zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

Burgemeester Jan Heijkoop

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Heijkoop: "Ik hoop dat vaccinatieprogramma tot meer vrijheid leidt die verantwoord ingevuld wordt"

5 januari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Burgemeester Jan Heijkoop heeft op maandagavond 4 januari 2021 zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Dat deed hij via een videoboodschap zonder het gebruikelijke publiek en toast. In zijn toespraak ging de burgemeester in op de corona-crisis en schetste hij waar de gemeente nu staat. Zo noemde Heijkoop de renovatie van het gebouw van het Historisch Genootschap en verwees hij naar de Volgerlanden die gestaag uitbreidt. Verder belichtte Heijkoop de Regiodeal en de nieuwe Preventienota. Tot slot wenste de burgemeester alle Ambachters veel heil en zegen toe dit komende jaar.

In het eerste deel van zijn nieuwjaarstoespraak sprak Heijkoop waardering uit voor de rustig verlopen jaarwisseling. Al snel ging hij over op het thema dat 2020 beheerste, namelijk corona en de impact ervan op ons dagelijks leven. "In 't voorjaar werden we opgeschrikt, zieke mensen, al snel mensen die overleden... We kregen te maken met heel veel maatregelen: thuiswerken, thuis les geven, banen die op de tocht kwamen, bedrijven die het moeilijk hadden. Ik zie het ook bij de jongeren: toenemende verveling, toenemende overlast en toenemende vernielingen. Er was immers bijna niets meer mogelijk, al waren de maatregelen wel noodzakelijk". 

Brand, sterfgevallen en polarisatie
Door het coronavirus zijn er ook Ambachters overleden, iets wat de burgemeester benoemde. Daarbij verwees hij ook naar de recente brand aan de Heerlijkheid. "Bij de brand zijn twee mensen ernstig gewond geraakt; een is er intussen overleden en de ander verkeert nog altijd in zorgelijke toestand. Ook dat zijn zaken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden." Daarna kwam Heijkoop terug bij de coronacrisis; hij betreurde de polarisatie die zich vooral sinds de zomer aftekent. "Ik zie dat  soms de politieke profilering van politieke partijen belangrijker leek dan de bestrijding van het virus. Ik betreur dat. En ik vind het ook jammer dat er zoveel kritiek is van de zijlijn. En we hopen met elkaar dat het vaccin zijn werk zal gaan doen." Tegelijkertijd ziet Heijkoop ook hoe solidair sommige Ambachters zijn. "dat zijn nieuwe zaken, die toch ook wel positief zijn te noemen, hoe mensen naar elkaar hebben omgekeken."

Ruimtelijke en sociale vernieuwingen
Naast solidariteit wees Heijkoop op de restauratie van Den Brommert, waar het Historisch Genootschap is behuisd. "Het pand is zeer de moeite waard. Ik raad u aan om daar eens heen te gaan." Verder vermeldde de burgemeester de groei van de Volgerlanden, de opening van twee nieuwe schoolgebouwen en het nieuwe zwembad. "Zo hebben hebben we toch een aantal mooie, nieuwe zaken in Ambacht kunnen realiseren." Omdat een mens niet kan leven van steen alleen heeft de gemeente ook sociale vernieuwingen doorgevoerd, zoals het Preventieplan. "Als gemeente hebben we beleid ontwikkeld om veel vroeger met mensen in overleg te gaan en te helpen om maatschappelijke problemen te voorkomen."

Economische groei om coronaschade terug te verdienen
Een ander aandachtspunt is volgens Heijkoop de Regiodeal. "Als Drechtsteden zijn we er dit jaar in geslaagd om 22,5 miljoen binnen te halen, waarvan een fors deel in Ambacht wordt besteed bij het Waterbusplein, zodat er meer bedrijvigheid kan ontstaan en ik ben ook blij dat aan de Ambachtsezoom een heel mooi nieuw bedrijvenpark gaat ontstaan." De burgemeester vindt dit nodig om duurzame economische groei te garanderen die nodig is om de coronacrisis te overwinnen. "Afgelopen jaar is er ongelooflijk veel geld beschikbaar gesteld om zoveel mogelijk alles door te laten gaan tijdens de coronacrisis. Maar dat moet wel een keer terugkomen. En daarom is het van belang, dat de economie goed blijft draaien. Ook in Ambacht."

Zicht op terugkeer vrijheden
Tot slot kwam Heijkoop terug bij de coronacrisis. Hij hoopt dat het vaccinatieprogramma mag leiden tot herstel en een terugkeer naar onze vrijheden. Tegelijkertijd hoopt de burgemeester dat de herwonnen vrijheid verantwoord ingevuld wordt.  "Want we hebben een aantal dingen gezien, die mogelijk zijn in de sfeer van duurzaamheid, het thuiswerken, het anders reizen en dergelijke: Positieve neveneffecten die we zoveel mogelijk moeten benutten." Vanuit die invalshoek wenst Heijkoop alle Ambachters veel goeds in 2021. 

Video Nieuwjaarstoespraak

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!