vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Coronavirus: update dinsdagavond 19 mei 2020

20 mei 2020

DRECHTSTEDEN - De versoepeling per 1 juni kan doorgaan, lieten premier Rutte en minister De Jonge vanavond weten. Rutte: “De ruimte die er nu is hebben we met elkaar verdiend."

Update dinsdagavond 19 mei

Op dinsdag 19 mei kondigden premier Rutte en minister De Jonge aan dat de voorgenomen versoepeling voor 1 juni door kan gaan. Premier Rutte: “De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend door de regels na te leven. De versoepeling maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden. We weten dat virus snel kan opkomen als we dat niet doen. We mogen vertrouwen hebben maar, we moeten waakzaam blijven.”

Iedereen kan helpen het virus onder controle te houden

Minister de Jonge roept op verantwoordelijkheid te nemen: “Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen kan het virus verspreiden. Maar omgekeerd kan iedereen ook helpen om het virus onder controle te houden. Neem die verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor elkaar. Met aanpassingen proberen we zoveel mogelijk ons gewone leven te leiden.”

Voor iedereen blijft gelden:

-    Was vaak je handen
-    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
-    Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi het zakdoekje daarna weg
-    Vermijd handcontact met anderen (schud geen handen, geef geen highfives enzovoort)
-    Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) tot anderen
-    Werk zoveel mogelijk thuis
-    Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
-    Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden)
-    70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra voorzichtig zijn

Een uitgebreid overzicht van de maatregelen die op dit moment nog gelden tót maandag 1 juni en wat er mag vanaf maandag 1 juni vindt u op de website van Rijksoverheid.
Wat mag vanaf maandag 1 juni:

Groepen mensen

-   Groepen mensen mogen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
-   In alle publiek toegankelijke gebouwen mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. 1,5 meter afstand houden moet ook hier.
-    Thuis blijft het dringend advies voor bezoekers om 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca

-    Restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open, onder de voorwaarden van een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel), alleen op reservering, 1,5 meter afstand tot anderen en vooraf een checkgesprek of bezoek een risico oplevert.
-    Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

-    Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat op dinsdag 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
-    Op maandag 8 juni gaat het basisonderwijs en buitenschoolse opvang weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
-    Vanaf maandag 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot woensdag 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
-    Op maandag 15 juni starten MBO, HBO en universiteiten beperkt met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen

-    Film-, theater- en concertzalen gaan open, onder de voorwaarden van een maximum 30 mensen in het publiek per zaal, alleen op reservering,1,5 meter afstand tot anderen en vooraf een checkgesprek of bezoek een risico oplevert.
-    Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
-    Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

-    Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Reizigers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Op stations, haltes en perrons is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand.
-    Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Testen

-    In juni wordt het voor iedereen met klachten mogelijk om zich bij de GGD te laten testen, zonder tussenkomst van de huisarts. Wanneer exact is nog niet bekend, streven is maandag1 juni. Ook is het niet meer verplicht om 24 uur te wachten voorafgaand aan de test.

Verpleegtehuizen

-    De pilot om bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toe te laten wordt op maandag 25 mei uitgebreid naar meer locaties. Het streven is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling geldt voor alle verpleegtehuizen waar geen besmetting is.

Lees de uitgebreide toelichting op de versoepelingen op de webpagina van de Rijksoverheid.

Betrek kinderen en jongeren

Premier Rutte sprak zijn complimenten uit aan kinderen en jongeren: “Kinderen en jongeren in Nederland hebben zich ontzettend goed aangepast en aan de regels gehouden. Ik wil jullie bij dezen een groot compliment geven. Het is mede dankzij jullie dat we de goede kant op gaan. Ik wil dat juist jullie meedenken en meepraten. Kom met ideeën, lever kritiek. We moeten ons aan de regels houden, maar daarbinnen moeten we de beste oplossingen zoeken. Nodig kinderen en jongeren hiervoor uit. Ga het gesprek aan met de volwassenen van de toekomst.”

Maximale controle

Minister Hugo de Jonge kondigt aan dat er wordt ingezet op maximale controle van het virus, om zo nog sneller en gerichter te kunnen sturen. “Met het een zogenoemd dashboard kunnen we alle informatie bij elkaar brengen om het zicht op de coronawerkelijkheid te meten. Dit dashboard gaan we op twee manieren gebruiken: als signaleringsfunctie en de mogelijkheid om een regionaal waarschuwingssysteem te maken.”

Lees meer over:

coronavirus update 19 mei
Deel dit bericht met je vrienden!