donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Opwekken van schone energie in restruimten en de resultaten van de enquête over aardgasvrij wonen

2 december 2020

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Participatie over de Regionale Energiestrategie Drechtsteden, opwekken van schone energie in restruimten en zoekgebieden en de resultaten van de enquête over aardgasvrij wonen

Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht kunnen de komende weken meedenken over twee onderwerpen door de Regionale Energiestrategie (RES): 'zon in restruimten' en 'opwekking van grootschalige energie in drie zoekgebieden'. Deze eerste participatieronde loopt tot en met 18 december. En de resultaten van de enquête die we eerder hielden over aardgasvrij wonen zijn bekend.

Meedenken over de RES

Zon in restruimten
Tot 18 december kunnen inwoners meedoen aan een enquête over 'zon in restruimten': waar is in Ambacht ruimte voor zonnepanelen? Is dat bijvoorbeeld in de bermen langs fietspaden? Of weet u een andere plek? En wat vindt u hiervan?
Op een interactie kaart kunt u aangeven welke locatie u hiervoor geschikt vindt. 

Opwekking van grootschalige energie in drie zoekgebieden
In de Drechtsteden zijn drie zoekgebieden voor het de opwekking van grootschalige duurzame energie met zonneparken en windturbines. Per zoekgebied is er een online bijeenkomst:

    • maandag 14 december 2020 voor zoekgebied bij Kijfhoek;
    • dinsdag 15 december 2020 voor zoekgebied langs de A16 bij Dordrecht en Zwijndrecht;
    • donderdag 17 december 2020 voor zoekgebied langs de A15 bij Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.

De zoekgebieden zijn niet in onze gemeente, maar wel belangrijk.

Meedoen aan de enquête en/of aanmelden voor de bijeenkomsten?

Dat kan via het participatieplatform: https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia.

Hier vindt u ook achtergrondinformatie over deze onderwerpen.

Vanwege het coronavirus organiseren de gemeenten in de Drechtsteden veel participatie over de RES via dit online participatieplatform.

Resultaten enquête aardgasvrij wonen
In oktober en november hielden we een enquête over aardgasvrij wonen en wat inwoners daarbij belangrijk vinden. Dit vinden de Ambachters: 

Ambachters vinden het logisch om te beginnen met het aardgasvrij maken van woningen in  buurten waar toch al gewerkt gaat worden. Bijvoorbeeld waar vervanging plaatsvindt van de riolering of het gasnet. Ook buurten waar bewoners zelf van het aardgas willen en buurten met grote gebouweigenaren, zoals woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen, worden veel genoemd. De meeste zorgen zijn er over de kosten van de overstap naar aardgasvrij wonen. Dit blijkt uit een enquête waarin de gemeente inwoners naar hun mening vroeg over de overstap naar aardgasvrij wonen en wat u daarbij belangrijk vindt. Ruim 700 inwoners deden mee.

Betaalbaarheid
Ongeveer 80% van de mensen die de enquête invulden, heeft een eigen woning. De overige 20% is huurder. De meesten hadden al gehoord over aardgasvrij wonen, maar niet iedereen had zich hier al in verdiept. Een overgrote meerderheid vindt betaalbaarheid het belangrijkst bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Ook comfort en keuzevrijheid worden veel genoemd. De grootste zorg zijn de kosten. Een deel geeft aan niet van het aardgas af te willen.

Energiebesparing
Het merendeel is al bezig om hun aardgasverbruik te verminderen. Ruim 40% ziet nog wel ruimte om hun eigen woning beter te isoleren. En 48% geeft aan dat zij in een volledig geïsoleerde woning wonen.

Vervolg
De resultaten neemt de gemeente mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021. Deelnemers die hun e-mailadres achterlieten, krijgen een uitnodiging voor een vervolggesprek. Begin 2021 worden alle inwoners opnieuw betrokken via een online bewonersavond. Meer informatie hierover volgt. Wij danken u allen hartelijk voor het meedenken.

RES Drechtsteden
De Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgen. Meer informatie staat op www.drechtstedenenergie.nl Tot maart 2021 gaan we in meerdere participatierondes met inwoners en professionals in gesprek om te horen welke kansen er zijn en waar we rekening mee moeten houden.

Deel dit bericht met je vrienden!