zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Bron foto: De Wijngaard

De Wijngaard breidt uit voor peuters

7 december 2020

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Goed nieuws voor peuters vanaf 2,5 jaar en voor peuters die in aanmerking komen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Vanaf de eerste maandag na de kerstvakantie zijn ook zij van harte welkom op de nieuwe peuterspeelgroep van christelijk kindcentrum De Wijngaard van PIT kinderopvang & onderwijs.

“Kinderen willen geluk, uitdaging en verbondenheid. Daarom besteden we vanuit één pedagogische visie en aanpak van 2,5 tot 13 jaar veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. We stimuleren zijn of haar nieuwsgierigheid en creativiteit om zelf oplossingen te bedenken. We zorgen dat kinderen de juiste bagage krijgen op reis naar hun toekomst, van peuter tot puber,” aldus Marleen de Gruijter, directeur kinderopvang & onderwijs van De Wijngaard. Op de peuterspeelgroep zijn juf Toos en juf Sandra de vaste pedagogisch medewerkers. Zij zijn VVE-gecertificeerd en bieden peuters liefdevolle, leuke en professionele opvang in een veilige en inspirerende omgeving. Ze kijken wat nodig is om de talenten van de peuters spelenderwijs te ontwikkelen. Daarbij komen de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociale en emotionele vaardigheden aan bod. Omdat naar hartenlust buiten actief zijn niet alleen leuk, maar ook goed is voor de groei en bloei van kinderen spelen de peuters vanaf 10.30 uur samen met de kleuters op het speelleerplein.

Spelend leren
“We ontvangen uw peuter om 8.30 uur op maandag en woensdag en/of dinsdag en donderdag. We werken met gekoppelde dagen zodat uw peuter twee vaste momenten per week heeft om in een veilige leeromgeving te spelen onder (bege)leiding van vaste pedagogisch medewerkers. Zo’n structuur biedt duidelijkheid, veiligheid en houvast. Peuters die van het consultatiebureau een VVE-indicatie hebben gekregen, komen vier ochtenden. Zo kunnen we goed aansluiten op de ontwikkelbehoeften van ieder kind,” vertelt Chantal Berends, teamleider jonge kind van De Wijngaard. Blijkt dat een peuter van drie jaar of ouder toe is aan wat meer spelend leren, dan is er de ko’tergroep van De Wijngaard. Doelstelling van deze ko’tergroep is dat de peuters op een natuurlijke manier de stap naar ons basisonderwijs zetten. Kinderen hoeven niet meer te wennen in groep 1, maar gaan vloeiend over van de ko’tergroep naar het basisonderwijs. Het spelend leren gebeurt onder (bege)leiding van juf Toos en de leerkracht van de kleuters. Van 9.00 tot 10.30 uur sluiten de 3-jarigen aan bij de kleuters waarna alle peuters en kleuters lekker buiten gaan spelen. Vervolgens komen de peuters weer bij elkaar in de peuterspeelgroep om onder andere gezellig met elkaar te lunchen. Om 12.30 uur zwaaien we hen uit.”

Peuters en hun ouders zijn meer dan welkom op kindcentrum De Wijngaard voor een vrijblijvende kennismaking. Bel voor meer informatie 078 – 303 00 16 of mail naar chantal.berends@pit-ko.nl.

Lees meer over:

peuters wijngaard
Deel dit bericht met je vrienden!