Pieken en dalen

22 oktober 2008 door Willem Schneider

Politiek is een Ambacht, zo wordt wel eens gezegd. En elk Ambacht kent zijn hoogte- en dieptepunten. Ook Hendrik-Ido-Ambacht.
Dan ik ga het niet hebben over de kredietcrisis, waarvan enkele roekeloze gemeenten en provincies het slachtoffer werden. Nee, ons aller Ambachtse gemeentebestuur ging niet naar Groenland of IJsland, of naar een andere bank in exotische oorden (Turkije, Bermuda of Liberia) om daar publiek geld te dumpen. Het gemeentebestuur voert samen met andere gemeenten in de regio Drechtsteden (ik noem bijv. Sliedrecht)  een goed en solide financieel beleid. De begroting van 2009 is daar weer een prachtig voorbeeld van. Ik geef toe, soms wordt Ambacht meegezogen door een enkele regionaal bestuurder of ambtenaar, die dollar- en eurotekens in zijn ogen kreeg, toen hij in de gaten kreeg dat een of andere bank in IJsland een hoge rente beloofde.

Arie de Loodgieter
Met andere woorden: in de € 7 miljoen die het Drechtstedenbestuur in het kader van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden naar IJsland transporteerde, zit ongetwijfeld ook publiek geld van de “hardwerkende Ambachter” , om een variant van een bekende landelijke politicus (Mark Rutte) te gebruiken. Het zal duidelijk dat de “Joe, the Plumber, (de calvinistische Ambachter,  gewoon Arie de Loodgieter) niet blij is met het verdampen van zijn geld in de IJslandse gijzers.
Maar ja, ook het Drechtstedenbestuur kent zo zijn “Pieken (en dalen) in de Drechtsteden”. Benieuwd hoe het verder gaat met de opgebouwde reserves bij regionale projecten als Manden maken, Sociale Dienst Drechtsteden, enz. Het aantrekkelijke voor het Drechtstedenbestuur is dat zij voor de “gretige move” niet direct door de kiezers afgerekend kunnen worden!
 
Trots op begroting
De solide begroting van Ambacht maakt het Ambachtse gemeentebestuur een beetje ijdel.
 Ik lees tenminste dat zij “met trots” de Programmabegroting 2009-2012 presenteren. “Trots, omdat het financieel perspectief goed is”. Trots op Europa, Trots op Nederland, Trots op Ambacht”, het kan niet op…….. Minister Bos kan ook ‘trots” zijn, want hij gaat de geschiedenis in als de redder van de Nederlandse banken (toont daadkracht, hij is de leider) én voorlopig als redder van de PvdA (in de peilingen stijgt deze partij). Zo heeft “elk nadeel zijn voordeel”…….

Banenenschillen        
Maar trots zijn kan ook a, een banenschil zijn, waarover je –evenals de vallende bladeren in de herfst- kan uitglijden. IJzeren Rita Verdonk kan daar over mee praten.

Ik wil er een paar noemen. Natuurlijk is daar dan de komende recessie. Daar zal de gemeente te zijner tijd ongetwijfeld zijn weerslag van vinden:  een mogelijk stagnerende verkoop van de woningen in de Prachtwijk Volgerlanden, minder uitkeringen uit het Gemeentefonds, op termijn meer werkloosheid.

Een ander prachtig, maar glibberig vallend (herfst)blad is van een (regionale) boom komen vallen. Dat betreft de komst van een toekomstige container terminal haven in de polder Nieuwland bij Alblasserdam. Het Rotterdamse Havenbedrijf wil daar een overslaghaven bouwen, waar containers op vrachtwagens worden geladen. Het Drechtstedenbestuur wil liever de Zeehavens in Dordrecht daar voor gebruiken. Rotterdam wil dat niet omdat deze locatie niet in Oost-West vaarroute naar Duitsland ligt. Alblasserdam en Ambacht hebben een gemeenschappelijk belang dat deze haven er niet komt. Alblasserdam krijgt dan lokaal te maken met een aanzienlijke toename van het vrachtverkeer. Ambacht omdat aan de “Goudkust-locatie” dat is zijn de Noordoevers, een aantal flinke dure woningen zijn gepland. Ik kan me niet voorstellen dat de bewoners van deze woningen er komen wonen om te kijken naar grote economische bedrijvigheid en daarbij behorende overlast van geluid en licht.

Overigens: als er geen container terminal komt, ben ik reuze benieuwd  op welke bedrijvigheid (of stiltegebied?) de nieuwe bewoners aan de Noordoevers wel uit zullen kijken.
Een moerasgebied zoals gepland tussen Ambacht en Ridderkerk (A15 en de Pruimendijk) zal het wel niet worden. Ik heb ooit wel eens gedacht in mijn eenvoud: zet gewoon aantal molens in de Sophiapolder en de polder Nieuwland, dan krijg je in het kader van Hollands Glorie veel Japanners en andere bewoners van deze planeet als toeristen op bezoek. En dat trekt ook bewoners op de Noordoevers!
 
U heeft ongetwijfeld gelezen dat de Toekomstvisie en Structuurvisie door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Opmerkelijk veel complimenten werden aan de spraakmakende elite van Ambacht (de “ambassadeurs”) uitgedeeld. Elke zichzelf respecterende fractie en vooral de portefeuillehouder (de burgemeester) bewierookte deze bekende Ambachters voor inzet. Natuurlijk, hulde voor hun inzet, maar een tandje minder had ook wel gekund. De vraag is altijd hoe representatief de ambassadeurs voor de Ambachtse wijken waren. Een kloof bespeurde ik bij het project Petrakerk (projectnr. 13 in de Structuurvisie). Van de ambassadeurs vernam ik geen kritiek, terwijl een krachtige lobby in de vorm van het Actiecomité Petraflat-Nee -later bijgestaan door het Historisch Genootschap-  zich met allerlei argumenten tegen de geplande bouw van een grote flat op de locatie van de Petrakerk keert. Bij de politieke fracties kregen zij enige steun, hoewel CDA en VVD zich natuurlijk voor de Structuurvisie uitspraken.
CDA en VVD gaven symbolische steun: de VVD pleitte er voor dat een foto van een maquette van de geplande flat uit de Structuurvisie werd gehaald, de CDA-projectwethouder was daar ook een voorstander van. Verder had de CDA-fractie “sympathie” voor een PvdA-plan. En was dat plan? Een plan dat zijn charme van de eenvoud had! De PvdA-fractie pleitte voor om een aftakking aan het Waaltje te maken in de richting van de Schoof/Julianasingel. Kortom: geef de Petrakerk prijs aan het water van het Nieuwe Waaltje. Dan lijken de parkeerproblemen te zijn opgelost, maar er doemt weer een nieuw probleem op: elke bewoner in deze wijk wil dan wel een aanlegsteiger van zijn/haar boot, de PvdA miste zo de boot!

En nu het toch over de PvdA hebben, de volgende banenschil. “Bij jullie is het elke zondag ledenvergadering”, zo zei een prominente PvdA-er tegen een CDA-collega. Hij meende namelijk dat elke zondag op de kansel alleen over de politiek wordt gesproken. Een interessante gedachtegang. Immers: kerk en politiek worden zo met elkaar verweven. Bovendien zitten, in de Ambachtse kerken niet alleen CDA-leden. En niet elke Ambachtse predikant is lid van het CDA. En dat is maar goed ook. Daarnaast zijn er ongetwijfeld ook CDA-leden die geen kerkelijke achtergrond hebben.

College: geen vragen
De laatste uitsmijter is het volgende. U weet misschien dat naast het college van B&W er nog een oppermachtig gremium is in het gemeentehuis. Dat is het Presidium, bestaande uit de burgemeester, en de notabelen van de fracties. Zij bepalen welke onderwerpen in de vergaderingen (commissie- en raadsvergaderingen) op de agenda worden behandeld. Ook deze Raad der Notabelen heeft de Gemeenteraad geadviseerd hoe de begrotingsbehandeling  moet plaatsvinden. Opvallend is dat het Presidium “erop aandringt uw visie naar voren te brengen over de programmabegroting (daar is niets mis mee WS), en geen vragen meer te stellen aan het college”.
Tja, waarvoor is het college dan nog aanwezig vraag ik me af? Dan kunnen ze beter buiten spelen. Of, een creatieve oplossing had de wethouder Financiën vorig jaar. Hij kreeg nauwelijks vragen en gaf toen ongevraagd zijn eigen “financiële beschouwingen”. Maar toen was er geen kredietcrisis!

Tip: gelet op het bovenstaande lijkt mij het raadzaam datde Voorzitter van het Presidium overlegt met de Voorzitter van het College. Ik ben benieuwd wat uitkomst van de discussie tussen beide voorzitters zal zijn.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.