dinsdag 25 januari 2022

Alles over Ambacht

14
mei

Veilig op hoogte werken

De Arbowet verplicht alle werkgevers om een veilige werkomgeving te bieden voor hun werknemers. Alle risico’s die kunnen voorkomen, dienen geïnventariseerd te worden. Dit geldt met name bij werknemers die op hoogte werken. Het aantal slachtoffers door ongevallen op de werkvloer stijgt hard. Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk.

Bouwsector
Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouwsector. In deze sector waren er in 2018 twintig dodelijke slachtoffers.

Arbowet
Werken op hoogte blijkt nog steeds de meeste kans op ongelukken te veroorzaken. Ofschoon valrisico’s vermeld worden in een Risico inventarisatieplan worden de veiligheidsmaatregelen niet altijd even goed opgevolgd. Dit ondanks de verzwaarde eisen die vanuit de Arbowet zijn opgelegd.

Cultuur
Veilig werken is niet vanzelfsprekend. In de praktijk dienen met name bouwbedrijven meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Ook het gedrag van de werknemers dient meer afgestemd te worden op de risico’s en het voorkomen van ongelukken. De inspectie doet bij ernstige ongelukken altijd onderzoek naar de toedracht. Onderdeel van het onderzoek is de vaststelling of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden.

Eisen
Werknemers die werken op hoogte of laagte dienen de risico’s te kennen en om deze te voorkomen op de hoogte te zijn van de beschermingsmiddelen die voorhanden zijn. Collectieve beveiliging gaat voor op persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gebruik van middelen voor werken op hoogte is aan strenge eisen gebonden zoals ladders, steigers en trappen. Deze eisen worden vanaf 3,0 meter hoogte werken wettelijk verplicht.

Ladders
Veiligheidsrichtlijnen geven aan dat een trap geen werkplek kan zijn tenzij het niet anders kan. Ladders dienen uitsluitend gebruikt te worden om naar boven of beneden te gaan. Voor het gebruik van de ladder stelt de Arbeidsinspectie een maximale werkhoogte van 7,5 meter. Ook wordt het aantal uren dat de vakman per dag maximaal op de ladder staat verder beperkt.

Permanente valbeveiliging dient altijd aanwezig te zijn zoals leeflijnsystemen, ankersystemen en kooiladders. Bij mobiele valbeveiliging betreft het persoonlijke beschermingsmiddelen. Eyecatchersafety.com is leverancier van valbeveiligingssystemen. Voor elke situatie hebben zij een passende oplossing voor het veilig werken op hoogte.

Deel dit bericht met je vrienden!