Hoopvol kiezen

10 maart 2017 door Willem Schneider

Een selfie met Mark Rutte,  het invullen van de kieswijzer, het organiseren van een rally in een "poptempel". Dit zijn tegenwoordig middelen die politici gebruiken om de zwevende kiezers over te halen op hun partij te stemmen. Meer dan in het verleden krijg je de indruk dat het om de poppetjes gaat en niet om de inhoud. Zeker als je populaire praatprogramma's (Nieuwsuur of Paul & Jinek) op televisie ziet of een Kamergotchi app gebruikt. Bij het laatste middel blijken veel van deze poppetjes te weinig voedsel en licht te krijgen....

Kloven
Bij veel kiezers leeft het idee dat veel partijen allemaal op elkaar lijken en de grote verschillen zijn verdwenen. En toch bestaan deze. Denk maar aan de opvang van vluchtelingen, de plaats van religie in de samenleving, of de toenemende omarming van de euthanasie of "het voltooide leven". Dit laatste onderwerp doet me overigens denken aan de filosoof Albert Camus en het existentialisme van Jean Paul Satre, maar dit terzijde.

Er is ook een groter wordende kloof tussen arm en rijk. Dit ondanks dat een PvdA-minister minister van Sociale Zaken aan het roer stond. Of het gaat om de keuze tussen een hogere prijs voor het milieu maar dan meer armoede (op bijstandsniveau). Armen kunnen deze financiële prijs immers niet ophoesten. Dit maakt het verschil groter. 
Verder is de kloof tussen jongeren en ouderen vergroot: de werkloosheid onder de 50+ is nog steeds hoog, en de ouderen zijn verplicht langer door te werken. Doorwerken in lichamelijk zwaardere beroepen op hogere leeftijd gaat ongetwijfeld gepaard met meer ziekteverzuim en een hoger aantal mensen die arbeidsongeschiktheid wordt. En wie gaat dat betalen?  En wat voor nut heeft de invoering van het eigen risico en eigen bijdrage gehad? Is het aantal chronisch zieken inderdaad afgenomen door deze maatregel? De zorgmijding bij ouderen en armen neemt door deze maatregelen juist toe. Daarom is het initiatief van de gemeente Rotterdam toe te juichen om daar iets tegen te gaan doen. Ook iets voor de Drechtsteden?

Kortom: de komende Kamerverkiezingen gaan over iets, over fundamtele keuzes. Zo hebben de jongeren niet meer dezelfde voorwaarden en kansen om te studeren dan hun voorgangers: er moest zo nodig een leenstelsel worden ingevoerd. Dit gebeurde met steun van de PvdA . Maar sprak de vroegere PvdA-leider Joop den Uyl ooit over gelijke kansen voor kinderen uit arbeidsgezinnen om te studeren? Waarom dan dit leenstelsel, in combinatie met het hoge(re) collegegeld en de slechte aansluiting tussen schoolopleiding en de arbeidsmarkt? 

Zwe(r)vende stemmer
Koning en koningin zullen, zo begrijp ik, niet gaan stemmen. Op zich is dat geen nieuws. De vraag is of dat een goed voorbeeld is, dat je zou moeten volgen. Ik zou wel gaan stemmen. Dan kan zelfs op een regionale kandidaat uit de Drechtsteden. Misschien is dat een middel om de zwe(r)vende kiezer uit de Drechtsteden over te halen om wel te gaan stemmen.

Regionale kandidaten
Heeft u voorkeur voor zo'n kandidaat, dan kunt u uit de onderstaande namen kiezen.  De meesten blijken in onze grootste Drechtstendengemeente Dordrecht te wonen. Alleen Alblasserdam heeft geen kandidaten op de lijst.

Partijen in Kamer

Drechtsteden plaats Naam Rugnummer Bestuurlijke functie
Dordrecht   N. de Smoker 47 raadslid D66
Dordrecht J.v.d. Bergh 76 raadslid PvdA
Hardinxveld-
Giessendam
H. de Vree 24 Statenlid PVV
Papendrecht T. Dulfer 38 Statenlid PVV
Dordrecht J. Veldman 9 raadslid SGP
H.I. Ambacht A. Flach 14

Wethouder/
Portefeuillehouder Drechtsteden Bestuur SGP

Sliedrecht H. Tanis 8 Wethouder/
Portefeuillehouder
 Drechtstedenbestuur SGP
Dordrecht J. Mos 67 wethouder VVD

De bovenstaande tabel geeft een overzicht van de gevestigde partijen, die al in de Kamer zitten. De SGP voert de lijst aan, met drie kandidaten, gevolgd door de PVV. Opvallend vind ik wel dat de rugnmmers van deze kandidaten niet hoog zijn: de hoogste is wethouder Hans Tanis uit Sliedrecht op plaats 8. Echter, zijn partij staat in de peilingen op 3 of 4 zetels. Ook de andere twee wethouders (Flach en Mos) zullen niet zo gauw in de Kamer komen. Hetzelfde geldt voor de drie raadsleden uit Dordrecht (de dames De Smoker en V.d.Bergh, en de heer J. Veldman): ze bevinden zich op -als ik op peilingen af ga-  op niet-verkiesbare plaatsen. Een slag anders ligt het mogelijk bij een statenlid van de PVV.  De heer De Vree lijkt een klein kans te maken op een Kamerzetel voor deze partij.  En opnieuw laat ik me bij deze stelling leiden door recente peilingen. En dat zijn natuurlijk dagkoersen, want de meeste kiezers zijn nu nog zwe(r)vend. Maar de kiezers beslissen, hetgeen vanzelfsprekend heel goed kan betekenen dat kandidaten met voorkeurstemmen wel in de Kamer worden gekozen.

Nieuwe partijen 

Volledigheidshalve wil ik u ook een overzicht geven van de regionale kandidaten van partijen, die niet in de Kamer zitten. Opvallend is dat het raadslid Lammers uit Papendrecht op de lijst staat voor de Vrijzinnige Partij. Hij zit in de Papendrechtse gemeenteraad namens Onafhankelijk Papendrecht (OP). De keuze voor de Vrijzinnige Partij is opmerkelijk, omdat dit raadslid als "localo" de lokale politiek hoog heeft staan. Op basis van deze veronderstelling verwachtte ik dat hij zich zou aansluiten bij de partij "Lokaal in de Kamer". Verder heb ik in ons dorp vanuit de lokale partijen weinig reclame gezien om op deze partij te stemmen. Maar dit terzijde.

Overzicht 

partij Drechtsteden
plaats
Naam Rugnummer Bestuurlijke functie
De Burgerbeweging Zwijndrecht J. Ghuijs 20
Piratenpartij Dordrecht G.J. Kleinpaste 21
StemNL Dordrecht J. van Herp 7
StemNL Papendrecht E. Griekspoor 14
Vrijzinnige Partij Papendrecht R. Lammers 7  Raadslid OP

Afwezige partijen: CDA en ChristenUnie
Als ik nog eens kijk naar de kandidaten in de Drechtsteden, dan valt me op dat sommige partijen geen kandidaten op hun lijst hebben. Dan denk ik in de eerste plaats aan het CDA en de ChristenUnie. Dat zijn twee partijen die hun christelijke wortels hebben in de Drechtsteden (met zeker 250.000 inwoners): een groot kiezerskorps, goede wethouders en raadsleden. Een duidelijke misser, om zo kiezers niet via regionale kandidaten aan de landelijke politiek te binden.  Maar hetzelfde geldt voor de SP en Groenlinks.

Lokaal actief
Nu we te maken hebben met de verkiezingscampagne, is het altijd goed om te weten of de lokale afdelingen nog activiteiten ontplooien. Een bezoek of een spreekbeurt van een prominent Tweede Kamerlid trekt toch wel belangstelling zou je denken.  Daarom keek ik eens naar de websites van de politieke partijen in ons dorp. Van mijn speurtocht schrok ik echter, want de meeste websites hebben qua berichtgeving een "update" nodig. Of is het gebruik van de lokale websites een gedateerd hulpmiddel in de verkiezingscampagne?

Bij de VVD dateert het laatste bericht van 1 november 2016, de PvdA van 29 oktober 2016, bij het CDA 7 maart 2016, D66 15 februari 2017 (met een lege agenda), van de SGP-ChristenUnie van 28 november 2016 (over een defensie-onderwerp, de Joint Strike Fighter....), Gemeentebelangen 23 februari 2017).  Deze oogst laat zien dat er geen hooggeplaatste (kandidaat)-kamerleden H.I.Ambacht hebben bezocht.   Dat vind ik een verschraling, want ik kan herinneren dat Kamerleden van de ChristenUnie (Stellingwerf, Van Middelkoop,  Rouvoet, Schouten) in het kader van de verkiezingen naar ons dorp kwamen.  En de CDA verkiezingskaravaan scheerde op 4 maart jl. langs ons dorp heen (naar Zwijndrecht en Dordrecht). Dat was ook het geval met Gertjan Segers, die enkele weken geleden in Alblasserdam kwam om zijn prachtig geschreven boek "Hoop"  te bespreken. Een geweldige bijeenkomst die door een interkerkelijk comité werd georganiseerd... Maar op de website van de lokale afdeling van de ChristenUnie in ons dorp stond hier helaas niets over vermeld, zodat mogelijke kiezers niet over deze mooie avond werden geïnformeerd. Waarom deze inactieve opstelling?

Bij de SGP kwam onlangs een Eerste Kamerlid langs, ter ondersteuning van de lokale kandidaat uit ons dorp. Prominente Tweede Kamerleden scheerden in de verkiezingstijd dus langs ons dorp... Of: misschien zien ze in Den Haag of op de partijburelen de Drechtsteden toch als een bestuurlijk geheel, ondanks het benadrukken van de eigen identiteit van de verschillende gemeenten door de lokale afdelingen? 

Raadgochti
U zult de regionale kandidaten uit de Drechtsteden niet zo gauw terugvinden op de Kamergochti. Maar dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn bij de komende raadsverkiezingen in maart 2018, want dan zal er vast wel per gemeente een "Raadgochti" app zijn. Ludieke lokale Lubachen zullen dit verkiezingsinstrument ongetwijfeld promoten. Dan kunt u vervolgens uw favoriete kandidaat goed verzorgen door deze onder meer "licht"  of "identiteit" te geven....

Advies
Koning en koningin staan boven de partijen en stemmen niet. Laat uw stem echter wel horen, want u mag partij kiezen en dat maakt het verschil! 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.