zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen pleit voor eerlijke en realistische energietransitie

23 juni 2021 (door de redactie)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Afgelopen dinsdag werden twee belangrijke raadsvoorstellen behandeld in de Commissie RZ/De Volgerlanden. De Regionale Energie Strategie en De Transitievisie Warmte. Op 5 juli bespreekt de gemeenteraad beide documenten die een uitwerking zijn van het Klimaatakkoord. Volgens het akkoord moet de energieregio Drechtsteden 0.37 Twh(terrawattuur) aan duurzame elektriciteit opwekken.Ook is de afspraak dat er 12.000 gebouwen (met een uitloop naar 25.000) aardgasvrij worden.

Als kleinste energieregio in een verstedelijkt gebied vindt Gemeente Belangen de 0.37 Twh een acceptabel bod. De gekozen aanpak is eerlijk en realistisch. Gemeente Belangen wil graag verantwoordelijkheid nemen om ook binnen Hendrik-Ido-Ambacht een steentje bij te dragen. Niets doen is geen optie. Maar wij staan er voor en zien er op toe, dat de rekening niet bij onze inwoners wordt neergelegd!

Betaalbare en haalbare energietransitie
Het doel van de RES 1.0 is een haalbare, betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. Gemeente Belangen staat achter dit doel en is vooral kritisch dat de haalbaarheid en betaalbaarheid gewaarborgd wordt. Iedereen moet mee kunnen doen!

Elektrisch rijden
Ook wordt ingezet op de verduurzaming van de mobiliteitssector. Meer elektrische auto’s, fietsen, maar ook (water)bussen in het openbaar vervoer. Gemeente Belangen ziet graag dat deze ontwikkeling gefaciliteerd wordt en dat er een voldoende sterk energienetwerk is, om de benodigde laadpalen te kunnen plaatsen en te gebruiken.

Gemeente Belangen tegen verplicht wonen zonder gas
De Transitievisie warmte zien wij als een uitdaging die haalbaar en betaalbaar moet zijn en waar iedereen aan mee kan doen. Wij willen dit samen met onze inwoners realiseren. Wij volgen het participatietraject op de voet. Goede communicatie en verbinding met onze inwoners en (maatschappelijke) partners is een vereiste, om samen met de overheid de goede dingen op een
juiste manier te doen. “Iedereen moet van het gas af” is een veel gehoorde kreet in de media. Gemeente Belangen wil niemand verplichten van het gas af te gaan en gaat de rekening ook zeker niet bij onze inwoners neerleggen. Dat kan en mag niet gebeuren!

Zonnepanelen en subsidie voor woningisolatie
Gemeente Belangen is groot voorstander van subsidiëren en/of faciliteren van collectieve aankoop van zonnepanelen. Ook subsidies voor isoleren van woningen juichen wij toe. Hierdoor verbruiken we minder aardgas. De fractie van Gemeente Belangen is vaak op straat en in de wijk te vinden, om de meningen en de ideeën van onze inwoners op te halen. Wij gaan met deze input aan de slag om de kennis en kunde van onze inwoners te verbinden met de gemeentelijke beleidsbepalers. Zo creëren we draagvlak voor de opgave van de energietransitie.

"Eerlijk, samen, met en voor onze inwoners!"
Gemeente Belangen volgt trends, ontwikkelingen en innovaties op de voet om de bijdrage aan de gestelde doelen te verwezenlijken. Eerlijk, samen, met en voor onze inwoners! U kunt op Gemeente Belangen rekenen en de groepering bereiken via info@gembel.nl.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!