zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Heijkoop: “Ondernemers gezagsgetrouw, toezicht in praktische zin”

23 september 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Burgermeester Jan Heijkoop heeft er alle vertrouwen in dat Ambachtse ondernemers de landelijke lijn inzake de controle op de coronapas zullen handhaven. Tijdens een overleg met de gemeenteraad over de veiligheid in Ambacht heeft de burgemeester dit nogmaals bevestigd, een opvatting hij onlangs ook met www.ambacht.net deelde.

Hij heeft geen behoefte om de polarisatie in de gemeente te versterken door te discussiëren over actieve of passieve handhaving. Ook heeft hij geen behoefte aan symboolpolitiek zoals in de grote(re) steden lijkt te gebeuren. Hij gaat er van uit dat de ondernemers “in praktische zin” zich aan de regels houden, zodat toezicht geen grote vormen hoeft aan te nemen.

Zijn vertrouwen is gebaseerd op de gezagsgetrouwe houding van de ondernemers, die zij in het verleden ook hadden bij de 1,5 meter maatregel. Daarom verwacht Heijkoop niet dat extra Boa’s of veiligheidspersoneel hoeft te worden ingehuurd.

Heijkoop reageerde met deze opmerkingen op het betoog van fractievoorzitter Oene Doevendans (Realistisch Ambacht), die tijdens de vergadering als enige woordvoerder dit onderwerp aanroerde. Doevendans is voor passieve "of nog beter geen handhaving". 

Uitvoering motie lachgas

Deze controle op de handhaving van de coronapas kwam aan de orde bij de bespreking van een aantal actuele onderwerpen over de veiligheid in onze gemeente.

Vanuit de facties van SGP-ChristenUnie en PvdA kwamen vragen over de motie over het verbod van het lachgas. Het verzoek van de confessionele fractie was het verbod eerder in te voeren dan de landelijke wetgeving. Volgens de burgemeester is dat niet gelukt, maar volgens hem zou deze motie in de praktijk al geholpen hebben, “hoewel de juridische grondslag ontbrak”. De SGP-ChristenUnie gaf op een vraag van de PvdA aan het niet jammer te vinden het verzoek in de motie niet was ingewilligd, want “we gaan voor de inhoud”.

Problemen Banckertplein

Uit het actuele overzicht blijkt dat er problemen waren bij het Banckertplein. Kinderen tussen de vier en elf jaar brachten volgens het overzicht “vervuiling en vernieling aan het complex en aan de buitenruimte en zij hadden een disrespectvolle houding naar omwonenden en naar elkaar”. Om de overlast te verminderen zijn straatcoaches ingezet.

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden. Daaruit bleek dat  “de problematiek van de kinderen en de omwonenden groter is dan enkel het gedrag. Het gaat bijvoorbeeld om het gezag dat ontbreekt tussen school en thuis (buitenschooltijd, in de buitenruimte), de culturele verschillen in de opvoeding, de samenstelling van het complex en de zorgtrajecten die bij een aantal gezinnen van toepassing zijn.”

Er komt daarom een breder aanpak: een eerste aanpak is dat scholen met het sociaal wijkteam in gesprek gaan.

Meer vernielingen en mishandelingen, minder diefstallen en inbraken

De politiecijfers uit het actuele overzicht geven onder meer aan dat het aantal vernielingen fors is gestegen:van 72 naar 105, evenals het aantal winkeldiefstallen (14 naar 21), het aantal mishandelingen nam toe (van 14 naar 21).

Daarentegen is het aantal inbraken in motorvoertuigen flink is gedaald (van 29 naar 9), ook het aantal gestolen motorvoertuigen (van 11 naar 7), en het aantal fietsen (van 34 naar 29). Dit heeft volgens de opstellers van het actuele overzicht te maken met de coronacrisis.

 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!