zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

RIVM-weekcijfers: daling aantal positieve coronatesten in ons dorp

26 januari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Opnieuw blijkt uit de de RIVM-weekcijfers dat het aantal positieve coronatesten daalt in ons dorp. Zo zijn er afgelopen week 127 dorpsgenoten positief getest op het corona-virus, wat er 15 minder zijn dan de week ervoor. In die week registreerde het RIVM nog een afname van 41 positieve testen. Hieruit blijkt dat het aantal positieve testen wat afneemt, al vlakt de daling wat af. 

In buurgemeente Zwijndrecht constateert het RIVM juist een lichte stijging. Zo testten er deze week 154 Zwijndrechters positief, wat neerkwam op een toename van 11 personen. Vorige week zag het RIVM een afname van 94 positieve testen in onze buurgemeente. Dat komt neer op een totaal van 143 positieve testen.

Verloop aantal positieve testen
   week 3  week 4
Hendrik-Ido-Ambacht  142 (-41)     127 (-15) 
Zwijndrecht  143 (-94)   154 (+11)


Het RIVM ziet landelijk een afname, al is ze minder sterk dan vorige week. Daarbij vreest het instituut nog altijd voor een opmars van de besmettelijkere Britse en Zuid-Afrikaanse coronavariant. Nu al bevat 8,6% van de positieve testen genetisch materiaal van de Britse variant. De zogenaamde Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels veertien keer in Nederland aangetroffen, in de kiemsurveillance en bij verder bron- en contactonderzoek. Zo is vandaag de Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld in een Gorinchemse fysiopraktijk. Om verdere verspreiding te voorkomen heeft het parlement onder meer een avondklok ingevoerd. Een eventueel effect wordt pas na tien dagen verwacht. Later in dit jaar zouden vaccinaties eerst de harde en daarna de gedeeltelijke lockdown overbodig moeten maken. 

Positiviteitsratio in onze regio daalt van 13,5 % naar 13,4%
Het percentage positieve testen (positiviteitsratio) in onze veiligheidsregio ondersteunt het beeld van de verzwakkende corona-golf. Waar vorige week nog 13,5% positief testte, is dat percentage gedaald naar 13,4%, zo stelt het RIVM. Daarbij is het gemiddeld aantal geteste personen in onze regio gedaald; van 890 naar 846 per dag. Toch heeft onze regio nog altijd meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners heeft, wat de rijksoverheid "zeer ernstig" vindt. Om in de beheersbare fase te komen moet het aantal positieve testen liggen op hoogstens 50 per 100.000 inwoners. Die fase heeft nog geen enkele veiligheidsregio bereikt; elke regio kent intussen een "zeer ernstige" epidemiologische situatie. 

Gemiddelde R-waarde daalt van 0,98 naar 0,93
Een pluspuntje is de toenemende R-waarde die vorige week 0,98 was, maar nu ongeveer 0,93 is. Dit betekent dat elke 100 mensen met het virus ongeveer 95 anderen besmetten, zodat de epidemie langzaam aan kracht kan verliezen. De R-waarde van deze week is een gemiddelde van het traditionele coronavirus en de Britse variant. De R-waarde van het bekende virus ligt op 0,89, maar die van de variant is 1,27. Als deze waardes stabiel blijven, zal het traditionele virus verdrongen worden door de Britse variant. Dat kan op termijn destabiliserende gevolgen hebben voor zorg, veiligheid en samenleving. De enige structurele oplossing lijkt snelle vaccinatie te zijn. 

Albert Schweitzer Ziekenhuis experimenteert met thuismonitoring
Vanwege de druk op de zorg moest het Albert Schweitzer Ziekenhuis op locatie Dordwijk enkele bedden sluiten. Daarbij experimenteert het ziekenhuis met thuismonitoring vanaf de polikliniek, zodat onder meer coronapatiënten eerder naar huis kunnen. De monitoring verricht het ziekenhuis via de Lusci-app waarin de patiënt vragen beantwoordt en meetgegevens invult. Zo kan het ziekenhuis eerder reageren op gezondheidskundige veranderingen. Op de langere termijn kunnen SEH-bezoeken en opnames hopelijk worden voorkomen. Daarnaast ervaart de patiënt meer eigen regie over zijn of haar situatie.

Onvolledige aantallen opnames en overlijdens
Opvallend genoeg vermeldt het RIVM deze week relatief weinig opnames en sterfgevallen in ons dorp. Alleen in Zwijndrecht constateert het instituut iets meer sterfte dan in Ambacht:

  Opnames Sterfgevallen
Hendrik-Ido-Ambacht 1 (+0) 4 (+1)
Zwijndrecht 1 (+1) 6 (+1)


Uit verschillende waarnemingen is gebleken dat deze RIVM-data niet overeenkomen met de feiten; ziekenhuizen geven sommige Covid-opnames en -sterfgevallen niet door aan het RIVM. Een voor de hand liggende oorzaak is de hoge werkdruk die veel zorgmedewerkers nog altijd ervaren. De werkelijke aantallen opgenomen en overleden patiënten kunnen dus hoger liggen.

Zie ook:

Lees meer over:

rivm-weekcijfers coronatesten
Deel dit bericht met je vrienden!