Hoe komt het Waterbusplein er straks uit te zien?

08 maart 2019 door Hennie van der Zouw
Hoe komt het Waterbusplein er straks uit te zien?

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De plannen voor de toekomstige indeling van het Waterbuslpien zijn te vinden in het zogenaamde Bestemmingplan Waterbusplein Voorontwerp. De bedoeling van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is dat het Waterbusplein een centraal punt aan het water wordt, waar de inwoners en ondernemers van Hendrik Ido Ambacht en omstreken terecht kunnen om te ontmoeten, te werken, te verblijven, te ontspannen, te beleven en te consumeren.Het wordt een vriendelijke en veilige omgeving die inspireert, stimuleert en verbindt met zowel het dorp als het maritieme achterland”

‘Door het maken van een nieuw plein als eindpunt van de Antoniuslaan wordt een verbinding gecreëerd tussen het water en het Dorp. Met een dergelijke unieke plek aan het water kan Hendrik-Ido-Ambacht zich onderscheiden in de regio en ruimte bieden aan diverse functies die in het dorp ontbreken’.
Op het Waterbusplein wordt een maritiem ondernemershuis, horeca, zalen/congresruimte, fitness, sport, health en leisure met bijbehorende parkeergelegenheid en openbare buitenruimte gerealiseerd. Het ondernemershuis moet een ontmoetingsfunctie krijgen waarbij de directe ligging aan het water en een knooppunt van vervoersverbindingen (fiets, auto, waterbus) de belangrijkste unique selling points zijn.

In onderstaande afbeelding is de beoogde inrichting van het Waterbusplein weergegeven. Het maritiem ondernemershuis komt in het meest noordelijk gelegen gebouw en de andere functies in het gebouw ten zuiden hiervan. Tussen deze gebouwen en langs het water komt een openbaar plein met ook een kade/trap aan het water. Op het plein kunnen bijvoorbeeld terrassen voor horeca komen. Aan de noord- en zuidzijde komt parkeergelegenheid.

Ter hoogte van de waterbushalte komt een havenkraan als zijnde kunstwerk.Hierboven een afbeelding met de beoogde inrichting van het Waterbusplein.

In onderstaande afbeeldingen zijn de impressies weergegeven van het Waterbusplein in de beoogde nieuwe situatie.Planvoornemen Waterbusplein
De beoogde de invulling van het programma voor Waterbusplein is als volgt op te delen;
- Maritiem ondernemershuis
- Horeca:
- Zalen/congresruimten
- Fitness / sport / health

Maritiem ondernemershuis
Het concept maritiem ondernemershuis is het beste te omschrijven als: ‘De plek voor ondernemerschap, creatie en educatie op het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht met een focus op de maritieme industrie en het maritieme karakter van haar omgeving’

Het maritiem ondernemershuis is het laatste puzzelstuk in de ontwikkeling van Hendrik-Ido-Ambacht, Area 78 (Bolidt) en het Waterbusplein in het bijzonder. Doel is de condities voor creatief en maritiem ondernemerschap te verbeteren. Het maritiem ondernemershuis moet een natuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers worden die ruimte zoeken, opdrachtgevers en leveranciers van de maritieme industrie, overheden en voor ontwikkelaars van nieuwe producten. Innovatie, creatie en educatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het maritiem ondernemershuis beoogt daarmee ontwikkeling die volledig recht doet aan het beleidsuitgangspunt voor Antoniapolders als maritieme hotspot. Het moet een bruisend bolwerk worden van creativiteit en innovatie op maritiem gebied.

De verblijfskwaliteit van het water, de historie van de plek en het uitzicht maken het Waterbusplein tot een goede vestigingsplek voor kleine en middelgrote bedrijven in de maritieme sector. Aangevuld met de goede waterverbindingen in de regio en de nieuwe dynamiek van innovatieve aan de maritieme sector gerelateerde technologiebedrijven rondom het Waterbusplein, is dit een hotspot welke op deze manier benut wordt om mooie bedrijven binnen de regio te behouden.

Om kleine en middelgrote bedrijven te kunnen huisvesten en interactie tussen de bedrijven te faciliteren, is het concept voor een maritiem ondernemershuis bedacht. Meerdere bedrijven worden in één pand (multi-tenant) gehuisvest en er vindt interactie plaatsop plekken die de bedrijven gezamenlijk delen. Het aanbieden van gezamenlijke faciliteiten, (zoals ontvangstruimte/ receptie met horeca, vergaderruimten/zalen, zitjes/overlegplekken, pantry, garderobe, toiletten, buitenruimten), wat de interactie bevordert en het mogelijk maakt om ook kleinere bedrijven zeer representatief te huisvesten, maakt het daarnaast mogelijk om ook kleine, op de maritieme sector gerichte bedrijven, zoals ZZP-ers en startups, te huisvesten en een professionele uitstraling te geven.
Daar waar bedrijven voorheen erg intern gericht waren, komen bedrijven steeds vaker bij elkaar over de vloer om projecten samen te doen, te innoveren en ambities te delen. Het maritiem ondernemershuis is daarvoor een unieke plek.

Het maritiem ondernemershuis bevat zeer flexibel indeelbare ruimten (van ca.25 m2 tot ca. 700 m2). Hiermee wordt het mogelijk een prettige mix te realiseren van kleine creatieve bedrijven en middelgrote bedrijven.

Horeca
De horeca aan het Waterbusplein zal zich vooral richten op de regionale bevolking. Insteek is horeca in het midden-/hogere segment met een korrelgrootte van ca. 500 m2. Bijvoorbeeld grandcafe/brasserie, hoogwaardig visrestaurant, pannenkoekenrestaurant of foodhallen-concept (verzameling van diverse kleinschalige horecaconcepten onder een dak). Deze horeca kan gecombineerd worden met ondergeschikte detailhandel, zoals de verkoop van koffiebonen in een koffiezaak. De toevoeging van nieuwe, innovatieve horecaconcepten kan de sector en het aanbod in de regio als geheel versterken. Een locatie aan het water zoals aan het Waterbusplein heeft daarbij bijzondere potenties: water trekt immers altijd mensen.

Door de goede bereikbaarheid en OV-functie van de waterbus (‘traffic-locatie’) en het feit dat de horeca onderdeel zal zijn van het beoogde maritiem ondernemershuis en fitnesscentrum is dat in versterkte mate het geval.
De nieuwe horeca levert op de planlocatie een duidelijke bijdrage aan een sterkere verzorgingsfunctie voor zowel de regionale bevolking, toeristische als zakelijke bezoekers en gebruikers.

Zalen/congresruimten
Deze ruimte zijn bedoeld voor de aanwezige bedrijvigheid binnen het pand en daarbuiten, maar ook voor bijvoorbeeld beroepsopleiders. Daarnaast zijn de zalen in te zetten gekoppeld aan de horeca.
Bij het onderhavige initiatief gaat het om één zaal, primair gericht op zakelijke dienstverlening, en in combinatie met de beoogde horeca. De behoefte aan deze zalen/congresruimte hangt sterk samen met het beoogde totaalconcept, waarin een flexibel en multifunctioneel gebruik van deze ruimte beoogd wordt. Enerzijds door de bedrijven van het maritiem ondernemershuis en de gevestigde horeca, maar ook voor gebruik door andere maritieme partijen, ontwikkelaars van nieuwe producten, overheden en andere instellingen/organisaties.

Fitness / sport / health
Bij het vestigen van deze functie op het Waterbusplein wordt de focus gericht op het midden tot hogere segment in deze branche zoals personal training, fysiotherapie, revalidatie, cross fit, sauna, persoonlijke verzorging, club/spa.
Mogelijkheid is om het dak van het health centre in te zetten voor outdoor fitness / cross fit / personal training. Ook kan een mogelijke koppeling met horeca worden gemaakt.

Een positionering als kwaliteitscentrum (bovenzijde van de markt), waarbij de focus meer gericht is op ‘beleving’ en er verstrengeling is met wellness, is passend binnen het trendbeeld voor deze sector en kan een eventuele invulling van deze functie betekenen.

Leisure
Leisure is geen primaire functie binnen het planvoornemen maar betreft toevoeging op de  horecafunctie en ter versterking van de verblijfs- en belevingsfunctie van de locatie. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld glow-in-the-dark midgetgolf, escape rooms, game rooms, ruimtes voor dans- en dj-lessen, kleinschalige sport en spel, lokaal museum of andere concepten die passen in toekomstige leisuretrends. Nadrukkelijk wordt geen bioscoop, bowlen, zwembad, solitaire indoor speeltuin, theater of vormen van verblijfsrecreatie (overnachtingen) mogelijk gemaakt.

Programma
Voor deze diverse functies is bepaald wat de maximale oppervlaktes mogen zijn, in  verkoopvloeroppervlakte en in bruto vloeroppervlakte

De tabel hierboven geeft de maximale omvang en samenstelling programma per functie weer.

Deze oppervlaktes worden verdeeld over twee gebouwen waarbij het tussenliggende plein en de kade aan het water als zijnde gezamenlijke ruimtes worden gebruikt.

Inspraak
Met ingang van donderdag 21 februari 2019 lag gedurende een periode van zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van de inspraak voor een ieder ter inzage.

De papieren versie was tijdens openingstijden in te zien in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Informatieavond
Op woensdag 6 maart 2019 vond van 18.00-20.00 uur een informatieavond plaats waar u vragen kon stellen over het bestemmingsplan en de ontwikkeling van het terrein. Hierbij waren naast medewerkers van de gemeente ook de architect en ontwikkelaars aanwezig. De informatieavond vond plaats in het kantoor van Holland Marine Lifts aan het Noordeinde 49, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht (nabij het Waterbusplein).

Bron: Bestemmingsplan Waterbusplein Voorontwerp.
Illustraties: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.