dinsdag 25 januari 2022

Alles over Ambacht

14
mei

Is een leven zonder internet mogelijk?

Een leven zonder internet. Zelfs de oudere generaties die de tijden zonder internet nog meegemaakt hebben, kunnen zich dit haast niet meer voorstellen. Voor de jongere generatie is internet vanzelfsprekend. Zij kunnen zich niet eens voorstellen dat er ooit tijden waren zonder internet. Maar er zijn toch nog steeds mensen die heel bewust kiezen voor een leven zonder internet.

Invloed van internet op de samenleving
Internet heeft voor één van de grootste omwentelingen in de menselijke geschiedenis gezorgd. Internet heeft gezorgd voor een betere toegang tot de gezondheidszorg, het onderwijs, communicatie en tot nog meer innovaties. Misschien nog wel het belangrijkste: het internet heeft de sociale gelijkheid bevorderd. De wijze van communiceren is drastisch veranderd. Nog maar 150 jaar geleden verliep communicatie over grotere afstanden enkel per brief. Het duurde dan enkele dagen of weken voordat de ontvanger het bericht ontving. Met de uitvinding van de telefoon was het voor het eerst mogelijk om elkaar ook live te spreken, waar men zich ook bevond. Maar ook bellen is drastisch minder geworden sinds de komst van het internet. Met kleine berichtjes kunnen mensen elkaar voortdurend op de hoogte houden. Ook het internet zelf is enorm geëvolueerd. Van het inbellen met een modem en dan nog steeds traag internet hebben, tot glasvezel internet. Met glasvezel internet zijn binnen enkele seconden zelfs volledige films te downloaden.

Negatieve invloeden van internet
Hoewel er veel voordelen zijn te benoemen van het internet, neemt ook de kritiek toe. Hoewel de communicatie veel sneller is en mensen voortdurend met elkaar communiceren, is de samenleving juist minder sociaal geworden. Dit komt vooral tot uiting in de gemeenschappelijke ruimtes. Overal waar mensen zich op openbare plekken komen lopen ze met hun hoofd naar beneden naar een smartphone te kijken. Tegelijkertijd is er ook een hele discussie losgebarsten  over de privacy. Het blijkt dat met internet enorme schade berokkend kan worden aan de privacy van mensen. Daarnaast zijn er een groep mensen die ook daadwerkelijk niet meer zonder internet kunnen en verslaafd zijn.

Welke groepen kiezen voor leven zonder internet?
Een klein percentage van de Nederlandse bevolking heeft geen internet. Hieronder zitten natuurlijk veel senioren die nooit iets met moderne technieken hebben gehad. De maatschappij heeft voor deze groep nog mededogen. Maar wat als iemand in de leeftijdscategorie van 20 tot 50 jaar er bewust voor kiest om geen internet te gebruiken? Deze mensen bestaan echt. In Hendrik Ido Ambacht woont iemand die de Vereniging zonder internet heeft opgericht. Inmiddels zijn 20 personen aangesloten bij deze vereniging. De redenen om zonder internet te leven kunnen divers zijn. Het kan zijn om religieuze redenen, om mensen die voor een meer sociaal leven kiezen en er zijn mensen die hiervoor kiezen uit ecologische redenen.

Is leven zonder internet moeilijk?
In de huidige maatschappij kan een leven zonder internet best moeilijk zijn. Toch is het vooral de mening en vooroordelen van de maatschappij dat het juist moeilijk maakt. Mensen worden gezien als wereldvreemd of ouderwets. Toch zeggen de meeste mensen zonder internet dat het vooral veel rust geeft. Uiteraard is het soms lastig, maar onmogelijk is het niet. Het is niet altijd zo dat mensen zonder internet helemaal wereldvreemd zijn. Het gebruik van internet kan ook op een andere wijze en in plaats van Whatsapp kan ook sms gebruikt worden.

Deel dit bericht met je vrienden!