maandag 24 januari 2022

Alles over Ambacht

Raad stelt bespreking invoering nieuw afvalsysteem uit tot februari 2022

6 december 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - In februari 2022 behandelt de gemeenteraad de invoering van het nieuw afvalsysteem. Dit was het resultaat van de bespreking van het ordevoorstel van Gemeente Belangen (GB) om de behandeling twee maanden uit te stellen. De raad neemt in februari bij de keuze voor een recycletarief meteen ook een besluit over de tarieven die bij het nieuwe afvalsysteem horen.

“Broddelwerk”
Volgens woordvoerder Melis Nugteren heeft Gemeente Belangen met veel inwoners gesproken en uit deze gesprekken zou onduidelijk dat veel over het recycletarief nog onduidelijk is. Daarnaast is veel “broddelwerk op sociale media” verschenen. Bovendien wordt naar de mening van deze GB-er in deze media wordt gesproken over “halve waarheden.” Volgens Nugteren verhoogde deze informatie de onduidelijkheid bij de Ambachtse inwoners. 
Vanuit de raad werd gevraagd naar een toelichting van het “broddelwerk.” Burgemeester Heijkoop blokkeerde echter de beantwoording op vragen van Oene Doevendans (Realistisch Ambacht) en Hans Neijman (D66) omdat dit dan tot een “inhoudelijke behandeling” tijdens de procedurebehandeling zou leiden. 
Oene Doevendans (Realistisch Ambacht), Jauharina Oelfke-Ten Seldam (VVD) en Jan Struik (AUB) waren van mening dat het “bijzonder” was dat het voorstel juist van Gemeente Belangen kwam. 

Niet over verkiezingen getild 
De woordvoerders van de andere fracties sloten zich aan het uitstel. Sommigen wilden het uitstel over de verkiezingen in maart heen tillen. Het belangrijkste argument hiervoor was dat de verkiezingen een belangrijk participatiemiddel is om de mening van de Ambachters te kunnen meten. Dit voorstel kreeg geen meerderheid. De CDA’er William Lagendijk vond het belangrijk dat dit onderwerp nog in deze raadsperiode wordt behandeld, omdat dit in het coalitieprogramma en het collegeprogramma staat. Volgens de VVD’er Jauharina Oelfke-Ten Seldam vindt Lagendijk het “aftikken” van het collegeprogramma belangrijker dan de mening van de Ambachtse bewoners. 

Vanwege het uitstel van de behandeling van dit raadsvoorstel kon de enige inspreker over dit onderwerp haar inbreng niet uitspreken. Dat gebeurt bij de behandeling in februari 2022. 
 

Zie ook:

Lees meer over:

uitstel nieuw afvalsysteem
Deel dit bericht met je vrienden!