Oogstjaar?

26 augustus 2009 door Willem Schneider

De vakantie is weer (gelukkig) voorbij, zodat de vergadertijgers in ’t Ambacht, de regio Zwijndrechtse Waard en de Drechtsteden hun tanden weer kunnen laten zien. Niet zo zeer omdat er veel te lachen is, maar om zich warm te lopen voor het laatste regeerjaar in de raadsperiode. En als het aan de minister van Binnenlandse Zaken ligt, zit onze burgemeester in zijn laatste ambtsperiode, omdat de burgervaders slechts drie perioden mogen "dienen". Een oogstjaar dus voor het college en coalitie?
 
Minister Bos had eerder in de zomer 2008 nog gezegd dat "alle minnen weggewerkt" waren en de koopkracht er voor alle categorieën niet op achteruit zou gaan. Dat gaat hij in de komende begroting niet meer zeggen. In het verlengde daarvan is het interessant wat begroting van ’t Ambacht en die van haar buurgemeenten voor nieuws gaan brengen.

1929
Deze tijd van de kredietcrisis doet me –met alle respect voor mijn Zwijndrechtse collega- toch denken aan 1929. Mijn docent geschiedenis vertelde me op de middelbare school dat in september en oktober 1929 de koersen op Wall Street flink kelderden met alle gevolgen vandien. Ook werden in 1929 Tweede Kamerverkiezingen gehouden, waar enkele politieke ondernemers met een nieuwe partij in de Kamer wisten te komen onder de naam “CP-De Visser” en de naam “MP voor Stad en Land”. De Plattelandsbond verdween uit de Kamer. Daar dat terzijde. Ik maak deze opmerking omdat dit soort kleine partijen vaak in gemeenteraden van de Drechtsteden opduiken, maar ook weer ten ondergaan..... Zo kende de Ambachtse gemeenteraad ooit de "Bezuinigingspartij", die slechts één raadsperiode meedraaide en 1 zetel behaalde.

Ik geef toe: 1929 is geen ijkpunt om de relaties tussen de buurgemeenten ’t Ambacht en Zwijndrecht te meten. Van Zwijndrechtse bestuurders was weinig animo tot samenwerking, vanuit Ambacht destijds ook. Van een bekend Ambachts raadslid heb ik wel eens de uitspraak gelezen dat hij het beter vond om een gracht te graven tussen Zwijndrecht en Ambacht, er een brug te bouwen en deze brug af en toe op te halen…… Enfin, dat was nog in de tijd van de “verzuiling”, om de termen van mijn collega te spreken.

Toevallig las ik overigens nog een (goed) boek over een kleine zuil. Dat boek heeft als titel “Zonder Twijfel”, een biografie over de schrijver Piet Prins c.q. het GPV-kamerlid P. Jongeling. Een “begeistert” politicus, die je in de Kamer en gemeenteraden niet meer terugvindt….
Dit soort politici staan nu dus als (voor)beelden in het (politieke) museum. Toch geeft mijn collega uit Zwijndrecht mij het goede advies: “Denk niet in zuilen maar hanteer eens een ander denkraam is dus de boodschap aan mijn collega of vooral de bestuurders van zijn dorp”.

Ik weet niet op welke zuil doelt. Als hij letterlijk de zuil (dat is “Poort” van Zwijndrecht aan de Eemstein/Zonnestein) bedoelt, dan hebben de Zwijndrechtse bestuurders flink de verzuiling bevorderd. Als het gaat om de levensbeschouwelijke verzuiling, dan hebben de Zwijndrechtse (en Ambachtse) bestuurders er weinig invloed op. De zuilenstructuur is in de tijd hetzelfde gebleven: christelijk, sociaal-democratisch, liberaal. Sterker: naast elke grote zuil is een kleine zuil ontstaan: reformatorisch, socialistisch, populistisch-rechts.

Kansen
Gaat het om de subregionale samenwerking tussen ’t Ambacht en Zwijndrecht dan liggen daar in de toekomst zeker kansen. Samenwerking moet dan wel in het wederzijds voordeel werken: het kan niet zo zijn de Zwijndrechters en masse in ’t Ambacht recreëren: een middagje in het nieuwe open luchtzwembad en een avond in het theater Cascade, ‘s nachts kamperen bij de camping in het park de Sandelingen aan de Achterambachtse weg……
En dat terwijl de Ambachtse scholieren en masse de fiestpaden van de Krommeweg en het Heulpad bevolken om in Zwijndrecht (LOC) middelbaar onderwijs te volgen. De Ambachtse bestuurders hebben aan de stichting van het LOC (flink) meebetaald. Ze hebben hiermee over de Ambachtse grenzen heengekeken. Een goed voorbeeld voor de Zwijndrechtse bestuurders als het gaat om recreatieve voorzieningen in Ambacht te sponsoren omdat veel inwoners uit Zwijndrecht daar ook aan mee zullen doen.

Onderwijs
Interessant is overigens dat het onderwijs in Ambacht gemeentelijk weer hoog in het politieke vaandel komt te staan. Ik weet niet of dat door het CDA komt (de fractie gaat er prat op dat zij een “rondje scholen” hebben gemaakt) en dat de verkiezingen voor de deur staan. Het kan overigens ook met de hobby van de CDA-fractievoorzitter te maken hebben....

Nieuwbouw
In het Integrale Huisvestingsplan (IHP) zijn in elk geval grootste plannen opgenomen. Het idee van het “clustering van scholen” wordt in de toekomst in heel ’t Ambacht toegepast. In de nota “Strategische Aangelegenheden” wordt gezegd dat er 5 komen:

1. Cluster  De Volgerlanden-West    (start medio 2009, kosten € 2,2 mln)
2. Cluster De Volgerlanden-Oost     (start eind 2010, kosten € 7,2 mln)
3. Cluster De Schoof                       (start medio 2012, kosten € 9,4 mln)
4. Cluster Weteringsingel                  (start na 2013, kosten € 9,8 mln)
5. Cluster Bekestein                         (start na 2013, kosten € 2,3 mln)
 
De totale investeringen komen dan op circa € 31,6 mln. Dat is een flink bedrag ook voor de gemeente H.I. Ambacht. Politiek is interessant dat de wethouder Onderwijs tijdens de commissievergadering in augustus ’09 aangaf dat hij hoge prioriteit geeft aan het cluster De Schoof. Toch is de bouw hiervan niet naar voren getrokken door het college naar bijv. 2010 of 2011. Over de afronding van de nieuw te bouwen clusters kon ik in de Nota Strategische Aangelegenheden weinig terug vinden.
 
Afstoting schoolgebouwen
De (late) planning betekent dat de huidige, verouderde schoolgebouwen nog een aantal jaren meemoeten, voordat ze worden afgestoten. Voor de liefhebbers: het gaat om de volgende gebouwen:

· Jaar 2014   Margrietstraat 1 en Van Godewijckstraat 5
· Jaar 2017   G. Alewijnstraat 19, J. Wissenslaan 9, Van Polanenstraat
· Jaar 2019   Sandelingestraat 17 en Steenbakkerstraat 18
· Jaar 2020   Tromplaan 49, A. de Ruyterlaan 1, P.C. Hooftsingel 7

Het college wil met instemming van de gemeenteraad de leegstaande scholen van het voortgezet onderwijs aan de A. de Ruyterlaan en de P.C. Hooftsingel inzetten voor tijdelijke opvang van basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Op korte termijn wordt de basisschool De Bron (Tromplaan 49) gehuisvest aan de A. de Ruyterlaan. De Tweestroom (Margrietstraat 1) wordt gehuisvest aan de P.C. Hooftsingel. Het gebouw van De Bron aan de Tromplaan kan volgens het college bijv. worden ingezet voor kinderopvang.

“Het gaat hier om tijdelijke inzet van voorzieningen (periode 10 jaar) om de tijd te overbruggen die nodig is om de clusters te realiseren. Na de periode van 10 jaar kunnen deze locaties worden ontwikkeld ten behoeve van woningbouw”, aldus de Nota Strategische Aangelegenheden. Over een locatie voor een nieuwe kerkgebouw spreekt deze nota niet. Antwoorden op vragen als: wanneer het gebouw van de Willem de Zwijgerschool wordt afgestoten, wat er met gebouw van de Tweestroom aan de Margrietstraat tot 2014 gaat gebeuren, kon ik niet terugvinden.

BIS: mis!
Misschien denkt u: ik zou dit soort groteske plannen weleens op de website van de gemeente terug kunnen lezen. In principe kunt u de gemeentelijke website gebruiken, want daar zou u alle openbare raadstukken moeten kunnen terug vinden. Helaas, in tegenstelling buurgemeenten als Alblasserdam en Zwijndrecht, laat het Bestuur Informatiesysteem (BIS) van de gemeentelijke website eind augustus ’09 (het moment van mijn peiling) het goed afweten. Ik geef u de oogst van mijn - gedateerd - onderzoekje:

· de laatste raadsagenda dateert van december 2008
· de laatste raadsvoorstellen dateren van mei 2009
· de laatste raadsnotulen dateren van februari 2009
· de verslagen van de raadscommissies dateren van maart 2009
· de Rekenkamercommissie is helemaal uit de lucht. De rapporten van deze commissie zijn niet digitaal te bekijken.
 
Niet echt klantgericht dus! ’t Ambacht is ambitieus in crisistijd, zo blijkt weer uit het Integraal Huisvestingplan (IHP) dat in november 2009 door de raad wordt vastgesteld. Mogelijk kan er naast de € 31,6 mln ook nog geld aangewend worden om ook het BIS weer te updaten.

Oogst
En voor mijn Zwijndrechtse collega: het IHP is het toonbeeld van de verzuiling, want alle denominaties/levensovertuigingen worden onder één dak gepacificeerd!
Dat is de oogst van het denken in de Ambachtse samenleving en wellicht een voorbeeld voor Zwijndrecht!

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.