Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Veel ambachtelijke voorkeurstemmers in Drechtsteden bij PVV, PvdA en ChristenUnie (zaterdag 28 maart 2015)

Op 1 april (nee, geen grap) worden drie inwoners uit de Drechtstedengemeenten lid van de nieuwe samenstelling van de Provinciale Staten. Het gaat om een lid van de ChristenUnie (een oud-wethouder uit Papendrecht) en twee leden van de PVV (een lid  uit Dordrecht en één uit Hendrik-Ido-Ambacht). Daarnaast heb je nog een enkele inwoner uit deze gemeenten, die net niet zijn gekozen, maar die in de startblokken staan als één lid van hun Statenfractie pardoes in het College van Gedeputeerde Staten belandt. Dit is bijvoorbeeld bij de VVD het geval.

Ik heb een elftal samengesteld bestaande uit de eerste 11 partijen, die op de kandidatenlijsten die iedere kiezer ontving. Het is interessant om te weten hoe gezagsgetrouw nu de kiezer is bij de verkiezingen. Met andere woorden: in hoeverre volgen deze kiezers de lijst, die een selectiecommissie op grond van "objectieve" criteria heeft opgesteld. De lijst wordt meestal door het bestuur overgenomen en komt vervolgens als hamerstuk door de ledenvergadering. Volgen de kiezers gedwee deze interne democratische procedure en kiezen ze de lijsttrekker? Of laten ze zich leiden door een ander criterium, bijv. kiezen ze op een bekende dorpsgenoot (criterium is de bekendheid, of op een vrouw  (criterium is het geslacht)? Of vinden ze een kandidaat geschikter voor dit ambacht dan dat de selectiecommissie dit vindt?
 

Beeld in Ambacht

Een vergelijking tussen de Ambacht en Zuid-Holland is dat bij de PVV en bij de ChristenUnie in Ambacht relatief meer stemmers niet  voor hun lijsttrekker kiezen, maar veeleer voor hun regionale of locale kandidaat. Bij D66 en 50plus zie ik omgekeerde: de kiezers in Ambacht stemmen meer op de lijsttrekker dan de kiezers uit Zuid-Holland. De kolom Drechtsteden is vooralsnog niet ingevuld (zie ook tabel 2).

Tabel 1  % voorkeursstemmen per partij in H.I.Ambacht, Drechtsteden en Zuid-Holland

Partij

      H.I.Ambacht

        Drechtsteden

           Zuid-Holland

PVV

54

 

41

PvdA

54

 

49

Groenlinks

45

 

42

VVD

                 44

 

39

SP

43

 

44

D66

40

 

50

CU

39

 

32

PvdD

36

 

32

CDA

26

 

23

50+

18

 

33

SGP

17

 

21

 

De conclusies, die je kan  voor H.I. Ambacht trekken zijn de volgende:

  • 1 op de 3 kiezers van dit 11 elftal verkiest een andere kandidaat dan de lijsttrekker
  • Meer dan de helft van de PVV- en PvdA-kiezers (54%) stemt niet op de lijsttrekker
  • Rond de 40% van Groenlinks-, SP-, D66- en CU-stemmers hebben een andere voorkeur
  • 1 op 3 stemmers van de Partij voor de Dieren verkiest niet nummer 1, voor het CDA is dat 1 op 4 stemmen.
  • 50Plus en SGP zijn de hekkensluiters in dit elftal met resp 18% en 17%. Met andere woorden: de kiezers van deze twee partijen zijn het meest gezagstrouw en volgen de lijn van de selectiecommissie.
  • Men koos vaak op de nummer 2 van de lijst. Bij PVV, PvdA, en ChristenUnie behaalden lager geplaatsten relatief veel stemmen in Ambacht. Waarschijnlijk omdat ze bekend zijn en in ons dorp wonen.
  • 1 op de 3 PVV-kiezers stemmen op de Ambachtse kandidaat
  • 1 op de 5 stemmers van PvdA en ChristenUnie verkiezen de Ambachtse kandidaat
  • Hoofdconclusie: de kloof tussen de stemmers en (provinciale) partijdemocratie is in Ambacht relatief groot bij de PVV en de PvdA, en relatief klein bij de SGP.

Kandidaten uit de Drechtsteden

Verder zal ik deze keer kijken naar hoe de kandidaten uit de Drechtstedengemeenten het gedaan hebben.  Voor H.I. Ambacht zal ik met name kijken welke partij het beste per wijk deed.

Niet alle partijen hebben kandidaten uit de Drechtsteden, bijv. de D66 en GroenLinks.  Daarom komen deze partijen dan ook niet voor in de onderstaande tabel. Deze tabel  geeft namelijk een beeld  hoe groot  het percentage is dat kandidaten uit de regio  per partij kregen.

Allereerst het aantal voorkeurstemmen in Zuid-Holland, de Drechtsteden, met name ook H.I. Ambacht. De onderstaande tabel geeft een beeld, waarbij aangetekend is dat ik op de gemeentelijke websites van Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht de stemmen per kandidaat niet kan terugvinden. Voor de Drechtsteden in totaliteit kan ik dus vooralsnog geen scan geven. Daarom heb ik ook de derde kolom in tabel 1 niet ingevuld.

Tabel 2  % voorkeurstemmen kandidaten uit de 6 Drechtstedengemeenten in deze 6 gemeenten en  in Zuid-Holland

Partij

Alblasser-

dam

Dordrecht

H.I.Ambacht

Papen-

drecht

Sliedrecht

Zwijn-

drecht

Z-H

VVD

5

3

1,5

 

 

 

5

PVV

11

35

36

 

 

 

9

PvdA

6

5

23

 

 

 

1

CU

20

19

27

 

 

 

6

CDA

21

17

6

 

 

 

2

SGP

12

4

9

 

 

 

3

 

Het beeld is dat de kiezers uit de Drechttstedengemeenten Albasserdam, Dordrecht en H.I.Ambacht  relatief meer stemmen  op de regionale kandidaten dan de kiezers uit Zuid-Holland als geheel.  In H.I.Ambacht en Dordrecht scoren de regionale kandidaten bij de PVV hoog, in H.I.Ambacht is dat het geval bij de kiezers van de ChristenUnie en bij de kiezers van de PvdA. In Alblasserdam en Dordrecht scoren de kandidaten van de ChristenUnie en die van het CDA ook relatief hoog.

Tabel 3 % voorkeurstemmen Ambachtenaren in Drechtsteden en Zuid-Holland

Partij

Alblasser-

dam

Dordrecht

H.I.Ambacht

Papen-

drecht

Sliedrecht

Zwijn-

drecht

Zuid-Holland

PVV

2,6

1

35

 

 

 

 1

PvdA

 6

2

22

 

 

 

 0,5

CU

0,5

0,2

18

 

 

 

0,4

SGP

0,7

1

7

 

 

 

0,5

 

Kijkend naar de voorkeurstemmen van Ambachtse kandidaten in de Drechtstedengemeenten en Zuid-Holland,  wordt de veronderstelling bevestigd dat de Ambachtse kandidaten in ons dorp relatief stemmen krijgen. Wellicht een open deur, maar interessant is wel het verschil tussen deze kandidaten.  Dan blijkt dat de lokale PVV-kandidaat de hoogste score behaald, en de SGP-kandidaat de laagste score.  Opvallend is dat de PvdA-kandidaat in Ablasserdam en Dordrecht het betrekkelijk goed doet. Zoals aangegeven, heb ik geen gegevens van Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Resultaat per wijk in Ambacht

Kijkend naar de partijvoorkeur per wijk (Centrum, Krommeweg, Volgerlanden), dan zijn er weinig verschillen met eerdere uitslagen: in wijk Centrum is als vanouds de SGP de grootste, in wijk Krommeweg de PVV, in wijk de Volgerlanden de VVD.

Tabel 4  % Uitslag per wijk

 

Centrum

Krommeweg

Volgerlanden

VVD

10

15

22

PvdA

11

8

7

PVV

7

17

14

CDA

11

12

12

SP

7

7

12

D66

6

9

10

Groenlinks

5

3

1

CU

7

7

7

SGP

30

12

13

50Plus

3

5

2

PvdD

3

3

2

 

Waterschappen

Tenslotte enkele gegevens over de waterschappen. Immers,  er waren ook verkiezingen voor de waterschappen.  Ik beperk me dan tot Hendrik-Ido-Ambacht, omdat in de Drechtsteden zowel Hollandse Delta en Rivierenland kandidaten hadden. Ambacht valt onder Hollandse Delta.

Tabel 5  % voorkeurstemmen in H.I.Ambacht bij Hollandse Delta

 

        % niet-lijsttrekker

             Ambachters

Waterschapspartij

 

58

20

CDA

29

-

PvdA

32

-

Water Natuurlijk

28

-

VVD

65

30

SGP

19

10

Hollandse Delta Natuurlijk

45

-

ChristenUnie

39

14

50Plus

8

-

Inwonersbelang - AWP

40

-

 

De partij Trots op  Nederland (Trost) heeft slechts 1 kandidaat is en daarom niet in de lijst opgenomen.

Enkele conclusies:

1. De VVD en de Waterschapspartij steken met kop en schouders boven de andere partijen uit:  rond de 6 op 10 stemmers kiest niet op de lijsttrekker. Dat wijst op sterke Ambachtse kandidaten.

2. Bij de VVD weten 2 bekende Ambachters zelfs 30% van de Ambachtse stemmers te trekken. Bij de Waterschapspartij kiest 20% van de kiezers op een bekende Ambachter, bij de ChristenUnie is dat 14%.

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com