Begroting 2018: Samen maken we het waar

20 september 2017
Begroting 2018: Samen maken we het waar

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De begroting van 2018 is de laatste begroting van dit college. De focus ligt bij deze begroting daarom vooral op het afronden van acties en voornemens uit het coalitieakkoord 'voor elkaar in Ambacht'. Samen met inwoners en partners maakten en maken we de ambities uit dit programma waar. Voor het komende jaar betekent dit onder andere het volgende: we verlagen de OZB met 2%, we starten met de bouw van ons nieuwe binnenzwembad, er is meer bedrijvigheid op de Ambachtsezoom, Antoniapolder en aan het Waterbusplein en we zetten een stap verder in het Sociaal Domein. Na de verkiezingen in maart 2018 bepalen de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college de nieuwe ambities voor Hendrik-Ido-Ambacht.

Vooruit kijken naar de volgende collegeperiode
Burgemeester Heijkoop: 'Het grootste deel van deze meerjarenbegroting valt in de nieuwe bestuursperiode. We zijn daarom terughoudend met het in gang zetten van nieuwe plannen die over onze collegeperiode heen gaan. Wat blijft, is de voortdurende zorg voor goed wonen, bijvoorbeeld door onze groenvoorziening en handhaving van de openbare orde op peil te houden. Uiteraard wordt het komende jaar ook gewoon hard verder gewerkt aan de projecten waar we al een aantal jaar aan werken'. Toch kijkt de burgemeester ook vooruit. 'Wat we zien, is dat het publieke domein verandert. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheid krijgen een andere rol. Deze verandering is al ingezet in het Sociale Domein. Met de Omgevingswet gebeurt dit ook in de ruimtelijke kolom. Wat van groot belang blijft, is een goede samenwerking tussen al deze partijen. Samenwerken, het kernwoord van ons coalitieprogramma, blijkt alleen maar in belang en betekenis toe te nemen. Ook de komende jaren.'

Belofte nakomen
Voor het derde jaar op rij worden de lokale belastingen voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht niet verhoogd. Sterker nog: de OZB, de belangrijkste belasting voor woningeigenaren, verlagen we met 2%. Wethouder André Flach: 'Bij de start van onze collegeperiode hadden we het uitgangspunt dat we de gemeentelijke belastingen niet verhogen. We beloofden de belastingen alleen te verhogen als het moet en te verlagen als het kan. We gaan zuinig om met onze financiën, en dus ook met de portemonnee van onze inwoners, en kunnen deze belofte ook dit jaar nakomen.'

Aantrekkende economie
Wethouder André Flach: 'De landelijke, maar gelukkig ook de regionale economie trekt inmiddels weer aan. Die groei is structureel en robuust. Dit zorgt voor mooie ontwikkelingen binnen onze gemeente: de wijk De Volgerlanden groeit gestaag door en er is steeds meer dynamiek zichtbaar rondom het Waterbusplein en de bedrijventerreinen Ambachtsezoom en Antioniapolder.' Wethouder Floor van de Velde vult hierop aan: 'Verschillende bedrijven in Antoniapolder realiseren hun nieuwbouw volgens Breeam-keurmerk, hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. Daarmee dragen ze bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeente. Ook bij de Ambachtsezoom is onze inzet er op gericht om het thema duurzaamheid om te zetten in concrete maatregelen. Deze investeringen maken de gemeente niet alleen maar mooier, maar zorgen ook voor een toekomstbestendige gemeente.'

Voorzieningen
De gemeente ontwikkelt ook verder aan andere voorzieningen. Wethouder Patrick van der Giessen:  'De bouw van het Jeugdspeelpark is eind 2017 gereed en wordt in 2018 feestelijk geopend. De oude locatie van het Jeugdspeelpark komt dan beschikbaar voor de bouw van een school. In de loop van 2018 is hiervoor het bouwplan gereed en besteden we de bouw aan. Het jaar 2018 staat ook in het teken van de bouw van het nieuwe binnenzwembad. Een mooi traject waarbij wij onze inwoners betrekken en het komende jaar blijven betrekken. ' Dit nieuwe zwembad wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting CAI.

Stap verder in het Sociaal Domein
In 2015 zijn de zorgtaken in het Sociaal Domein vanuit het Rijk aan de gemeente overgedragen. In 2017 zetten we de eerste stappen om het Sociaal Domein te veranderen. In 2018 gaan we hier mee verder. Wethouder Patrick van der Giessen: 'De tevredenheid over de Wmo is groot. Maar de financiën blijven een uitdaging. Datzelfde geldt voor de jeugdhulp. Om echt te kunnen veranderen, is een goede samenwerking met Ambachtse partners nodig. Daarin zetten we het komende jaar een stap verder dan de afspraken die we in de regio maakten. We starten een aantal door professionals en verenigingen aangedragen pilot-acties die een nieuwe impuls geven aan het aanbod in Hendrik-Ido-Ambacht.'.

Behandeling in commissies en gemeenteraad
Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergaderingen in de week van 23 oktober. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 6 november en donderdag 9 november. Beide avonden beginnen om 19.00 uur en u bent daar van harte welkom!

Infographic en begrotings-app
Bent u benieuwd naar de cijfers uit de begroting? In een handige Infographic op www.h-i-ambacht.nl zet de gemeente ze voor u op een rijtje. Wilt u daarna meer informatie over een of meerdere onderwerpen? Bekijk dan binnenkort de gemakkelijke begrotings-app. Hier vindt u met maar een paar kliks alle informatie die u interessant vindt.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.