maandag 24 januari 2022

Alles over Ambacht

De PvdA-raadsleden Arie Scheurwater, Bert van der Wulp en Maarten van den Heuvel

PvdA: "Coronacrisis leidt tot grote onzekerheid over begroting 2021"

3 oktober 2020 (door de redactie)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Begin november organiseert de gemeente een soort Prinsjesdag; de lokale politici gaan debatteren over de gemeentelijke begroting, opgesteld door wethouder André Flach. De Partij van de Arbeid (PvdA) laat alvast weten dat ze de begroting steunt en pleit voor verantwoordelijke omgang met gemeenschapsgeld. 

De PvdA steunt de begroting van het college van burgemeester en wethouders voor 2021 en volgende jaren. Maar de PvdA constateert dat we nog niet weten welke gevolgen de corona-crisis heeft op de inkomsten en vooral de uitgaven van de gemeente. Die gevolgen zijn nog niet verwerkt in de cijfers waarover de gemeenteraad nu een beslissing moet nemen.

De PvdA roept op om verantwoord om te gaan met de financiële ruimte. Er is al niet veel geld dat besteed kan worden aan uitgaven met een sociaal karakter. De sociaaldemocraten zijn er bijvoorbeeld voor dat de gemeente geld besteedt aan kunstgrasvelden. En het gaat dan meteen om flinke bedragen. Maar dan moet ook worden geregeld dat de gemeente eigenaar wordt van die velden.

Bewaakte fietsenstalling
Onlangs heeft de PvdA opnieuw een motie ingediend om een bewaakte fietsenstalling in te richten aan de achterkant van De Schoof. Zo'n stalling moet een einde maken aan diefstal van fietsen waardoor mensen nu niet met een dure elektrische fiets naar De Schoof komen. De stalling is bovendien een goede gelegenheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

De gemeenteraad heeft de motie van de PvdA opnieuw aangenomen. Er wordt dus geld gereserveerd voor een bewaakte fietsenstalling aan de achterkant van De Schoof in de gemeentebegroting voor 2022.

Burgers laten meedenken
De PvdA wil graag meer mensen laten meepraten over plannen van de gemeente. Bijvoorbeeld over plannen die nu worden gemaakt voor de inrichting van de gemeente, in het kader van de nieuwe omgevingswet.

De PvdA constateert dat er te weinig wordt gedacht aan de invloed van burgers op de verandering in de manier waarop we omgaan met energie. Er zou duidelijkheid moeten komen over de manier waarop de kosten worden betaald voor veranderingen als we over een aantal jaren geen aardgas meer gebruiken.

Betaalbare woningen en behoud van banen
De PvdA is verheugd over plannen om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen in Ambacht. Bijvoorbeeld aan de Margrietstraat en mogelijk ook in het centrumgebied. Er is in Ambacht behoefte aan woningen die betaalbaar zijn voor mensen die wat minder geld kunnen uitgeven.

De PvdA is ook blij met de sociale houding van de regering en aansluitend de gemeente in het kader van de corona-crisis. Het is nu gewoon om bedrijven die het moeilijk hebben te ondersteunen, waardoor mensen hun baan kunnen behouden. Dat is iets waar de PvdA al veel langer op aandringt.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!