Commissie bepreekt nieuwbouwplannen in Hendrik-Ido-Ambacht

05 juni 2012
Commissie bepreekt nieuwbouwplannen in Hendrik-Ido-Ambacht

HENDRIK IDO AMBACHT - De Volgerlanden en Deltapoort waren belangrijke onderwerpen tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden op donderdag 31 mei.

De Volgerlanden
Wethouder Teunis Stoop nuanceerde allereerst het nieuwsbericht dat alle woningbouwprojecten binnen de Drechtsteden stopgezet zouden worden en alleen het project ‘De Volgerlanden’ doorgang zou vinden. Dat klopt niet. Wel is binnen de Drechtsteden besloten om geen nieuwe plannen te initiëren, en bestaande projecten te faseren en te doseren.

De voortgang in de ontwikkeling van De Volgerlanden stagneert als gevolg van de economische crisis. De gemeente schrijft dit in het jaarverslag over 2011. “De negatieve invloeden zijn in heel Nederland merkbaar; dit geldt voor zowel de markt van bestaande woningen als voor nieuwbouw woningen en het gaat ook aan De Volgerlanden niet voorbij. In 2009 en 2010 ontstond een achterstand in de verkoop van kavels en een oplopend tekort op de grondexploitatie”. De gemeente geeft aan dat ook in het afgelopen jaar de diverse marktpartijen moeite hebben gehad om de voorgenomen productie te realiseren en dat de planning moet worden bijgesteld.

Uit het jaarverslag 2011 bleek verder dat een gedeelte van de winkels in het Winkelcentrum Hoogambacht nog niet is verhuurd. Door de recessie zijn er minder woningen gebouwd dan gepland. Dit heeft ook zijn weerslag op de omzet en bedrijfsvoering van de al gevestigde winkels. Een geplande loopsteiger door een waterpartij, die deel uitmaakte van de doorgaande voetgangersroute, is op verzoek van omwonenden geschrapt. Op dit moment werkt woningbouwcorporatie Rhiant hard aan de bouw van zorgcluster ‘Sophiastaete’, de oplevering hiervan is in 2013. In dit complex komen ongeveer 75 zorgwoningen.

Deltapoort
De commissie besprak een memo over Deltapoort. Deze memo bevat een gebiedsvisie voor Deltapoort en gaat over het niet verstedelijkte gebied van IJsselmonde, tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Op IJsselmonde ligt een groen buffergebied dat, ondanks de sterke groei van de beide regio’s in de afgelopen decennia, niet is opgegaan in het stedelijk gebied. Dit van oorsprong landelijke gebied, dat veelal door tuinders en boeren in gebruik was, is in de loop der jaren wel doorsneden door grote infrastructurele werken. Dit plan wil ten eerste een stimulans geven aan de economische ontwikkeling van het gebied. In de Gebiedsvisie zijn de uitkomsten van lopende plannen over nieuwe werkgebieden of glastuinbouwgebieden veelal overgenomen. Ook is het doel van de Gebiedsvisie om het landschap aantrekkelijker, bruikbaarder en toegankelijker te maken voor de recreant uit de omgeving

Inspraak Historisch genootschap
Dhr. A.A. Verhoeven, bestuurslid van het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht maakte gebruik van het spreekrecht. Hij maakte forse bezwaren tegen nieuwbouwplannen van 90 woningen in Ridderkerk. Dit project ligt aan de overzijde van ‘De Waal’ tegenover Hendrik-Ido-Ambacht. Belangrijkste bezwaren zijn dat het uitzicht vanuit Ambacht zal verslechteren en het schapenweitje mogelijk zal verdwijnen. Daarom was zijn verzoek om aan te dringen dat de gemeente Ridderkerk deze plannen zal wijzingen in die zin dat er meer ruimte voor natuur komt en de hoogte van huizen lager zal worden

Speelplaatsje Sacraments Bogerd
Dhr. Van Helden heeft schriftelijk de commissie gevraagd om een oplossing voor het pleintje aan de Sacrements Bogerd. Hij vindt dat er van een fijne, schone en veilige speelplaats voor kinderen geen sprake is. En gedeelte van het terrein ligt braak en er zijn diverse losse materialen in de omgeving te vinden. Wethouder Floor van der Velde geeft aan dat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden van dit soort secundaire speelplaatsen en dat heeft ‘langer dan gewild’ tijd gekost. Op dit moment is er geen geld voor. Bij de kadernota (begin juli) komt een voorstel voor een structurele oplossing voor de vervanging van speeltoestellen. In de tussentijd wordt in ieder geval het braakliggende terrein ingezaaid met graszaad.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.