Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Politiek in Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambachtse politiek is altijd een levendig geheel geweest. Ambachters zijn over het algemeen genomen mensen van discussie; over bepaalde stukken kan soms eindeloos doorgediscussieerd worden en wanneer dingen soms tijdelijk in een 'doofpot' zijn gestopt, kan de discussie daarna even vrolijk weer oplaaien.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft nu 21 raadszetels, voorzitter van de raad is de Burgemeester, het college van B&W bestaat uit 3 wethouders en de burgemeester.

Onderstaand schema geeft aan hoe de zetels verdeeld zijn over de politieke partijen.

Zie ook de site van de gemeente: www.h-i-ambacht.nl

Politieke partijen
Verdeling zetels onder de politieke partijen (totaal = 21)
SGP-ChristenUnie (6)
CDA (3)
Gemeente Belangen (3)
A.U.B. (3)
PvdA (2)
VVD (2)
D66 (2)