Drechtsteden op het internationale spoor

12 januari 2013 door Willem Schneider

 

Januari is een maand, die bij uitstek een netwerkmaand is. Nieuwjaarsrecepties, -borrels,  -  toespraken, het zijn gelegenheden om elkaar als politicus, bestuurders, of als burgers elkaar de hand te schudden,  en met elkaar van gedachten te wisselen. Onder het genot van een hapje of een drankje natuurlijk! Ondanks de crisis handhaven de Drechtstedengemeenten deze “supremes môments de connections.”  Zo ook de gemeente van Ambacht: er was een zeer grote opkomst. Dit ongetwijfeld dankzij de eerste toespraak van de burgemeester.  Interessant was dat hij aandacht had voor een bovenregionale samenwerking.

Bij deze term kan ik me van alles voorstellen. Bijv. dat je als Drechtsteden naar toe samen met andere regio’s  sterk maakt richting de regering (en provincie). Naar buiten toe met één mond spreken en handelen. Misschien is dat nog te abstract, daarom maak ik nog concreter.

Fyra: mijdt Dordrecht

Er zijn studenten uit de Drechtsteden die in Antwerpen studeren. Sinds de Beneluxtrein (van Amsterdam naar Brussel) weg is, en de “Fyra” rijdt, is de snelle bereikbaarheid naar Antwerpen voor deze spoorstudenten en andere reizigers naar Belgie een groot drama. Allereerst omdat de internationale Fyra niet meer bij het station Dordrecht stopt. De Drechtsteden (met 260.000 inwoners!) hebben dus geen station meer waar internationale treinen halt houden. Daarnaast valt de Fyra regelmatig uit, en moet je reserveren en een toeslag betalen. Dat zijn drempels om deze trein juist niet te nemen. Het alternatief is een intercity naar Roosendaal, vandaar met een boemeltreintje naar Antwerpen. Zeker niet ideaal!

Drechtsteden: internationale treinverbinding

Bij deze casus zou het eigenlijk beter zijn als de Drechtsteden, samen andere regio’s (Zuid-Vleugel, West-Brabant) naar het parlement waren gestapt om de as Rotterdam-Dordrecht-Antwerpen per snelle trein toegankelijk te maken. Dit lijkt me belangrijk om de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de regio (ook internationaal naar België en Frankrijk) te verbeteren.

In termen van de Drechtsteden: het gaat om een “verbetering van het fysiek klimaat”. En als je alle nieuwe documenten van de ambtenaren op je in laat werken, zie je dat de ambtenaren al lijken voor te sorteren op de visie van het huidige kabinet: bestuurlijk goede steden hebben mimimaal 100.000  inwoners.

Ideeën verandering Drechtraad

Tegen deze achtergrond kom je een waaier van ideeën tegen als je de documenten over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden bekijkt. Ook als je de bijdragen van de Drechtraadleden en de documenten van het Drechtstedenbestuur leest.

Laat ik er een paar noemen.

1.      Drechtraad

-          Momenteel bestaan carrousels, waarbij (alle) raadsleden hun opvatting kunnen geven. De praktijk leert dat dit inmiddels is gestroomlijnd langs de politieke fracties.

-          In een document van het bureau Drechtsteden wordt voorgesteld om deze carrousels te laten ontwikkelen tot ”besluitvoorbereidende raadscommissies.”

-          Verder wordt het voorstel gelanceerd om 1 of 2 keer per jaar een “brede (inhoudelijke) bijeenkomst van de zes gemeenteraden” te organiseren.  Dit “om een brede betrokkenheid bij de regio en de regionale strategische agenda bij alle gemeenteraden te waarborgen”.

 

Ideeën verandering Drechtstedenbestuur

Ø      Regionaal portefeuillehouderschap

Ooit gehoord van een  ‘regionaal portefeuillehouderschap’?  Ik niet, en ik kan deze term niet in de Gemeentewet terugvinden. Volgens het Drechtstedenbestuur is de regionaal portefeuillehouder “een bestuurder die toegerust is met expertise op zijn vakgebied en die in de lokale raden zichtbaar is.” Het niet de bedoeling dat een lokale wethouder samen met de regionaal portefeuillehouder aan de hand raadscommissies in de 6 Drechtsteden bezoekt. Nee, is de insteek lijkt meer te zijn dat het Ambachtse college bijv. geen wethouder meer heeft die sociale zaken in zijn portefeuille heeft.  Hij heeft zijn woordvoerderschap overgedragen aan de regionale portefeuillehouder,  zodat deze  in de raadscommissie WOS komt optreden. Ik begrijp dat er een proef mee dit voorstel wordt gestart.

 

Ø      Wethouders delen

Dit betekent dat  tussen de gemeenten onderling afspraken kunnen worden gemaakt over de gedachte om wethouders te delen. Deze variant lijkt weinig kans te maken in de Drechtraad. 

            Een andere variant is het benoemen van intergemeentelijke dossier- of projectwethouders. Een wethouder treedt, voor de duur van een project/dossier, op namens meerdere gemeenten voor bovenlokale aangelegenheden. De regio kan optreden als coördinator/facilitator bij de vorming van een project- of Dossierwethouder

-          Een compact en daadkrachtig Drechtstedenbestuur, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn door één lidbestuurder.

 

Ideeën Drechtraadleden

De regionale PvdA en VVD hebben duidelijk uitgesproken ideeën, waarbij de PvdA het verst gaat. Deze regiofractie wil een direct gekozen Drechtraad in 2018. Woordvoerder Cor van Verk was hier resoluut over.

Verrassend waren de ideeën van Annemarie Burger, de woordvoerder van de VVD-regiofractie. Drechtraad en Drechtstedenbestuur zijn volgens de VVD-regiofractie weliswaar “verlengd lokaal bestuur”, waarbij de Drechtraad een politiek orgaan is met fractievorming. Tegen deze achtergrond kwam ze tot de volgende voorstellen:

 

Ø      Een Drechtraad, bestaande uit politieke fracties

Ø      Uitgegaan wordt van één fractie voor alle locale partijen. Kleine lokale partijen  moeten aansluiting zoeken bij anderen om vertegenwoordigd te zijn in de Drechtraad.

Ø      Standpunten worden ingenomen volgens partijpolitieke lijnen

Ø      De samenstelling van de fractie kan, afhankelijk van het te behandelen onderwerp, wisselen en wordt door de fractie zelf bepaald, waarbij er een afvaardiging is vanuit alle gemeenten

Ø      de carrouselbijeenkomsten moeten behouden blijven waarbij iedere burger of raadslid welkom is en het woord namens gemeente of politieke partijen of groepering kan voeren

Ø      De Drechtraad stelt functieprofielen voor bestuurders gerelateerd aan de portefeuilles welke in het Drechtstedenbestuur ingevuld moeten worden.

Ø      Een Drechtstedenbestuur, bestaande uit fulltime wethouders (geen burgemeesters, zoals nu het geval is). Deze wethouders zitten dus niet meer in het lokale college.

Ø      De Drechtraad het Drechtstedenbestuur aanstuurt vanuit de politieke lijnen en het regionale programma wat gebaseerd is op de locale programma's.

Ø      Er is ook ruimte om namens de wethouders anderen te benoemen op basis van deskundigheid.

Ø      Wanneer een raadslid zich van de politieke partijgroepering  tijdens de raadsperiode afscheidt, vervalt zijn positie in de regio.

De bijdrage van de regiofractie van de VVD is interessant omdat ze niet geheel in het verlengde ligt met de bijdrage die namens de gemeente H.I.Ambacht bij monde van Erik van Hartingsveldt werd verwoord. Hij deed dit mede namens de lokale VVD-fractie, maar zonder mandaat van de lokale PvdA-fractie. De Ambachtse woordvoerder benadrukte de gedachte van “verlengd lokaal bestuur”, waarbij de belangen van de gemeente voorop staan. Deze gedachte steunt ook de VVD-regiofractie. Maar bij de uitwerking (zie bovengenoemde punten) wordt de indruk gewekt dat partijpolitieke lijnen (intergemeentelijk fractiestandpunt) belangrijker zijn dan het concept van “verlengd lokaal bestuur” (de standpunten vanuit de lokale gemeenteraden).

Hoe het ook zij, een toekomstig compact en kordaat Drechtstedenbestuur treedt binnenkort naar buiten toe met een sterke bestuurder in het fysieke domein. Hij of zij zorgt dan voor dat ook de regio met een internationale trein rechtstreeks bereikbaar is! Daarvoor zijn Nieuwjaarborrels of andere netwerkbijeenkomsten in Den Haag goede instrumenten!!

 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.