Ex-politicus Ary Cramer: “Spring over je eigen schaduw, kom met één lokale partij”

29 maart 2024 • 21:00 door Willem Schneider
Ex-politicus Ary Cramer: “Spring over je eigen schaduw, kom met één lokale partij”
2014:de toenmalige GB-fractie

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Ary Cramer was van oktober 1996 tot de verkiezingen 2014 de fractievoorzitter van Gemeente Belangen (GB). Deze lokale partij bestaat dit jaar 50 jaar, waarvan Ary Cramer bijna 18 jaar het politieke gezicht was.
Deze periode bespreken we in vogelvlucht met, de inmiddels partijloze, het politieke geheugen van de Ambachtse politiek. Een terugblik over een tijdperk, waarin Gemeente Belangen een groei meemaakte. Dat zich vertaalde in een verdubbeling van het aantal zetels: van twee naar vier. Zijn advies na bijna twintig jaar voorman van een lokale partij te zijn geweest, is aan Gemeente Belangen en andere lokale partijen: “Spring over je eigen schaduw heen en kom met één lokale partij” en “Profileer je dan ook op het sociale domein.”

Herinneringen aan Piet de Nies
Een belangrijke oprichter van Gemeente Belangen was Piet de Nies. Ary kan zich Piet nog wel herinneren. “Piet had een eigen karakter: namelijk dat van recht toe en recht aan. Hij was in de jaren zeventig journalist bij het toenmalige blad Het Zuiden. Piet was één van de oprichters van Gemeente Belangen door onder meer het plan om TW99, een weg van Ridderkerk naar Ambacht, aan te leggen. Deze ‘ringweg’ zou dan het groene karakter bij de Pruimendijk, de Waal en de Achterambachtseweg aantasten.” Volgens Ary beschouwde De Nies Gemeente Belangen als een structurele protestpartij. “Hij heeft lang geroepen dat zo lang dit soort plannen gebeuren, we de luis in de pels zullen zijn. Ik heb dat ook geprobeerd vol te houden door bijvoorbeeld tegen de komst van de Volgerlanden te ageren. Ambacht moest namelijk landelijk blijven. Maar dat kan je niet blijven volhouden, want het Rijk heeft de Volgerlanden als Vinex-locatie aangewezen.”

Terugkijkend: “Ik heb veel van hem geleerd en vooral dat de politiek er voor de inwoners is en niet andersom.” Ary herinnert zich dat Piet na de raadsvergadering ging hij meestal direct naar huis ging. “Hij was niet van de informele wandelgangen, hield niet van na borrelen na de raadsvergaderingen of achterkamertjespolitiek. Hij vond juist dat het debat in het raadszaal moest worden gebruikt om politiek te bedrijven. 

Piet de Nies, één van de oprichters van Gemeente Belangen in 1974

Bekend bij Ambachtse jeugd
Hoe ben je destijds bij Gemeente Belangen terecht gekomen? 
“Wel, in 1994 stond een aantal politieke partijen in De Schoof en ben toen door een partij (lachend: ‘nee, niet door Gemeente Belangen’) gevraagd of ik interesse had. Maar kort daarna stond Piet de Nies bij mij voor de deur, omdat hij mij kende. Hij wist namelijk dat ik een bekend figuur was in Ambacht doordat ik jaarlijks consumentenbeurzen organiseerde en bij jongerenavonden aanwezig was. Dat gebeurde in ‘Studio B.’ Dat was de naam van een jongerensoos, die we in een zaaltje in een gebouw bij de Rooms-Katholieke kerk regelmatig hielden.”

Ary werd vervolgens in 1994 schaduwfractielid en werd in oktober 1996 beëdigd als raadslid. “Dat was één van de eerste officiële handelingen van de toenmalige burgemeester Herman Jonker,” weet Ary nog. “Piet had ernstige suikerziekte, en zijn mogelijkheden om naar buiten toe op te treden werden daarom moeilijker. Toen hij stopte was Marijke van Tilburg nog over, ze vertrok snel en toen kwam ik in zijn plaats.”

Studio B


Andere stijl: ‘Dicht bij de inwoner staan’
Ary geeft aan dat hij een andere stijl had dan die van zijn voorganger Piet de Nies. “Piet deed dat niet, maar ik ging de straat op en kon zo dicht bij de inwoners staan. En zo moet het nog steeds! Ik heb destijds tegen burgemeester Jonker gezegd: ik zou er zelfs een raadsvergadering voor willen opofferen. Ik merk(te) bij Ambachters dat ze het op prijs stellen om de politiek op een gemakkelijke manier te benaderen. Waar is dat beter dan op straat?”

Hij vindt de rechtstreekse communicatie nog steeds niet goed gaan. “Natuurlijk Gemeente Belangen deed/doet dat goed, maar het moet niet bij één partij blijven. Eigenlijk zou de gehele raad ‘de straat’ op moeten, want waarom altijd bijeenkomen in dat gemeentehuis, waarom niet bijvoorbeeld in de Vijverhof. Het gemeentehuis is vaak voor Ambachters een hoge drempel. Laat de gemeenteraad wijken, dat wil zeggen de wijk in gaan!”

Februari 2006: Ary Cramer op straat bij de markt. Hij deelt folders GB uit


Hoe het niet moet…
Hij waardeert het dat Gemeente Belangen er voor heeft gezorgd dat het participatiebeleid integraal onderdeel in het gemeentelijk beleid is geworden. Maar hij noemt twee belangrijke onderwerpen waar het niet goed ging. Dat zijn:
Het recycletarief. In 2021 verstuurde het college volgens Ary 1300 brieven naar huishouden, terwijl de gemeente van toen ±12000 huishoudens telde. “Er kwamen maar 385 reacties. De politiek is niet bekend gemaakt wat de inhoud van deze reacties precies inhield. Toch was dit voor het college wel voldoende aanleiding om het recycletarief in te voeren. Ik vind dat geen vorm van participatie. Je had alle 12.000 huishoudens een brief moeten sturen. Je moet proberen iedereen te benaderen,” aldus een verontwaardigde Ary. “Dat er iets aan de Ambacht afvalberg moest/moet gebeuren behoeft geen discussie, maar de weg er naar toe moet wel goed geplaveid zijn.”
-  De hondenbelasting. “Na veel weerstand van de toenmalige wethouder Financiën kreeg de raad boven tafel dat de opbrengst van de hondenbelasting € 195.000 was en dat maar de helft daarvan gebruikt werd voor de aanpak van de overlast van deze honden. Dan doe je iets echt niet goed. Want: er worden ook speeltuinen aangelegd voor jonge kinderen. Hun ouders krijgen achteraf toch ook geen rekening gepresenteerd voor het gebruik van deze speeltuinen?”

RZ-Wethouder negeerde afspraak
Maar ook bij andere voorstellen van het college ging het niet altijd goed. Ary denkt dan aan:
Uitbreiding Winkelcentrum De Schoof. “Het college presenteerde een plan tot uitbreiding van De Schoof met daar in opgenomen het afsluiten (geen doorgaand verkeer meer) van de Graaf Willemlaan. Door de grote weerstand in de politiek, maar zeker ook bij de ondernemers en Ambachtse bevolking werd het voorstel ingetrokken,” herinnert Ary zich.
De komst van een derde supermarkt. “Een vervolg bij de ontwikkelingen van het winkelcentrum De Schoof was in 2013 de aankondiging van het college van de komst van een derde supermarkt in het winkelcentrum. Dat leverde ook een discussie op met als conclusie dat het college eerdere afspraken negeerde. Via een brief (aanwezig in mijn persoonlijk archief) had het college eerder aan de Jumbo bevestigd dat er geen sprake zou zijn van een toekomstige toevoeging van een derde supermarkt in De Schoof. Na voorlezing van de brief trok de toenmalige SGP-wethouder Teunis Stoop het collegevoorstel terug!”

Willem de Zwijgerschool 


Geheim groei Gemeente Belangen

Gemeente Belangen is van de weinige lokale partijen in ons land, die 50 jaar bestaat. Waardoor is dat te verklaren?
Ary: “De succesformule is van betrekkelijke eenvoud en ik vind dat ook een hoogtepunt. Het gaat om directe contacten met inwoners, die het gevoel krijgen dat de politici niet alleen luisteren, maar ook daadwerkelijk iets met hun problemen willen doen. Je hebt dan misschien een soort ombudsfunctie. Dan maak je het iemand naar zijn zin. Maar je moet je natuurlijk ook niet als boodschappenjongen laten gebruiken om het eigen belang te bevorderen. Gemeente Belangen was/is ook gemakkelijk benaderbaar. Verder blijkt dat de Ambachtse kiezers steeds meer zijn uitgekeken op de landelijke politiek. Een aantal jaren geleden is dat ook doorgedrongen bij de landelijke partijen in onze gemeente. Daarom gaan ze zich tooien met de bijvoeglijke naamwoord “Ambachtse”, bijvoorbeeld “de Ambachtse VVD”….” Onzin natuurlijk, want alle fracties zitten in de Ambachtse gemeenteraad (niet in een regionale raad) en elke partij heeft het beste met onze gemeente voor.”

GB: "gemakkelijk benaderbaar"

Floriade: Gemeente Belangen sleutelpositie
De oud-fractievoorzitter vond het belangrijk dat Gemeente Belangen in zijn tijd de inwoner veel meer betrok bij het gemeentelijk beleid, want “dan ga je geen dingen voorstellen waar inwoners niet op zitten te wachten.” Hij verwijst bijvoorbeeld naar de discussie over de komst van de Floriade in 2004 in de Sophiapolder. “Als Gemeente Belangen hadden we een sleutelpositie. Ambacht was toen qua infrastructuur, verkeerstechnisch en de hinder bij de voorbereiding om te daar bouwen totaal niet geschikt voor. Jonker stelde me tijdens de raadsvergadering voor om een schorsing aan te vragen. ‘Dan kan je nog bedenken’ zei hij toen. Ik heb toen de schorsing wel geaccepteerd, maar heb toch tegen gestemd gelet op de grote financiële uitgaven en hoge verkeersdruk op de gemeente. En gelet op de grote tekorten bij andere gemeenten die de Floriade hebben georganiseerd, heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad,” vertelt Ary resoluut. “Dat heeft ons behoed voor hoge gemeentelijke belastingen!”

Sociaal Domein
Ary erkent dat Gemeente Belangen (en ook andere lokale partijen) prioriteit gaf aan de ‘harde sector’(ruimtelijke zaken, economie, infrastructuur, communicatie). Gemeente Belangen profileerde zich minder op bij het ‘sociale domein.’ “Het CDA was daar inderdaad meer de ‘eigenaar.’ Zo waren veel wethouders bij het sociale domein van deze partij. Dat geeft wel aanleiding om daar over na te denken,” aldus de ex-Gemeente Belanger.

Liefst oppositiepartij
Zijn grote ontboezeming in dit gesprek: “Ik ben er geen voorstander van geweest om als Gemeente Belangen een wethouder te leveren, omdat ik vond dat je dan teveel concessies moest doen. Als oppositie kan je namelijk ook dingen voor elkaar krijgen, daarvoor hoef je niet in de coalitie te zitten. Je houdt dan wel je handen vrij. Ik ben namelijk geen voorstander van coalitieprogramma’s. Die zijn allemaal dichtgetimmerd en in beton gegoten. We moeten de inwoners serieus nemen. Lokale partijen gedijen in de eerste plaats in de oppositie, zeker bij een dichtgetimmerde coalitieprogramma. Ik vind een burgerprogramma is beter. De inwoners praten dan mee,” meent de oud-politicus.

Notitieblok
“Toen vroeger ik als fractievoorzitter een inwonersprak, maakte ik altijd een notitie als hij/zij met een goed punt komt kwam. Ik schreef dat vervolgens op en bewaarde dat notitieblok. Toen had ik namelijk nog geen computer. Bij het schrijven van een volgend verkiezingsprogramma haalde ik die notities weer tevoorschijn en probeerde daar een verhaal van te maken. Ik vraag me of alle partijen zoiets ook deden. Als gemeente moet je meer bij inwoners neerleggen en als partijen meer bij hen ophalen,” vindt Ary. Een goed middel hiervoor is volgens hem de invoering van wijk- of buurtraden.

Goede notitie nemen van gesprekken inwoners 

Toekomst 
Zal Gemeente Belangen (en andere lokale partijen) over 50 jaar nog bestaan? 
“Ja, ik denk het wel. De vraag is dan wel of we dan nog de huidige politieke instituten nog hebben, zoals we die nu kennen. Is de gemeenteraad dan vervangen door wijkraden? De bevolking is mijn inziens vooral tevreden bij kleinschalige besluitvormingsorganen als dit soort raden. Bestaan er nog wel landelijke politieke partijen? Hoe het ook zij, ik vind het belangrijk dat sociale cohesie in Ambacht ook blijft gehandhaafd en geen fusies tussen gemeenten ontstaan.”

“Als het gaat om Gemeente Belangen en de andere lokale partijen: ik vind het van groot belang dat deze partijen over hun eigen schaduw springen en in de toekomst als één lokale partij doorgaan. Dat voorkomt versnippering!” En: “Besteed dan aan als lokale partij ook (meer) aandacht aan het sociaal domein (gezondheidszorg).”

Hoe zie je eigen (politieke) toekomst?
“Voorlopig ben ik nog partijloos. Ik vind de lokale politiek nog steeds interessant om die te volgen. Ik heb er met veel plezier veel tijd aan besteed. Zonder verleden geen toekomst. Dit probeer ik te realiseren met het (na)schilderen van o.a. oude straatjesvan onze mooie gemeente) en aan de fotogroepen van oude foto’s van en over Ambacht, waar ik veel tijd in investeer,” aldus de nog steeds energieke oud-politicus. Ary is beheerder van de Facebookpagina ‘Foto’s van en over Hendrik-Ido-Ambacht’: 

https://www.facebook.com/groups/849159299151597

De Watertoren van Ary Cramer 
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.