zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

De twee SGP-CU-raadsleden Martine Kamphuis (links) en Jeroen van der Laan

SGP-ChristenUnie: "Onderwijsvrijheid wordt groter door ruimer leerlingvervoer"

12 oktober 2020

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Tijdens de laatste raadsvergadering is afgesproken om het leerlingvervoer goedkoper te maken, door het schrappen van de eigen bijdrage. Dit kost de gemeente meer geld. Onder voorwaarden is het mogelijk om een bassischool in de regio te bezoeken. Raadslid van de SGP-ChristenUnie Jeroen van der Laan stelde dat dit onderwijsvrijheid verruimt, het de keuzevrijheid van ouders vergroot en het een ruimhartige regeling is. 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent een breed aanbod van basisscholen. Er zijn verschillende scholen met of zonder geloofsovertuiging. Ook kan er keus worden gemaakt uit verschillende onderwijsconcepten. Ouders of verzorgers die hun kind naar een school in een andere gemeente wil sturen, mogen die altijd doen. In deze nieuwe regeling wordt het leerlingvervoer voor deze groep goedkoper gemaakt. Omdat de financiële drempel lager wordt, is het makkelijker om deze keus te maken. Raadslid Van der Laan gaf bij de bespreking aan dat het onderwijs zo toegankelijk mogelijk moet zijn. “Het liefst zo dichtbij als kan. Maar ook met een minimale afstand tussen de opvattingen van het gezin en die van de school. Het onderwijssucces zal dan ook stijgen. Daarnaast kiezen ook ouders voor het in hun ogen meeste passende pedagogische concept. Dit past in de lijn van artikel 23 van de Grondwet. Vanaf nu is er geen financiële drempel meer voor een vrije schoolkeuze.” 

Evangelische school       
Volgens raadslid Martine Kamphuis past de nieuwe werkwijze leerlingvervoer bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van het kind aan de meest passende school, ook al is dat een paar kilometer verderop. “Zo kunnen ouders die hun kinderen naar een evangelische school willen sturen, dit nu makkelijker doen. Dit vinden wij een goed signaal, omdat de school dan nauw aansluit op hun visie. Deze regeling is ruimhartig en sociaal, maar geeft ook de vrijheid aan ouders. Dit is vooral ook goed nieuws voor de minima, omdat passend onderwijs nu niet wordt belemmerd door te weinig geld.” Tijdens de raadsvergadering stelde een andere politieke partij voor om ouders te blijven laten betalen voor deze eigen keus. Dit voorstel kon niet rekenen op voldoende steun.

Beeld en tekst: SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht


 

Foto SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!