zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeenteraad geeft meer geld aan nieuw skatepark en wil meer aandacht voor slechtzienden

8 december 2020 (door Jan-Willem Schneider)

HENDRIK-IDO-AMBACHT -  Meer geld voor een nieuw skatepark en meer aandacht voor de belangen van blinden en slechtzienden. Dat was gisterenavond de oogst van de laatste gemeenteraadsvergadering in 2020. Deze vergadering werd na lange tijd weer in de raadszaal gehouden. In die zaal was de vergadering voor het eerst live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Winternota

Veel tijd was er nodig voor de behandeling van de zogenaamde Winternota. Dat zijn de wijzigingen op de begroting voor het komende jaar. Bij de behandeling van dit onderwerp dienden de oppositiepartijen twee amendementen in.  Realistisch Ambacht, bij de monde van Oene Doevendans, was het niet eens met plaatsing van een afscherming van een “luchtbeschermingsinstallatie” op het dak van het nieuwe gebouw van de Willem de Zwijgerschool.  Samen met AUB, D66 en EVA, vond hij een bedrag van € 100.000,- voor zo’n afscherming te hoog. Ook Jauharina Oefke (VVD) uitte haar twijfels over de hoogte van dit bedrag.

Volgens wethouder André Flach hadden de hoge kosten vooral te maken met de aanpassingen van de dakconstructie om zo’n afscherming mogelijk te maken. Bovendien was dit ook een advies van de Welstandscommissie. “De gemeente moet niet alleen naar de financiële kanten kijken, maar ook naar de burgers. Dat maakt de afscherming geen luxe, omdat het ding best wel geluid maakt”, verduidelijkte Flach. Ondanks zijn argumentatie nam de raad dit amendement met 12 tegen 10 stemmen aan.  Vervolgens diende AUB een amendement in om € 40.000,- extra beschikbaar te stellen voor het nieuwe skatepark. Deze wijziging werd ondersteund door een aantal andere fracties, namelijk EVA, PvdA, VVD, D66 en Realistisch Ambacht. Het amendement werd uiteindelijk met steun van de coalitiepartners CDA en Gemeentebelangen aanvaard.

Preventieplan

De raadsleden waren lovend over de inhoud van het Preventieplan Sociaal Domein Hendrik-Ido-Ambacht 2020-2024. Met dit plan wil wethouder Stefan van Die de toenemende zorgvraag en de oplopende kosten in het sociaal domein terugdringen. Het college heeft voor de uitvoering van het Preventieplan € 420.000,- uitgetrokken. De raadsleden waren ook enthousiast over de totstandkoming van het plan, waarbij veel maatschappelijke partners waren betrokken. “Er zijn goede gesprekken gevoerd”, aldus Wendy van der Hee (CDA). Over het plan zelf zei zij: “Het enthousiasme spat er van af, we zijn er echt blij mee”.  Volgens Bert van der Wulp (PvdA) was het college met dit plan “koploper in de regio Drechtsteden”. Tijdens de Drechtstedendinsdag vorige week toonden raadsleden uit andere gemeenten volgens Van der Wulp veel belangstelling voor dit plan. Oelfke (VVD) en Van der Wulp (PvdA) vroegen aandacht voor het vraagstuk van de vaccinatiegraad. Het liefst wil Van der Wulp een verplichte vaccinatie, maar samen met Oelfke vroeg hij om meer voorlichting.  Volgens Van Die levert de GDD al extra voorlichting over vaccinatie. 

Onderzoek

Aan het einde van de vergadering nam de gemeenteraad unaniem een motie van Gemeentebelangen aan over een onderzoek naar het onderhoud en de kwaliteit van de geleide-lijnen voor blinden en slechtzienden. De motie werd naar aanleiding van een incident ingediend. Gemeentebelangen wil met deze motie een gevoel van bewustzijn bij bewoners en ondernemers creëren, zodat ze al dan niet opzettelijk op de lijnen parkeren. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden waarbij aannemers soms hekken op de lijnen plaatsen. Zulke barrières leveren voor blinde en slechtziende mensen lastige en in het donker zelfs gevaarlijke situaties op. Wethouder Lafleur was blij met deze motie en zal daar bij de behandeling van de kadernota in 2021 op terug komen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!