over stikstof gesproken: De uitstoot van stikstofdioxide is in Ambacht in vergelijking met het landelijk gemiddelde en de Drechtsteden behoorlijk hoog!

Verlies ChristenUnie en CDA
Wat ook blijkt uit de lokale verkiezingsuitslagen, is dat de “natuurlijke” partners van de SGP (ChristenUnie en CDA) heel langzaam hun politiek-ideologisch en electoraal fundament verliezen. Nee, het is geen aardverschuiving of implosie, zoals in de plattelandsgemeenten en andere gemeenten in Oost-Nederland. Het verlies verloopt geleidelijk. Net zo als de zeespiegel langzaam stijgt, erodeert het CDA electoraal. (Geleidelijk zie je ook een exodus van CDA-kamerleden, die veel kennis van zaken hebben). Om toch op het pluche te blijven, heeft de SGP nog een paar jaar bedenktijd om een nieuwe list te verzinnen om aantrekkelijk te blijven voor hun liberale coalitiegenoten. Of misschien andersom. Hoe het ook zij, ik laat me verrassen.

Ambachters eerst
Als je op de procentuele stemmenwinst van de SGP inzoomt, zie je dat er sprake is van 0,5% winst. Een bescheiden winst ten opzichte van 2019. Dat valt me toch wel een beetje tegen. Waarom? Wel, omdat de SGP een flinke campagne heeft gevoerd. “Eigen Ambachters eerst,” lijkt het adagium te zijn geweest. Ik zag namelijk levensgrote verkiezingsborden van de SGP, waarbij niet de provinciale lijsttrekker uit Sliedrecht, maar de nummer 2 (Gerard van de Breevaart) zichtbaar was. En jawel…. Gerard woont in ons ‘dorp’….


Gerard v.d. Breevaart (SGP) op de achtergrond de Petrakerk, de hofleverancier van de SGP (qua stemmenaantal en bemanning)
De Nota Reclamebeleid 2014-2024 meldt: "plaatsing onderzijde van het bord 0,5 meter boven de grond." ....

​Is de (bescheiden) winst nu te verklaren door het Van de Breevaart-effect? Ik kan zijn grote inzet in elk geval waarderen, want zelfs op zondag is hij als hulpkoster in beeld bij zijn achterban! Knap hoor! En dan is het begrijpelijk dat tijdens de kerkdienst en in de kerkelijke app wordt opgeroepen om op de “mannenbroeders” te stemmen vanwege hun principieel geluid in de Statenfractie en in het Waterschap…. 

Gewin voor gebroeders
Hoe het ook zij, Gerard is gekozen voor de SGP-Statenfractie. Zijn broer Hans is wat koppiger (nee, hij stond niet op een poster langs de openbare weg), want hij verhuisde van de SGP naar Forum voor Democratie. Ideologisch gezien, een opmerkelijke stap: van een ‘gouvernementeel ingestelde' partij naar een partij, die de confrontatie zoekt. Hij stapte over naar een zinkend schip, als ik kijk naar de uitslag van de provinciale verkiezingen. De gebroeders Van de Breevaart deden het in elk geval wel goed bij de Ambachtse kiezers. Dit blijkt uit de uitslagen van de provinciale verkiezingen. 44% van de SGP-stemmers kozen in het stemhokje voor broer Gerard. Zijn broer Hans, onlangs van de SGP opgeschoven naar Forum voor Democratie,  behaalde 37% van de Ambachtse FvD-stemmers. Hiermee passeerde Hans het aantal uitgebrachte stemmers op de lijsttrekker!

Waterschap
Dan de verkiezingen voor het Waterschap Hollandse Delta. Ook daar maakte BBB een forse winst, de SGP wist hier de winst in zetelaantal te verdubbelen. Zojuist schreef ik dat de nr. 2 van de SGP publiekelijk goed in beeld was. Dat was zijn partij- en plaatsgenoot Wim de Jong veel minder. Ik vond daarom de uitslag eigenlijk wel verrassend, want Wim kreeg meer stemmen dan zijn provinciale partijgenoot Gerard. De Waterschapper Wim de Jong kreeg 2.573 Ambachtse SGP-stemmen, Statenlid Gerard van de Breevaart kreeg er 2.405. Hoe is dat te verklaren? Misschien omdat SGP’ers trouwe kiezers zijn en gewoon doen wat van hen verlangd wordt: volg de nummering op de SGP-kieslijst…. 

Grote opgaven: verduurzaming

1. Routekaart verduurzaming
Hoe de samenstelling van de nieuwe coalities ook zij, de Provincie, het waterschap én gemeente Ambacht krijgen de komende grote opgaven op zich af. Met name op het gebied van duurzaamheid doemen veel uitdagingen op. Zo is nog niet zo lang geleden een “Routekaart maatschappelijk vastgoed” vastgesteld. De route schetst de hoofdlijnen hoe gemeenten in een periode van 30 jaar de ambitie uit het Klimaatakkoord kunnen verwezenlijken. Het proces is zo ingericht dat gemeenten in planperiodes van vier jaar meer grip krijgen op de opgave en met monitoring inzicht krijgen in de voortgang van de verduurzaming. Het idee is om drastisch minder energie (aardgas, elektriciteit) te gebruiken. Maar hoe ga je dat betalen als gemeente? Dit kost namelijk miljoenen euro’s.

2. Omgevingswet: gebodsbepaling
Het onderwerp Duurzaamheid (en leefbaarheid) komt ook terug in de nieuwe Omgevingswet. De wet stipuleert dat gemeenten alle losse bestemmingsplannen in één omgevingsplan voor het gehele grondgebied opnemen. In tegenstelling tot het bestemmingsplan kent het omgevingsplan het instrument ‘gebodsbepaling.’ Een grondeigenaar wordt bij zo’n bepaling direct verplicht om zijn grond zo te gebruiken, dat de bestaande situatie overeenkomt met de bestemming van de grond. De gemeenteraad moet wel volgens de huidige rechtsbeginselen een zorgvuldige afweging maken, met name tussen (beperking) van het eigendomsbelang en het algemene belang. En een directe verplichting vraagt in veel gevallen om compensatie voor degenen, wier eigendomsrechten worden aangetast.

Duurzaam ondernemen begint van binnenuit


Grote opgave:  Bouwopgave
1.      Flexwoningen
En tenslotte ligt er ook de opbouwopgave. Zo is inzet van het Rijk om dit jaar 15.000 flexwoningen te bouwen. Interessant voor starters, studenten, maar in hoeverre is dat ook interessant voor gemeenten en woningbouwcorporaties? Een flexwoning is in juridische zin een “tijdelijk bouwwerk”, en is dus veel geen onroerend goed. Bij twijfel moet de rechter beslissen. Het etiket ‘tijdelijk bouwwerk’ heeft nogal wat consequenties. Zo mag zo’n bouwwerk slechts 15 jaar op dezelfde locatie blijven staan. En dan is het voor investeerders niet zo interessant om in zo’n project te investeren. Dit levert een financieel risico op voor gemeenten, corporaties of andere investeerders. De huurprijs van flexwoningen ligt immers lager dan van reguliere huurwoningen. Dat is een belangrijke reden waardoor business cases voor deze woningen vaak niet rond komen zonder subsidies. Bovendien liggen de exploitatiekosten (beheer en leefbaarheid) voor flexwoningen hoger vanwege de specifieke doelgroepen die hierin komen te wonen.

En voor de toekomstige bewoners van bijv. tiny houses is het moeilijker om een hypotheek af te sluiten. Het is namelijk belangrijk om te weten dat onroerend goed een registergoed is: voor de overdracht of vestiging is inschrijving in een openbaar register vereist. En laten nu kopers alleen op registergoederen een hypotheekrecht kunnen vestigen! Dat betekent dat een hypotheek op tiny houses of Prefab-woningen niet mogelijk is, omdat het roerende goederen zijn. Dat belemmert de (snelle) realisatie van dit soort huizen. Snelle aanpassing van het BW is daarom wenselijk. Maar daar gaan gemeenten, provincies en de minister niet over!

 Tiny house

2. Sociale woningbouw
Dan de sociale woningbouw, waarvan er in Ambacht veel te weinig is. Waarom eigenlijk? Misschien geeft een recent onderzoek van Aedes wat meer inzicht. Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. De conclusies uit dit onderzoek zijn:

- Gemeenten vinden het moeilijk om actief te sturen op sociale huisvesting in bestemmingsplannen en anterieure overeenkomsten. Deels is dit te wijten aan een tekort aan kennis en ervaring bij gemeenten. Maar woningcorporaties signaleren ook dat soms de politieke wil ontbreekt om pal te staan voor sociale huisvesting.

-  Een belemmering is dat zowel woningcorporaties als gemeenten steeds afhankelijker zijn van marktpartijen, die een steeds groter deel van de grond in eigendom hebben. De hoge prijzen die daarvan het gevolg zijn, maken het moeilijk om sociale huur te verwezenlijken.

- De vele eisen en procedures die nieuwbouw vertragen en soms onmogelijk maken. Het kan gaan om inspraakprocedures, gemeentelijke behandeltermijnen, maar ook om extra bouweisen van gemeente of provincie.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.