zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen (GB): "Wij willen veiligheid en participatie een gezicht geven"

2 november 2020

HENDRIK-IDO-AMBACHT - De algemene beschouwingen in het voorlaatste jaar van deze raadsperiode zijn deze week in volle gang. Het gaat om de eerste beschouwingen ooit in een digitale omgeving, zoals de corona-maatregelen voorschrijven. Gemeente Belangen leeft mee met inwoners die zijn getroffen door dit virus, of nog steeds te maken hebben met de schade die dit virus aanricht. Inwoners die, buiten de impact op de gezondheid, hun bedrijf of hun baan verliezen.

Meer veiligheid
Gemeente Belangen maakt zich al acht jaar hard voor een bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum De Schoof. Samen met andere fracties zien wij uit naar een snelle komst van deze fietsenstalling om
fietsendiefstal terug te dringen. Veiligheid en leefbaarheid kent echter nog meer zaken waarvoor Gemeente Belangen zich inzet. De overlast op de Sophiapromenade lijkt voor vele bewoners niet af te nemen. Gemeente Belangen pleit voor een raadsbrede informatie-avond voor de jeugd, omwonenden en jongerenwerkers om wederzijds begrip en respect voor elkaar te kweken.

Meer participatie
Gemeente Belangen heeft zich ingezet voor een nieuwe en actuele participatienota. Een raadsbrede werkgroep heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden om de bouwstenen samen te stellen. De fractie verwacht de participatienota nog dit kalenderjaar te kunnen behandelen in de gemeenteraad. De nota is meteen ook praktisch voor de Omgevingswet, waarin participatie een belangrijke pijler vormt. Het aspect komt namelijk terug in alle kerninstrumenten die onder de Omgevingswet vallen. In de wet is bewonersinspraak dus een belangrijk onderdeel.

Energietransitie
Bij de energietransitie speelt participatie een grote rol. Gemeente Belangen vindt het belangrijk en noodzakelijk om de inwoner hierbij te betrekken. Welke kansen en mogelijkheden biedt de energiestrategie voor inwoners? Wat zijn de nadelige effecten? En hoe kunnen we die teniet doen? Wie betaalt de kosten? Maar ook welke waardevolle, aanvullende ideeën hebben onze inwoners op het gebied van een veranderende energievoorziening? Het zijn stuk voor stuk grote onderwerpen die ons de komende tijd te wachten staan.

GB gaat de wijk in
Daarnaast weet de fractie van Gemeente Belangen dat er op het gebied van leefbaarheid vele andere thema's spelen bij onze inwoners. Om zicht te krijgen op deze onderwerpen, gaat de fractie dan ook met regelmaat de straat op en worden wijkschouwen gepland en gaan we de gesprekken aan met de bewoners van deze wijken. Op de diverse sociale media worden de dagen van de wijkbezoeken aangekondigd en worden de inwoners uitgenodigd het gesprek met ons aan te gaan over onderwerpen die spelen in hun leefomgeving.

Eventueel digitale ontmoetingen
Gemeente Belangen blijft zich voor u inzetten ook tijdens deze roerige tijden. Wij zullen er voor zorgen dat niet alleen de fysieke ontmoetingen blijven doorgaan binnen de regelgeving, maar kijken ook naar alternatieven om met onze inwoners in gesprek te blijven.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!