zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Scholen tussen 40 en 60 jaar oud krijgen binnen 5 tot 7 jaar nieuwbouw

4 februari 2020 (door Hans Huisman)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Elke 4 jaar wordt er een Integraal Huisvesting Plan (IHP) vastgesteld door de raad. Op 3 februari heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht unaniem de nieuwe IHP vastgesteld. Binnen nu en 5 tot 7 jaar zullen, alle oude scholen die 40 tot 60 jaar oud zijn, in onze gemeente nieuw gehuisvest worden.

Het nieuwe IHP geeft aan op welke wijze de gemeente op langere termijn voorziet in de behoefte aan onderwijsruimte binnen Hendrik-Ido-Ambacht. Zo moeten de schoolgebouwen o.a. worden gerealiseerd volgens de nieuwe BENG-norm (Bijna Energieneutraal) en zijn zeer duurzaam.

De bestaande situatie van de beschikbare schoollokalen is afgezet tegen de toekomstige behoefte op basis van een actueel inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen, rekening houdend met een bevolking van 35.000 inwoners.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met behoefte in welke wijk een schoolgebouw gewenst is. Schoolbesturen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe IHP. Zij hebben invulling gegeven aan hun participatie in dit traject.

Het IHP heeft het karakter van een visie. De uitwerking zal plaats vinden op deelonderwerpen. Met de vrijkomende locaties zal, na realisatie van de nieuwe school, bezien worden hoe dit ingevuld kan worden. Inwoners worden zoveel mogelijk bij de vrijgekomen locaties, in een participatie traject betrokken.

Lees meer over:

nieuwbouw scholen
Deel dit bericht met je vrienden!