vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: verbiedt en ontmoedig lachgas

7 juni 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De SGP-ChristenUnie van Hendrik-Ido-Ambacht heeft een motie ingediend om het gebruik van lachgas op openbare plekken te verbieden en het gebruik te ontmoedigen. Deze motie is door een meerderheid van de partijen ondersteund.            
Het gebruik van lachgas is de afgelopen jaren fors gestegen. Vooral jongeren gebruiken dit. Het kabinet wil het gaan verbieden, maar heeft dit op de lange baan geschoven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft binnenkort de mogelijkheid om dit verbod op te nemen in de plaatselijke verordening. De SGP-ChristenUnie diende de afgelopen raadsvergadering een motie in om hier gebruik van te maken. Veel andere gemeenten hebben dit al gedaan. Raadslid Martine Kamphuis gaf aan dat dit ook in Ambacht zou moeten gaan gebeuren: “We moeten niet wachten op landelijke wetgeving, dit duurt simpelweg te lang. Het probleem is groot en jongeren moeten we stimuleren om zo gezond mogelijk te leven met als doel om problemen nu, maar ook later te voorkomen. Aangezien men makkelijk aan  lachgas kan komen moeten wij werken aan goede voorlichting om het ongezonde gebruik te voorkomen.”

Grote gezondheidsrisico’s    
De aangenomen motie roept op om een verbod te maken, maar ook om preventief de risico’s aan de orde te stellen. De SGP-ChristenUnie vroeg dan ook om dit te doen via een betaalde campagne op sociale media die nu actief worden gebruikt door jongeren. Raadslid Jeroen van der Laan wijst op de forse gezondheidsklachten die kunnen ontstaan na het gebruik van lachgas. “Het kan levensbedreigend zijn door het ontstaan van embolieën en hartinfarcten. Ook kan er een dwarslaesie ontstaan. Daarnaast levert het gebruik in combinatie met andere drugs nog grotere risico’s op en ook een grotere onveiligheid in het verkeer.” Het college van Burgemeester en Wethouders onderzoekt nu op welke wijze de uitvoering kan worden vormgegeven hoe een invulling aan de preventie-opdracht kan worden gegeven.

Lees meer over:

SGP-Christenunie lachgas
Deel dit bericht met je vrienden!