'Een kibbeling gaat er altijd wel in'

05 mei 2017 door Willem Schneider
'Een kibbeling gaat er altijd wel in'

"Om 6 uur eet ik elke dag een kibbeling, dat is een gewoonte. Zo'n vis is lekker, nee, ik wist niet dat ik nuchter moest komen." Deze woorden kwamen onlangs uit de mond van een oudere man uit de Hoeksche Waard, die om 's morgens half acht geopereerd moest worden. Dat was echter een misverstand:  de beste man had begrepen dat hij om die tijd op de afdeling in het ziekenhuis moest zijn. Commotie alom dus op de afdeling. De operatieplanning raakte in de war, de communicatie was niet goed gegaan. Hoe kan dit in de toekomst bij ouderen worden voorkomen?

Toekomstvisie 2040
Deze gebeurtenis kwam op mijn netvlies, toen ik een bekend boekwerk van de politieke geschiedenis van ons dorp nog eens las. Het was boekwerk was een soort experiment, waarbij een aantal werkgroepen input leverde. Het gaat om  de "Toekomstvisie H .I. Ambacht 2040" met als inspirerende titel "Gewoon buitengewoon". Allerlei vertegenwoordigers en (oudere) deskundigen uit de Ambachtse samenleving  namen aan de discussies over deze Visie deel. Het resultaat was inderdaad buitengewoon fascinerend.

Dat was in het najaar van 2008. En na bijna 10 jaar op weg te zijn, vraag ik me af wat zijn nu de stand van zaken? Interessant om dat te weten, want vanuit de raad of het college hoor ik maar weinig... Misschien is dat ook goede input voor de komende verkiezingsprogramma's, waarvoor de (coalitie)partijen zich weer warm lopen. De VVD houdt daar zelfs een inloopavond voor!

Projecten in het dorp
Om de huidige en nieuwe generatie politici een geheugensteuntje te geven, wat zien we dan in 2040 in ons dorp?

Als ik dan met het meest futuristische begin, valt onmiddellijk de nieuwe inrichting van de openbare ruimte op. Ik noem enkele saillante zaken: 
- verkeer: het autoverkeer in het centrum is verdwenen. Sterker nog: parkeren gebeurt in ondergrondse garages en in holle dijken (!)
- Het vervoer naar ons dorp gaat via magneettreinen en over water via waterbus en -taxi's.
- Bovengronds vaart de "groene gondel" op kinetische energie. Het opgepompte water wordt gereinigd aan de natuur teruggegeven. Duurzaamheid was toen al blijkbaar een samenbindend element in de Ambachtse politiek!

A16
En dan de A16. Deze belangrijke rijksweg is in 2040 verdiept en overkapt. Ze is dus geen barrière meer, die de gemeente doorkruist. Er is meer ruimte in het Sandelingenpark, en er is meer frisse lucht en meer eenheid in het landschap door deze ondertunneling.

Centra voor Ontwikkeling
Ambacht heeft in 2040 ook "Centra voor Ontwikkeling", waar onderwijs centraal staat. In elk van de drie Ambachtse wijken is zo'n centrum aanwezig. Het gaat om dan: kleinschalig middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, preventieve gezondheidszorg, recreatie, kunst, cultuur en uitgaan voor jong en oud. En dat zeven dagen per week(!), van 's morgens vroeg tot 's avonds laat...

Onderwijs
Ook op het gebied van onderwijs heeft Ambacht inmiddels vaart gemaakt. Ons dorp heeft in 2040 een "Green College". Dit is een dependance van de Universiteit van Maastricht. De opleiding op dit College richt zich op de "filosofie voor een milieuneutrale economie". Maar daar blijft het niet bij. De tweede stap die is gezet om Ambacht in onderwijsland beroemd te maken, is de aanwezigheid van een "Tuinbouwschool" waarin "praktijk en theorie" samengaan en waar "milieubewustzijn" en "biologische teelt" centraal staan. Ook verricht deze tuinbouwschool "hoogwaardig" onderzoek.

Recreatie
Opvallend zijn ook de nieuwe recreatieve voorzieningen die bij in de buurt van de rivier De Noord zijn gekomen. Ook hier noem ik een paar:

• De Sophiapolder is voorzien van een bijzonder hotel op palen. Het Ecohotel Ambacht is een echte toeristentrekker geworden. Het is een geliefde plek om te overnachten, te eten, een conferentie te houden en de natuur te bestuderen.

• De rivieroever van de Noord wordt verrijkt met een maritiem openlucht werk- en kijkcentrum. Hierin worden alle facetten van de Ambachtse historie zoals onder andere bouwen, repareren en ook het slopen van schepen belicht en in beperkte mate uitgeoefend.

• Op de boulevard langs de Rietbaan zien we hotels, restaurants, cafés, vergadercentra en ontspanningscentra (leisure). Het is voor de inwoners van de Drechtsteden en Groot Rotterdam een geliefde plek geworden.

• De aanleg van het Noordereiland. In de rivier de Noord, gesitueerd ter hoogte van het huidige industriegebied, wordt (op lange termijn) een levendig eiland gecreëerd met een oppervlakte van 150 bij 1000 meter. Het eiland is niet te breed aangelegd om een zichtrelatie met beide kanten te waarborgen. De Noordoever en het Noordereiland bieden ruimte aan wonen, hoogwaardige winkels, horeca en recreatieve voorzieningen met onder andere een haventje die het toekomstig centrum van bruisend Ambacht kunnen vormgeven. Hier zijn de grote, meer levendige voorzieningen te vinden voor de bewoners van de gemeente en voor bezoekers van elders. Het is een hip en trendy eiland. Mensen die hier wonen zijn voornamelijk jongeren en stelletjes die het prettig vinden te vertoeven in een stadse omgeving temidden van allerlei (gemaks)voorzieningen.

• De Antoniapolder leent zich zeer goed voor een doorontwikkeling tot een internationaal zaken- en kenniscentrum waar handelsbedrijven, zakencentra en dienstverlenende bedrijven zijn gevestigd.

Het Waaltje is blij uitstek de parel van de recreatie in Ambacht: er is een open verbinding met de Noord bij het Havenhoofd. Ook is er een uitbreiding richting natuur- en vaargebied de Sandelingen. Het havenhoofd is een uitgaansgebieden geworden met horeca en terrassen.

Fundamentele missers
Over de bovengenoemde leuke en luxe ideeën is natuurlijk diep nagedacht, hoewel ik wel de financiële onderbouwing miste. Wat ik nog fundamenteler vind, is dat ik de aanpak van de toekomstige problemen mis. Ik denk dan aan de toekomstige (stille) armoede (van ouderen), de effectieve aanpak van de grote werkeloosheid onder de 55 plussers (wordt deze werkeloosheid gecreëerd, in stand gehouden of echt opgelost door de stakeholders?) en jongeren, alleenstaanden die met zingevingsvragen over het leven zitten (geestelijke gezondheidszorg, jongeren met beperkingen, begeleid wonen).

Communicatie in de zorg
Ik had zojuist over de Hoeksche Waarder die te laat kwam voor de operatie. Kan dat in de toekomst worden voorkomen?  Als ik de Toekomstvisie lees is dat inderdaad het geval. Het "tovermiddel" hierbij is het Gemeentelijk Informatie Systeem.
Het  GIP is in ambtelijk taalgebruik  "niet alleen een vraagbaak voor de burgers, maar regisseert ook de samenwerking tussen professionele zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, de gemeentelijke hulp- en dienstverlening via de Wmo en vrijwilligersorganisaties. Het GIS koppelt vraag en aanbod aan elkaar en geeft aan waar, wanneer en aan wie en door wie zorg wordt geleverd. Volgens de principes van het GIS wordt niet de klant doorgestuurd maar de vraag. Als er wijzigingen in het zorgpakket nodig zijn dan zorgt het GIS daarvoor. Er is voor elke inwoner dus één dossier waar iedereen die zorg verleent uit kan putten.
Elke Ambachtse oudere heeft een computer met een spraakgestuurde module. Dankzij dit draadloos contact geeft het een veilig gevoel, in geval van nood kan via het GIS de zorg of een dokterspost gewaarschuwde worden. Het systeem bevat o.a. alle informatie over zorgverlening en wie wat biedt."

Als je in 2040 dan 70 of 80 plusser hoopt te zijn, kan een (nuchtere) oproep tot een operatie via de "computer met een spraakgestuurde module" gebeuren. Zo'n oproep kan je dus niet missen!

Realisatie luchtballonnen
En wat is van deze (milieuvriendelijke) luchtballonnen tot nu terecht gekomen? Ik vrees dat weinig is gerealiseerd. Je zou verwachten dat de voorstellen terugkomen in de Structuurvisie voor de periode 2010-2020. Deze visie is de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie en gericht op de korte en middellange termijn. De Structuurvisie 2009 noemt wel het Green College en de tuinbouwschool, maar deze komen in de lijst van lopende projecten niet terug. Ook als het gaat om het autovrij maken van het centrum via magneettreinen en het parkeren in holle dijken en de aanleg van een ecohotel, een boulevard bij de Rietbaan, etc. is de Structuurvisie een stuk realistischer door ze gewoonweg niet te melden. De projectenlijst van de huidige Structuurvisie noemt deze iconen ook niet. Ook het huidige collegeprogramma grijpt niet terug op voorstellen uit de Toekomstvisie van 2008.

Nieuwe duurzame luchtballonnen
Maar goed, er is nog 23 jaar te gaan en de Toekomstvisie geeft nog steeds een goede input voor de nieuwe verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Ambacht. Nieuwe input is wellicht de vraag of het behoud van de identiteit van een dorp aan bestuurlijke grenzen is gebonden. Een bekend voormalig Kamerlid uit de voorloper van de ChristenUnie (de heer Schutte uit het GPV) meende dat dit niet het geval is. Daarom bestaat ons dorp mogelijk in 2040 niet meer als bestuurlijke eenheid maar is ze onderdeel van de Zwijndrechtse Waard.
En wat te denken van het bouwen van energieneutrale woningen, waarbij uitfaseren van aardgas noodzakelijk is? Uiterst duurzaam en een mooi punt! Natuurlijk: wel duur en deze maatregel remt de armoede niet af.

Kortom: we zullen in spanning afwachten welke politieke keuzemenu's ons als kiezer (of keizer) op (korte) termijn staan te wachten! Een kibbeling smaakt in elk geval wel!

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.