Hendrik-Ido-Ambacht ook voor 2021-2024 een sluitende begroting 

15 september 2020
Hendrik-Ido-Ambacht ook voor 2021-2024 een sluitende begroting 

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht heeft een sluitende begroting opgesteld voor de periode 2021-2024. Ondanks onzekerheden rond de oplopende kosten van de WMO, de jeugdzorg en de coronagevolgen blijft de uitvoering van het coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht ook in 2021 op schema’. 
 
Wethouder Financiën André Flach: "Ik ben blij om te kunnen melden dat door het financiële beleid van de afgelopen jaren de onroerendezaakbelasting (OZB), met uitzondering van de inflatiecorrectie, niet extra wordt verhoogd. Om de toenemende kosten van afvalverwerking te dekken gaat de afvalstoffenheffing de komende drie jaar wel trapsgewijs omhoog. Door als Ambachters ons afval goed te scheiden, zorgen we er samen voor dat deze verhoging beperkt blijft."
 
Komend jaar wordt het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode. Veel ambities uit het programma zijn inmiddels gerealiseerd. Andere ambities staan op het punt van uitvoering. Zo gaan we in 2021 het Waterbusplein inrichten, wordt er extra geïnvesteerd in groenonderhoud, worden extra bomen geplant en verouderde speeltuinen vernieuwd en gaan we samen met onze partners werken aan de samenredzaamheid van onze inwoners. Al deze ontwikkelingen gebeuren vanuit duurzame overwegingen, met oog voor een prettige leefomgeving voor iedereen. 
 
Corona
Onder invloed van COVID-19 (Coronavirus) voltrekken zich maatschappelijke en economische ontwikkelingen die ongekend en ingrijpend zijn. Het verdere verloop van de crisis is nog onbekend waardoor de gevolgen, zowel maatschappelijk als economisch, moeilijk in te schatten zijn. In de begroting 2021 anticiperen wij hierop in de vorm van toekomstige onvoorziene ontwikkelingen (TOO), zodat we de risico's van oplopende kosten in het sociale domein en de gevolgen van COVID-19 deels kunnen opvangen met structurele middelen. Wethouder André Flach : ”Hier zit de spanning in onze begroting. Volgens de huidige stand van zaken kunnen we alles nog betalen, maar als de ingeschatte risico’s zich allemaal gaan voordoen, krijgt ook Hendrik-Ido-Ambacht te maken met een gat in de begroting. Dat is de waarschuwing die ik wil geven, we moeten financieel op onze hoede zijn.”
 
Voorzieningenniveau op peil houden
Het goede voorzieningenniveau willen wij in Ambacht voor jong en oud op peil houden. Dat is heel belangrijk voor onze gemeente. Zoals gezegd staan de budgetten in het sociaal domein fors onder druk. We houden daarom regionaal de vinger aan de pols, zowel inhoudelijk als financieel.

Wethouder Sociaal domein Steven van Die:  "Het sociaal domein van de toekomst heeft veel oog voor preventie. Door een andere manier van samenwerken kunnen wij problemen vroegtijdig signaleren. Inwoners kunnen hierdoor met lichte zorg weer op weg worden geholpen. Op die manier worden zo min mogelijk inwoners, afhankelijk van (zware) zorg en ondersteuning. Vanuit die redenering is het preventieplan opgesteld." 

Door het bevorderen van de samenredzaamheid en eigen kracht van inwoners, kunnen wij het beroep op (duurdere) zorg voorkomen en beperken. Onder andere het parenthouse, waar één van de ouders bij een (v)echtscheiding naar toe kan gaan om de rust in het gezin te bewaren. De huiskamer van de wijk en de sociale kaart, een app waar laagdrempelige initiatieven voor hulp en ondersteuning zijn terug te vinden. Zijn voorzieningen die we komend jaar met dit gedachtegoed gaan realiseren. 

Balans tussen wonen, werken en milieu
Hendrik-Ido-Ambacht is een fijne, rustige gemeente met een aantrekkelijk groen karakter. Omdat we in een stedelijke omgeving liggen, zoeken we naar een goede balans tussen wonen, werken en milieu. Zo gaan we in 2021 verder met het realiseren van het circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Dankzij een miljoeneninjectie vanuit de Regiodeal Drechtsteden, kunnen we in 2021 verder met de plannen voor de Noordoevers en het afronden van het Waterbusplein. 

Daarnaast gaan we duurzame keuzes maken in het beheer en onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen. We laten in de gemeente het bomenbestand groeien en gaan vanaf komend jaar, jaarlijks zeven speelplekken renoveren. De wensen van de uiteindelijke jonge gebruikers spelen een belangrijke rol bij de inrichting van de speeltuinen.

Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur: "Een groene omgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Komend jaar gaan wij extra investeren in groen. Zo worden er bomen geplant, vindt er intensief onderhoud plaats en worden speeltuintjes vernieuwd. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Zo behoudt de gemeente haar aantrekkelijk groene karakter." 

Veilig wonen
Het is goed wonen in Ambacht en daarbij hoort een veilige woon- en werkomgeving. Onze ambitie is het veiligheidsniveau op pijl houden. Medewerkers van buurtpreventie, leden van de vrijwillige brandweer en de medewerkers Handhaving hebben hierin een sleutelrol. Inwoners kunnen onveilige situaties via social media en het centrale meldpunt melden. Dit jaar maken wij daarnaast een start met het opstellen van een nieuw meerjarig beleidsplein. Zo is ook aan het begin van de volgende collegeperiode een actueel plan beschikbaar. 

Behandeling in commissies en gemeenteraad
Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op maandag 12 oktober (Commissie WOS subsidieplafonds) en/of woensdag 14 oktober 2020. Deze beginnen om 20.00 uur. Alle informatie hierover leest u op onze website. De gemeenteraad behandelt de begroting op 2 en 5 november 2020. Deze raadsvergaderingen beginnen om 19.00 uur. 

In verband met de corona maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn in de raadszaal. U kunt de vergaderingen thuis, via de gemeentelijke website, volgen. 

Infographic en begrotings-app
Bent u benieuwd naar de cijfers uit de begroting? In een handige Infographic op www.h-i-ambacht.nl zet de gemeente ze voor u op een rijtje. Wilt u daarna meer informatie over een of meerdere onderwerpen? Bekijk dan de begrotings-app via https://hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl. Hier vindt u met maar een paar kliks alle informatie die u interessant vindt. 
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.