zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

RIVM-weekcijfers: aanhoudende daling aantal positieve coronatesten in ons dorp

19 januari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Opnieuw blijkt uit de de RIVM-weekcijfers dat het aantal positieve coronatesten daalt in ons dorp. Zo zijn er afgelopen week 142 dorpsgenoten positief getest op het corona-virus, wat er 41 minder zijn dan de week ervoor. In die week registreerde het RIVM nog een afname van 44 positieve testen. Hieruit blijkt dat de afname in ons dorp nu echt lijkt door te zetten.

In buurgemeente Zwijndrecht constateert het RIVM ook een forse daling. Zo testten er deze week 143 Zwijndrechters positief, wat neerkwam op een afname van 94 personen. Vorige week zag het RIVM een afname van 87 positieve testen in onze buurgemeente. Dat komt neer op een totaal van 237 positieve testen.

Verloop aantal positieve testen
  week 2 week 3
Hendrik-Ido-Ambacht 183 (-44)    142 (-41) 
Zwijndrecht 237 (-87)   143 (-94)


Het RIVM spreekt van een gematigd positief beeld, maar ziet ook dreigingen als de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavariant. Het verschil met het bestaande virus is dat die varianten tot 30% besmettelijker zijn. Dat kan leiden tot een zware belasting van de zorg, dat de regering koste wat kost wil vermijden. Zo bereidt het kabinet een avondklok voor die zou gaan gelden tot 9 februari. Qua tijden wordt gedacht aan 20.00 tot 04.00 uur en de beperking zou ten vroegste vrijdag kunnen ingaan. De maatregelen moeten met name de Britse corona-variant beheersbaar houden. Later in dit jaar zouden vaccinaties eerst de harde en daarna de gedeeltelijke lockdown overbodig moeten maken. 

Positiviteitsratio in onze regio daalt van 14,7 % naar 13,5%
Het percentage positieve testen (positiviteitsratio) in onze veiligheidsregio ondersteunt het beeld van de afname in de corona-golf. Waar vorige week nog 14,7% positief testte, is dat percentage gedaald naar 13,5%, zo stelt het RIVM. Daarbij is het gemiddeld aantal geteste personen in onze regio gedaald; van 963 naar 958 per dag. Toch heeft onze regio nog altijd meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners heeft, wat de rijksoverheid "zeer ernstig" vindt. Om in de beheersbare fase te komen moet het aantal positieve testen liggen op hoogstens 50 per 100.000 inwoners. Die fase heeft nog geen enkele veiligheidsregio bereikt; elke regio kent intussen een "zeer ernstige" epidemiologische situatie. 

R-waarde stijgt van 0,95 naar 0,98
Een minpuntje is de toenemende R-waarde die vorige week 0,95 was, maar nu ongeveer 0,98 is. Dit betekent dat elke 100 mensen met het virus ongeveer 95 anderen besmetten, zodat de epidemie langzaam aan kracht kan verliezen. Bij de berekening van de waarde kijkt het RIVM niet alleen naar positieve testen, maar ook naar ziekenhuis- en IC-opnames die in onze regio erg hoog zijn.  

Albert Schweitzer Ziekenhuis schaalt ook in Zwijndrecht af
Vanwege de druk op de zorg moest het Albert Schweitzer Ziekenhuis op locatie Dordwijk enkele bedden sluiten. Met de ingang van het nieuwe jaar heeft het ziekenhuis de operatiekamers, evenals de afdeling Dagbehandeling op de locatie Zwijndrecht voor het grootste deel gesloten. Binnenkort bekijkt het ziekenhuis de situatie opnieuw. Oogoperaties, pijnbehandelingen en kuren/infusietherapie gaan echter nog wel door. De locatie Zwijndrecht blijft open: zonder tegenbericht vinden spreekuren en onderzoeken er plaats, zoals gepland.

Onvolledige aantallen opnames en overlijdens
Opvallend genoeg vermeldt het RIVM deze week relatief weinig opnames en sterfgevallen in ons dorp. Alleen in Zwijndrecht constateert het instituut iets meer sterfte dan in Ambacht:

  Opnames Sterfgevallen
Hendrik-Ido-Ambacht 1 (+1) 3 (-2)
Zwijndrecht 0 (-0) 5 (-3)


Uit verschillende waarnemingen is gebleken dat deze RIVM-data niet overeenkomen met de feiten; ziekenhuizen geven sommige Covid-opnames en -sterfgevallen niet door aan het RIVM. Een voor de hand liggende oorzaak is de hoge werkdruk die veel zorgmedewerkers nog altijd ervaren. De werkelijke aantallen opgenomen en overleden patiënten kunnen dus hoger liggen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!