Dit moet voldoende zijn voor het bloemetje op tafel

10 mei 2012 door Willem Schneider

’’Dit moet voldoende zijn voor het bloemetje op tafel.’’ Aan deze woorden dacht ik toen de discussie over de sociale wetgeving na de val van het kabinet-Rutte losbrandde. Woorden, die de toenmalige minister Sociale Zaken Marga Klompé in 1963 uitsprak in de Tweede Kamer, nu bijna 50 jaar geleden. Ze was lid van de Katholieke Volkspartij (KVP), één van de voorlopers van het CDA. Klompé verdedigde destijds de Algemene Bijstandswet (ABW). Deze wet verving de Armenwet uit 1912. Zij zag de vervanging van de Armenwet door de ABW ’’als een switch van genade naar recht.’’ Het ging om een inkomensvoorziening. Als je het in de parlementaire context zet, dan was de Algemene Bijstandswet een tijdelijke voorziening, bestemd voor personen die maar een tijdje bijstand ontvingen. Binnen korte tijd zouden ze weer aan het werk zijn. Een realistisch uitgangspunt, zeker gelet op de economische situatie destijds: een jonge beroepsbevolking met een grote economische groei. Naast de algemene bijstand kende deze wet ook de bijzondere bijstand. Dit was bijstand op maatwerk en voor onvoorziene gevallen.

 

Vervolgens kwam er zo’n 10 jaar geleden de Wet Werk en Bijstand (WBB), waar de gemeenten een belangrijke plaats kregen. Door het kabinet-Rutte was met ingang van 1 januari 2012 de bijstand ingrijpend gewijzigd. Zo telden alle inkomsten en al het vermogen van alle gezinsleden mee voor het recht op WWB. Dit wordt de huishoudinkomens toets genoemd. Voor 1 januari 2012 telde alleen het inkomen en vermogen van de partner mee, nu ook van alle andere gezinsleden (eerstegraads verwanten). Daarnaast is er de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet vervangt straks de Wet werk en bijstand (WWB) en heeft gevolgen voor onder meer de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

 

Het was ook wel te verwachten dat één van de linkse partijen met een motie in de Drechtraad zou komen om de voorbereidingen, die SDD heeft getroffen en nog zal treffen, ongedaan te maken. De huishoudinkomenstoets wordt sinds 1 januari jl. voor nieuwe gevallen toegepast. Voor oude gevallen gaat het op 1 juli a.s. in. Tijdens de meivergadering van de Drechtraad in Landvast (Alblasserdam) was het dan ook zo ver.  De PvdA had hiervoor twee moties opgesteld. Ik kan me voorstellen dat de overige partijen weinig ophadden met deze twee moties. De financiële gevolgen zijn niet te overzien, ze moeten eerst maar eens in kaart gebracht worden. Hoeveel uitkeringen moeten alsnog worden uitbetaald, etc.? Onduidelijk is ook wat de juridische status is van de reeds genomen beslissingen.

Kortom: de komende maanden is nog veel onduidelijk voor gemeenten én voor de ontvangers van bijstand. De regering komt meestal niet met nieuwe wetgeving na haar val. Voor de Tweede Kamer ligt er wel een kans of een uitdaging om haar medewetgevende rol in dit geval in de praktijk te brengen! Dan weten de gemeenten, sociale diensten, klanten én kiezers waar ze aan toe zijn en welke partij welke kleur bekent! Duidelijk is wel dat beide wetten als erfenis van het kabinet-Rutte in de verkiezingstrijd een belangrijke rol zullen spelen.

 

Vanuit die invalshoek zijn de moties van de PvdA in de Drechtraad goed te begrijpen. En wie dat tien jaar geleden kunnen denken dat de verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer  in onze regio min of meer in de Drechtraad lijkt te zijn begonnen? Dit geeft toch het grote gewicht van de Drechtraad weer, het is een orgaan dat besluiten neemt over de uitvoering van de sociale wetgeving!! En dit terwijl de Drechtraad geen direct gekozen orgaan is door de kiezers maar een vorm van "verlengd lokaal bestuur."

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.