zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

Leo Platschorre (SGP-CU) waarschuwt voor onrealistische argumenten tegen warmtepomp

26 juni 2021 (door Jan-Willem Schneider)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Leo Platschorre, fractievoorzitter van de SGP-ChristenUnie, schrijft maandelijks een column voor Ambacht.net. Deze maand belicht Leo de Regionale Energie Strategie (RES) die uitwerkt hoe onze regio van het gas af gaat en overstapt op duurzame energie. In de raad voelt Leo echter tegenstand tegen de strategie, wat hij "volstrekt onrealistisch" vindt. De reden verduidelijkt Leo in zijn column: 

De Regionale Energie Strategie (RES)
In de Regionale Energie Strategie worden de nationale afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord in 30 regio’s van Nederland in de praktijk gebracht. In elke regio werken de overheden (gemeente en provincie) keuzes uit, samen met maatschappelijke partners, netbeheerder, het bedrijfsleven en inwoners op het gebied van energieopwekking, warmtetransitie en de opslag en energie-infrastructuur die daarvoor nodig is. Voorbeelden zijn:

  • Aanwijzen van plaatsen waar windmolens kunnen worden gebouwd;
  • Aanleg van zonnepaneel-parken,
  • Zonnepanelen op daken,
  • Bouw van laadpalen voor elektrische auto’s.

Elke 2 jaar wordt gekeken of er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn die gebruikt kunnen worden.

Ook een aardgasvrij Nederland is een afspraak uit het Klimaatakkoord. Hoewel aardgas schoner is dan bijvoorbeeld kolen, is het ook een fossiele brandstof en zorgt dus voor broeikasgassen. De overgang van aardgas naar duurzame alternatieven voor het koken, het verwarmen van woningen en kraanwater noemen we de warmtetransitie.

RES in de Drechtsteden
Ook in onze regio is de RES uitgewerkt en gaan wij ons steentje bijdragen aan de nationale opgave om duurzame energie op te wekken. Dat gaan wij doen door opwekking van duurzame energie op daken, zonnepanelen in restruimten, mogelijkheden voor grootschalige opwekking van zonne- en windenergie.

Daarnaast willen wij als regio 12.000, maar liever nog 25.000 woningen, aardgasvrij maken door aansluiting op een warmtenet. Tegelijk willen wij in 2030 20% minder energie gebruiken ten opzichte van 2020. En wij streven naar verduurzaming van de mobiliteitssector. Er wordt fors ingezet op zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen.

RES in Hendrik-Ido-Ambacht
Wat wij in Ambacht niet kunnen en ook niet willen is, grote windturbines en grote zonnepaneelvelden. Daar hebben wij eenvoudigweg geen ruimte voor. Wij zetten in op energiebesparing, zonnepanelen op daken, en wij doen mee aan het warmtenet, waarbij warmte wordt onttrokken aan het oppervlaktewater.

Op dit moment ontbreken de financiële middelen om de energietransitie volledig te realiseren. Daarvoor wachten wij op landelijke financiële maatregelen. Met andere woorden: wij kiezen voor een eerlijke en realistische aanpak.

RES in de politiek
Er zijn politieke groeperingen die zich keren tegen de RES en de warmtetransitie. Met als voornaamste argumenten:

  • Je houdt de opwarming van de aarde toch niet tegen,
  • Dit gaat de burger heel veel geld kosten.

Vooral met het verhaal over de hoge kosten voor burgers proberen deze politieke groeperingen stemmen te winnen voor de komende verkiezingen. Daarbij gebruikt men heel onrealistische argumenten. Ook de coalitiepartijen in Hendrik-Ido-Ambacht zetten zich in om u als inwoners niet voor de kosten op te laten draaien. Maar het is een illusie en volstrekt onrealistisch om te roepen dat een politieke partij gaat voorkomen dat wij uiteindelijk van het aardgas af gaan. Daar zijn landelijke afspraken over die wij hier in Ambacht echt niet gaan tegenhouden.

Er zijn overzichten gemaakt om te berekenen hoeveel het kost om bepaalde types woningen met het warmtenet of elektrisch te verwarmen. Daarbij wordt gesuggereerd alsof dat zomaar wordt ingevoerd en die kosten rechtstreeks bij u in rekening worden gebracht. Dit is gewoon bangmakerij en een onrealistische poging om uw stem te winnen. Ook al krijgen de partijen die tegen dit beleid zijn, in Ambacht een meerderheid in de raad, dan nog kunnen zij dit beleid niet tegenhouden. Gelukkig beseffen de meeste mensen dit wel en worden de opgelaten proefballonnetjes snel lek geprikt.

Tip: bespaar energie
Nog een tip: U en ik kunnen het meeste bijdragen aan de overgang naar duurzame energie door energie te besparen en dat is nog het goedkoopste ook!

Door: Leo Platschorre, fractievoorzitter van de SGP-ChristenUnie

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!