Burgergericht straffen

04 februari 2009 door Willem Schneider

Als u een beetje de locale politiek in deze raadsperiode volgt, ziet u inmiddels een scheiding in de besluitvorming. Het Drechtstedenbestuur regeert over de (regionaal) strategische projecten (Sociale Dienst, ROM-D, de komst van de containerterminal bij polder Nieuwland tegenover de Noordoevers). De overige bestuurders zoals in Hendrik-Ido-Ambacht houden zich nog met lokale kruimels bezig (jeugdspeelpark, snippergroen, etc.). 

Het gevolg lijkt te zijn dat de vergaderfrequentie van de gemeenteraad en raadcommissies afneemt: in februari geen commissievergadering Welzijn, in maart geen raadsvergadering. Daarom pak ik in deze column de groenkruimels maar op! Gelet op deze scheiding is het interessant dat het college zijn eigen takenpakket zelf gaat opkrikken: stukjes snippergroen worden soms opgewaardeerd tot “strategisch”. Dus: op hetzelfde niveau als het Hoge Regionale College (het Drechtstedenbestuur).

Interesse? Deze auto is al gestolen. Sorry”. Deze slogan las ik onlangs in een auto van een jongere die in onze wijk stond geparkeerd. Ja, dacht ik: wat een ludieke ontboezeming!!  Nee, het was geen “vette” BMW of Mercedes, zoals mijn zonen graag in hun dromen willen hebben.

Gelet op deze slogan het ga ik het met u niet hebben over het parkeren of parkeerbeleid, want dat is al jaren een heikel punt in de plaatselijke politiek. En dat schiet maar niet op.  Ik ga het ook niet met u hebben over auto’s. Soms zie ik bij grote evenementen in ons dorp soms van die grote slagschepen geparkeerd staan, dat ik denk: wat een luxe! 

Ontboezemingen 

Maar dit terzijde! Het gaat me ook niet om ontboezemingen. Het is natuurlijk interessant als een politicus journalisten in vertrouwen en openhartigheid zaken toevertrouwt, maar je weet nooit wat er mee wordt gedaan. Minister Van Middelkoop  -mijn vroegere baas-  kan daar onlangs van meepraten! Anderzijds: vanuit mijn ervaring in het Haagse weet ik dat het politici goed uitkomt om “strategisch te lekken” naar het journaille. 

En ontboezemingen geven doe je ook niet in een parlementaire enquete. Daar hebben we gewoon “onderzoekscommissies” voor, met een “ons-kent-ons sfeertje”! Bovendien hebben onderzoeken ook een "ijskastfunctie".

 Nu weer ter zake. Het gaat me maar over het woord “gestolen” in deze slogan. Dan is in dit verband natuurlijk belangrijk te wijzen op het “stelen” via inbraken. En het zal u bekend dat we nu weer in piek van inbraken zitten in ons dorp: professioneel en volgens ingewijden door Oost-Europeanen uitgevoerd. Zelfs in de Volgerlanden -de wijk die het visitekaartje van ons dorp- vinden nu de inbraken plaats! De goede bereikbaarheid van deze wijk en wijk Krommeweg heeft zijn keerzijde: het gilde der inbrekers kan dan gemakkelijk via Zuidwende, Anthoniuslaan etc. de A16 of A15 op schieten en verdwijnen in de duistere nacht... Als u weg gaat , laat dus meerdere grote lampen laten branden!!

Eigen-dom: burgerrecht?

“Stelen” is de populaire vertaling van “ het onrechtmatig in eigendom” hebben. Bij een inbraak kan dat heel plotseling gaan. Dat geeft publiciteit. Maar dat kan ook sluipenderwijs gebeuren.

Hoe? Wel, als ik het college mag geloven  - en waarom niet-  komt het nogal eens voor dat bewoners stukken snippergroen die tot de gemeente behoren onrechtmatig gebruiken en zich toeeigenen. Bijvoorbeeld door een stukje openbaar groen tot eigen tuin toe te voegen. Ook komt het voor dat bewoners een uitrijpad (voor de fiets of de auto) achter hun tuin of huis aanleggen zonder toestemming van de gemeente. Het is deze bewoners er natuurlijk alles aan gelegen dit “landjepik”  of het “recht van overpad” stil te houden.. Als de gemeente immers niets doet, dan is zij dit snippergroen na 20 jaar kwijt! Voor hun gevoel doen  deze burgers er goed aan, omdat het groen toch geen functie heeft in hun ogen.

Om deze burgerlijke ongehoorzaamheid aan te pakken, gaat de gemeente maatregelen nemen. Het leuke is dat zij niet weet tegen wie zie moet optreden, omdat onbekend is hoeveel mensen gemeentegrond in gebruik hebben. Belangrijk is wel dat “strategische groensnippers” in handen van de gemeente blijft. Welke snippers dat zijn en wanneer  die snippers het stempel “strategisch” krijgen, ja dat wisselt als het weer.

Navraag bij andere gemeenten leert volgens het  Ambachtse college dat:
• het aantal gevallen van onrechtmatig grondgebruik lag vele malen hoger dan was verwacht
• een vooraf goed doordachte aanpak van het handhavingtraject door middel van een stappenplan essentieel is
• half aanpakken is slechter dan helemaal niet aanpakken
• goede en tijdige communicatie richting bewoners/bedrijven is van belang
• er moet voldoende menskracht beschikbaar zijn voor een goede uitvoering en afronding van de werkzaamheden

De eerste hobbel die moet worden aangepakt is, hoe weet je als gemeente dat de verzorging van je groenstrook in bijv. Zuidwende of in de wijk Dorp langzamerhand wordt overgenomen door een brave burger met argument dat er zo slecht voor wordt gezorgd?

Ont-eigenen: bugergericht

De gemeente erkent dat zoiets niet gemakkelijk is. Ze heeft er diep over nagedacht, omdat ze  vooral geen ruzie wilmet de betrokkenen. Momenteel erkent de gemeente dat ze geen goed zicht heeft wie wat heeft “ingepikt” of welke wijk er uitspringt.
De portefeuillehouder houdt het op “een aanvliegroute op publiekrechtelijke basis”, waarbij hij “een beroep op het algemeen belang” doet.

Termen, die voor de gewone Ambachter niet te volgen zijn, maar vertaalt betekent dat gewoon:  “straffen op een  klantvriendelijke manier” . Kijk, wat wil je nog meer.

 Een tweede insteek is dat men enerzijds wel een "systematische aanpak" wil, anderzijds mag het ook weer niet teveel werk (en geld) kosten. “Om het proces van handhaving te organiseren is in de dagelijkse werkwijze gezocht naar een manier van werken die het best aansluit bij werkzaamheden die al worden uitgevoerd”, zo heet het in ambtelijke taal. Een zeer actieve benadering (inventarisatie of satellietfoto ‘s) dus? Nee, dat is niet de bedoeling. Wel worden iedere 5 jaar nieuwe luchtfoto’s aangeleverd.

De gemeente kiest ook geen “piepsysteem”, waarbij burgers elkaar aangeven (is klantonvriendelijk). Dat bevordert niet de sociale cohesie in de wijken! En terecht. Nee, deze aanpak lijkt meer een soort maatwerk: afstemmen op het snippertje groen en op de situatie (strategisch of niet). Het hoogstandje is in dit kader:  een “groenonderhoudsovereenkomst”. Dat betekent in het alledaagse Nederlands: de bezitter heeft het groen illegaal, maar het college is coulant en wil de situatie wettelijk gedogen door de gebruiker een onderhoudscontract aan te bieden! 

 Eigen-aardig

Dus eigenlijk stemt de gemeente “ipso facto” in met dit “landje inpik”. Sterker nog: de gemeente ziet deze geste als “een nieuw te ontwikkelen manier om bewoners te betrekken bij onderhoud van het openbaar groen”!! B&W hebben daar dus goed over nagedacht. Ik vind dat een echte innovatieve manier van besturen!!! Deze aanpak getuigt nu het eigene, het dorpse karakter van Ambacht: Aardig zijn tegen minder aardige Ambachtse bewoners......

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.