zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht is op weg naar duurzame energie en warmte

11 juni 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - "Als wethouder spreek ik regelmatig inwoners die bezig zijn met de energietransitie. Inwoners die nu al energie besparen en hun woning verduurzamen, en inwoners die zich afvragen hoe ze dit het beste kunnen gaan doen", zegt wethouder Ralph Lafleur.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van de klimaatafspraken. Op 5 juli bespreekt de gemeenteraad twee beleidsdocumenten, die zijn opgesteld na een participatietraject én technische en landschappelijke onderzoeken: de Transitievisie Warmte 2021 (TVW) en de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES).

Wethouder Lafleur: "Hierin geven we de richting aan voor de komende jaren: voor het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen, het opwekken van schone energie én energiebesparing. Dit kunnen we niet alleen. We hebben iedereen in de gemeente nodig: bewoners, instellingen en bedrijven. We vinden het belangrijk om het samen te doen, op een tempo dat voor iedereen haalbaar is, met als doel een Co2-neutrale samenleving in 2050."

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen. Wethouder Lafleur: "Ik kan me goed voorstellen dat Ambachters willen weten wat dit voor hen betekent. Welke alternatieven voor aardgas zijn er en waar starten we mee? Om hen alvast wat meer houvast te geven hebben we deze Transitievisie Warmte geschreven. Iedereen krijgt immers een keer met de overstap naar aardgasvrij te maken. Deze visie geeft handvatten voor bewoners, ondernemers en organisaties om stap voor stap aan de slag te gaan."

De perspectiefkaart in de Transitievisie geeft een beeld van het alternatief en tijdpad en per buurt. Voor de meeste buurten zal het nog een tijdje duren voordat er volledig duurzaam wordt gewoond.

De eerste nieuwbouwwoningen in De Dorpjes in De Volgerlanden zijn aangesloten op een warmtenet. Dat lijkt – met de kennis van nu - ook een verstandige keuze voor de dichtbebouwde buurten Kruiswiel en Oostendam.

Voor goed geïsoleerde woningen die na 2000 zijn gebouwd én woningen buiten de bebouwde kom is een eigen warmtepomp ('all electric') een goed alternatief.

Voor de woningen in de wijken Dorp en Krommeweg is nu nog niet duidelijk wat de beste oplossing is. Het beste is om daar even af te wachten welke technische innovaties er over een paar jaar zijn.

Wethouder Lafleur: "We kunnen niet in één keer de hele gemeente aardgasvrij maken. Dat hoeft ook niet, er is nog tijd. De overgang naar aardgasvrij doen we stap voor stap, waarbij we goed nadenken over elke stap. Het belangrijkste uitgangspunt voor de hele warmtetransitie is dat het haalbaar en betaalbaar is, en dat iedereen mee kan doen. We herijken dit plan in ieder geval elke vijf jaar, zodat de nieuwste inzichten op het gebied van innovatie en wet- en regelgeving meegenomen kunnen worden. En het allerbelangrijkste: het definitieve plan per buurt maken we de komende jaren samen met de buurtbewoners, dus samen met u!"

Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie beschrijven de Drechtsteden wat zij kunnen bijdragen aan de landelijke opgave om de CO2 uitstoot te verlagen (49% in 2030 en 95% in 2050).

De Drechtsteden willen in 2030 samen 0,37 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit opwekken door zon of wind. Dat is 1,1% van de landelijke opgave. Dat doen we vooral met zon op grote daken en deels door zonnevelden en windenergie in restruimtes en op 4 locaties in de regio. Ook wil de regio 12.000-25.0000 woningen aardgasvrij maken, van de landelijke opgave van 1,5 miljoen. Daarnaast is het doel om 20% energie te besparen in gebouwen ten opzichte van 2020 en mobiliteit te verduurzamen.

Wethouder Lafleur: "Iedereen kan helpen door flink energie te besparen en de benzine- of dieselauto in te ruilen voor openbaar vervoer en de fiets of een elektrische auto. We moeten zoveel mogelijk zonnepanelen leggen op alle daken van woningen, bedrijven, scholen en andere gebouwen. Voor grootschalige zonnevelden of windturbines is geen ruimte in onze gemeente. En die willen we ook niet. Hooguit is er plaats voor wat kleinschalige clusters zonnepanelen, bijvoorbeeld in het gebied tussen de Langeweg en de A16."

Wilt u aan de slag?  
Energie besparen, zonnepanelen en een hybride warmtepomp naast de CV-ketel zijn dan eerste stappen. Het Energieloket (regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht) geeft gratis informatie aan inwoners en ondernemers over energiemaatregelen en subsidies.

Lees meer over:

duurzaam energie warmte
Deel dit bericht met je vrienden!