Rood, Wit & Groen

08 september 2008 door Willem Schneider

 Het rood wit en blauw heeft in april zijn jaarlijks hoogtepunt: Koninginnedag, dodenherdenking, Bevrijdingsdag, het zijn dagen waar deze drie kleuren door heel Ambacht terug te vinden waren. Altijd weer een vrolijk gezicht, zeker als de zon ook eens fel schijnt!

Ja, als je samen met je dochtertje op Koninginnedag het palet van kleuren van het vuurwerk uiteen ziet spatten en de kleuren ziet weerkaatsen op het wateroppervlak van een klein meertje in het Sandelingenpark, vraag je wel eens af: hoe zal Ambacht er in 2020 uit zien? Staan we bij het vuurwerk opnieuw aan de kant van het Sandelingenpark? Zullen mijn kinderen ook het Ambachtse volkslied “waar de Waal stroomt” dan ook nog zo hard zingen als de kinderen van de wethouder?

Als ik zo de Structuurvisie (dat is een politiek ver gezicht tot 2020) lees, denk ik dat niet het geval is. Politici zijn er om plannen te bedenken, en dat houdt maar niet op. U ziet dat Ambacht momenteel een bouwput is: Oostendam en de Volgerlanden zijn de uitschieters. Maar tussen 2010 en 2020 zijn ook veel plannen. Het Ambachtse gemeentebestuur heeft daarvoor een bekend ‘adviesbureau” ingehuurd, waarbij overigens “even’ niet aan geld werd gedacht.

Het product van deze denkexercities vindt u terug in de Structuurvisie. In het komende najaar zal deze visie het hoofdgerecht worden op de politieke markt in Ambacht. Ik ga u niet vermoeien met dit soort leesvoer, maar zal er een paar hoofdpunten uithalen. Het laatste woord is over dit concept zeker niet gevallen: de gemeenteraad moet deze vaststellen, er komt nog de inspraakronde. Dus alles wat u leest, is in “concept”.

Rood, wit en blauw. Dat zijn de kleuren van de vlag, zo zong mijn dochtertje enthousiast tijdens Koninginnedag. En inderdaad: kleuren hebben zo zijn charme. Daarom lijken de samenstellers van de Structuurvisie ook met een driekleur te werken: Groen, Rood en Blauw.

Elke kleur staat voor een bepaald model. Laat ik ze even langs lopen en dan de “krenten in de pap” er uit halen.

In zijn algemeenheid willen de “structuurmakers” vooral zich richten op de “Randen van Ambacht”, de periferie waar naar hun mening een en ander nog wel valt te veranderen. Woningbouw, winkels en andere voorzieningen worden in andere Nota’s en Plannen behandeld. Nee, tussen het landelijke en het stedelijke van Ambacht -zo is de insteek- valt nog al te veranderen.

Groen: polderen
Groen staat – u raadt het al- voor ecologisch groen, duurzaamheid en gezondheid. Toen ik dat zag staan, las ik het nog maar een keer: Ambacht als tuinbouwgebied is een verloren gegaan begrip. Slechts enkele kassenbedrijven herinneren nog aan dit agrarische verleden. Maar inderdaad: ik las het juist.

Groen en recreatie zult u in de komende jaren wel in het buitengebied van Ambacht terecht moeten. U zult dan moeten gaan polderen: in de Sophiapolder, in de Oud-Reyerpolder en Sandelingen-Ambacht.

De Sophiapolder wordt een “groene parel”, waarbij een getijdenmoeras komt, wellicht in combinatie met windturbines. De Oud-Reyerpolder en het gebied ten noorden van de A15 worden “struinnatuur”. Interessant zijn ook de gedachten over het gebied ten westen van de A16: er komt een “Green-college” een soort hogere tuinbouwschool. Daar wordt gedaan aan “experimentele tuinbouw” en onderwijs. Deze instelling trekt natuurlijk studenten, maar hoe nu de relatie is met het nieuwe LOC in Zwijndrecht, is mij duister.

Sandelingen-Ambacht krijgt een grotere rol voor horeca (“pannenkoekenhuis”) en dagrecreatie.

Rood: Havenkade nieuw uitgaanscentrum
Bij Rood gaat het om de woningbouw en de voorzieningen. Veel hiervan wordt al regionaal (via het Drechtstedenbestuur) vastgesteld. Niettemin ziet de Structuurvisie nog mogelijkheden voor woningbouw aan de “Gouden Randen” van Ambacht! Dan gaat natuurlijk niet om sociale woningbouw, maar om “kwalitatief luxe woningen”.
Deze komen aan bij:

- de zuidrand van het Baxpark
- de oostrand van de Sandelingen-Ambacht (de 1,2,3 locatie wijkt hiervoor)
- de Noordoevers
- de Ridderkerkse kant van de Waal

Met betrekking tot het voorzieningenniveau zet de Structuurvisie in op meer horeca en kleinschalige economieën. De entree van Ambacht zou vooral bij de Havenkade moeten worden verbeterd. Het punt van Oostendam/Veersedijk/Havenkade wordt een ‘gezellig’ havenhoofd: het nieuwe uitgaanscentrum van Ambacht! Horeca, zakelijke dienstverlening, leisure komen er samen” In 2020 zullen dan de jonge Ambachters van deze kade het vuurwerk kunnen bewonderen, dat vanaf het Waaltje en de nieuwe Ambachtse haven wordt ontstoken! Verder komen er meer zwemsteigers aan het Waaltje, etc.

De gemeente maakt het volgens de opstellers van deze visie ook makkelijker om een bedrijf aan huis te starten. Dus: komende Kappers, fietsenmakers, etc. houdt deze suggestie in uw achterhoofd!

Er zouden ook nieuwe locaties komen voor de brede school (zoals in de Volgerlanden):

- locatie Bekestein
- Admiraal de Ruyerlaan/Weteringsingel
- Jan Wissenslaan

Tegenover de Schoof zouden dan “publieksvriendelijke voorzieningen (gezondheidscentrum of bibliotheek) kunnen worden geplaatst.

In dit verband ook enige aandacht aan een project dat in de Structuurvisie uitdrukkelijk wordt genoemd. Dat betreft de locatie van de Petrakerk. Wat betreft een nieuwbouw wordt duidelijk dat alleen de locatie aan de Zuidwende voor het college het meest realistisch is. De Structuurvisie geeft aan dat “ten zuiden van de Zuidwende ruimte is gereserveerd voor een kerkgebouw maar er zou eventueel ook een onderwijsvoorziening kunnen worden ingepast”. Blijkbaar is dat een hint voor een tweede basisschool ten behoeve van de Volgerlanden, zoals ook door het CDA is bepleit.

Alternatieve locaties voor de Petrakerk (bijv. het 1,2,3 locatie, de locatie nabij de parkeerplaats bij de Schoof) komen in deze visie niet in beeld en zijn niet realistisch.

Blauw: Van Baxpark naar Baxplas
Dit model vind ik het meest interessante! Blauw heeft natuurlijk met water te maken. En als dit model wordt gerealiseerd zal Ambacht een Venetië van de Drechtsteden worden! Dan zal Ambacht geen bouwput, maar een waterput worden! De achterliggende gedachte is dat het water “meer naar binnen wordt getrokken”. Interessant in het kader van het recent uitgebrachte rapport van de Deltacommissie.

De Ambachters worden wel omringd door water, maar kunnen er te weinig gebruik van maken. Daar moeten we iets aan gaan doen! Wat? Wel het volgende:

- de aanleg van insteekhaventjes en “inprikkers” in de Antoniapolder (kan mogelijk tot meer recreatie en watergebonden bedrijvigheid leiden)
- kijken naar de mogelijkheid om het Waaltje in een open verbinding met de Noord te staan. Vooralsnog is niet mogelijk (waterverschil en watervervuiling)
- delen van het Baxpark worden omgezet in een Baxplas (dus toch een groter zwembad?)
- de watergangen binnen de bebouwde kom worden verbreed op sommige plaatsen en met elkaar verbonden

Vanuit de Ambachtse politiek is ook wel eens gesuggereerd om het Waaltje ter hoogte van de Petrakerk door te trekken naar de Julianasingel. Op zich is dat in het kader van “Blauw”een interessante gedachte. Voor de omwonenden van de Petrakerk is misschien ook aantrekkelijk, maar voor andere betrokkenen minder interessant.

Het najaar is weer begonnen: veel plannen in de landelijke politiek (bouw de Randstad vol, en omtuin de Randstad met dijken en versier ze met waterkeringen), ook in de plaatselijke politiek veel blauw en rood, waarbij zelfs de A16 wordt overkapt. Ik ben benieuwd hoe groot de invloed is van degenen die zullen inspreken!

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.