Het jaar 2020 is inmiddels al weer een paar weken oud.....

20 januari 2020 door Willem Schneider
Het jaar 2020 is inmiddels al weer een paar weken oud.....

Het jaar 2020 is inmiddels al weer een paar weken oud. Kerst en de Jaarwisseling liggen weer achter ons. De nieuwjaarsrecepties, -speeches en -borrels zijn weer voorbij. Deze rituelen leverde geen politiek vuurwerk op. Het (onjuist) gebruik van vuurwerk echter wel.

Vreugdevuren
Gelet op de vuurgevaarlijke incidenten, ook in de Drechtsteden, met dit milieuvervuilende vreugdemiddel, hoop ik vurig dat de regering met een landelijke regeling komt die het gebruik van vuurwerk door inwoners verbiedt. Lokale bestuurders, uit dezelfde veiligheidsregio's lijken namelijk nog verdeeld in hun standpunten. Burgemeesters van Rotterdam en Dordrecht spreken zich volgens de media uit voor een verbod, dat is winst. In de nieuwjaarspeech van de Ambachtse burgemeester kom ik niet een uitgesproken mening voor zo’n verbod tegen. Met name “het doelbewust hinderen en belagen van hulpverleners”, begrijpt hij niet.  “Dat er eens een confrontatie is en ook was met vroeger de veldwachter en nu de politie is van alle tijden. Niet goed maar niet nieuw. Maar dat ambulance, artsen en brandweer het werken soms onmogelijk wordt gemaakt en daarmee levens van slachtoffers in gevaar worden gebracht vind ik onbegrijpelijk. Daders in dit opzicht moeten worden heropgevoed en ook fiks gestraft worden”. Een goede insteek, maar beter zou zijn om de “oorlogsmiddelen” die de daders gebruiken te verbieden. Het afsteken van vuurwerk kan beter gereguleerd worden.  Voor deze insteek moet m.i. toch een meerderheid in de gemeenteraad te vinden zijn:  het confessionele motorblok (SGP met steun van de ChristenUnie en het CDA) en Gemeentebelangen kunnen daar vanuit hun principiële overtuigingen toch niet op tegen zijn?

Vuurwerk in de VVD
Een beetje lokaal-politiek vuurwerk veroorzaakte de VVD-fractievoorzitter Oene Doevendans. In het verleden startte hij zijn politieke carrière bij de Politieke Groepering Gemeentebelangen (in de volksmond Gemeentebelangen). Op een gegeven moment maakte hij de sprong naar de VVD (overigens in het verleden kwamen andere prominenten van Gemeentebelangen over naar de VVD of begonnen voor zichzelf). Na enkele jaren van promotie in de VVD-fractie kondigde hij rond de jaarwisseling aan om voor zichzelf te beginnen. Doevendans zou zich niet meer kunnen vinden in het beleid en standpunten van de landelijke VVD, met name op het vlak van milieu en energietransitie. Hij gaat zijn eigen lokale partij oprichten, zo las ik in de krant. In de fractie zou geen onenigheid zijn.

De vraag is natuurlijk of de VVD-kiezers van Ambacht met dit besluit zo blij zullen zijn. Ik denk het niet en de vraag is ook of deze kiezers bij de volgende verkiezingen opnieuw op de VVD zullen stemmen. Het vertrouwen in zo'n lokale fractie lijkt me toch minder geworden. Staatsrechtelijk heeft Doevendans het recht om zich af te scheiden: het uitgangspunt van ons kiesstelsel is dat volksvertegenwoordigers op persoonlijke titel worden verkozen en benoemd. Dit uitgangspunt is gebaseerd op artikel 27 van de Gemeentewet, waarin staat dat elk bindend mandaat van een lid van de raad nietig is. De volksvertegenwoordiger handelt naar eigen overtuiging en is bij stemmingen niet gebonden aan een lastgeving. Het is de individuele volksvertegenwoordiger die een mandaat van de kiezer heeft gekregen. De volksvertegenwoordiger heeft daardoor ook de mogelijkheid om tussentijds van fractie te veranderen of zelfstandig verder te gaan.

Lokaal of Forum van Democatie
Doevendans wil dus een andere lokale partij gaan oprichten. Gemeentebelangen, EVA en AUB, maar de landelijke partijen in de raad  krijgen er dus een concurrent bij. En toegegeven: als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en het Europees Parlement zie ik een deel van de Ambachtse bevolking die bepaalde opvattingen heeft, die nauwelijks in de Ambachtse raad terugkomen. PVV en Forum van Democratie hebben electoraal een forse aanhang in Ambacht, maar een partijstructuur ontbreekt. En wellicht ziet Doevendans daar een kans om deze kiezers naar zich toe te trekken. Of wellicht heeft hij andere ambitieuze plannen. We zullen zijn opgerichte fractie/partij "Realistisch Ambacht" in de toekomst gaan volgen. Hij twitterde dat Baudet goede ideeën heeft en beschouwt de plannen tegen klimaatverandering als "klimaathysterie".... Op zijn twitter omschrijft hij zichzelf ook als  "rechts georienteerd".... Dus toch de Ambachtse Baudet??

Maar op korte termijn hebben de coalitiepartijen het nog gemakkelijker: de oppositie verbrokkelt verder en dat komt de lokale democratie niet ten goede. Een verenigde oppositie, die met eigen (raads)initiatieven komt, is voor de kiezers veel aantrekkelijker en geloofwaardiger dan een verder versplinterde oppositie waarin persoonlijke profilering, het eigen belang of het machtsdenken zwaarder weegt dan verkiezingsbeloftes. Het momentum van afscheiding van Doevendans zal bewust gekozen zijn: de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen komen er immers dit jaar aan.

HIP(PE) Scholen 
Voor de coalitie is het inmiddels gemakkelijk om de eindstreep te halen. En grote hobbel neemt het college door het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in februari door de gemeenteraad te laten vaststellen. Dat plan gaat over de bouw van basisscholen in de gemeente. De rekenmeesters hebben een analyse gemaakt tot het jaar 2034 (!).

Uit de analyse komt als hoofdlijn naar voren:
- een overschot van 20 lokalen in het westelijk deel van Hendrik-Ido-Ambacht;
- een overschot van 4 lokalen in Kruiswiel;
- een tekort van 11 lokalen in De Volgerlanden.

De huidige schoolgebouwen in het westelijk deel van de gemeente – waar een ruim overschot aan lokalen zal ontstaan – zijn verouderd (namelijk meer dan 40 jaar oud) met meerdere technische gebreken. Voornamelijk in het oostelijk deel van de gemeente staan moderne schoolgebouwen. Anders gezegd: in De Volgerlanden is het knelpunt dat er een oplossing moet komen voor het berekende tekort aan lokalen en in het westelijk deel van de gemeente is het knelpunt dat er een oplossing moet komen voor het knelpunt dat er te veel lokalen zijn en dat de schoolgebouwen oud zijn en niet meer voldoen aan de eisen van de tijd.Bron: Integraal Huisvestingsplan 2020 en verder Primair Onderwijsgebouwen; Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Op basis van de ontwikkelingen van de leerlingenprognoses en bijbehorende behoefte aan onderwijslokalen, constateert het Huisvestingsplan :
- Het totaal aantal leerlingen voor Primair Onderwijs in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stijgt van 3.198 in 2019 naar 3302 in 2034 (+3%):
-  Hendrik-Ido-West laat vanaf heden tot en met 2034 een gestage afname van de leerlingaantallen zien van circa 5%.
Wijk Kruiswiel kent tot 2021 een groei van de leerlingaantallen, waarna de prognoses tot en met 2034 een totale afname van circa 3% ten opzichte van 2019 laat zien.
- Wijk Volgerlanden kent een groei van het aantal leerlingen in de periode van 2019 tot en met 2034 van ruim 13%.
- In Hendrik-Ido-Ambacht West is er een terugloop in de leerlingaantallen op alle 3 de scholen (Stadhouder Willem III school, KC De Meander en SOL Krommeweg/SOL Admiraal). Met name KC De Meander komt met de geprognosticeerde leerlingaantallen onder de opheffingsnorm.
- In wijk Kruiswiel is er een terugloop in de leerlingaantallen op de Willem de Zwijgerschool en SOL Villa Ambacht. KC De Tweestroom kent een kleine groei.
- In Wijk Volgerlanden groeien alle drie de scholen (Jenaplan De Klimboom, KC De Wijngaard en SOL Watervlinder).

De vraag is natuurlijk op deze prognoses te zijner tijd niet bijgesteld moet worden. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe moeilijk is om voor jonge gezinnen/starters een gewoon huis te kunnen kopen in H. I. Ambacht  - vanwege het geringe aanbod voor starters, de hoge verkoopprijzen en de hoge transactiekosten - zal bij ongewijzigd (gemeentelijk) beleid het aantal gezinnen met jonge kinderen (en dus het aantal leerlingen) in ons dorp in de toekomst weleens naar beneden bijgesteld moeten worden!

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.