zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

Burgemeester Jan Heijkoop sluit regionaal vuurwerkverbod niet uit

6 november 2020 (door Jan-Willem Schneider)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - “Regeren is iets anders dan administreren”, merkte een politicus ooit op. Iets van die visie klonk door toen de gemeenteraad de jaarlijkse begroting besprak. Hoewel de begroting op 5 november met algemene stemmen aangenomen werd, plaatsten sommige raadsleden wel inhoudelijke opmerkingen. Thema’s die de revue passeerden, waren de voedselbank, een eventueel vuurwerkverbod, woningnood onder starters, kwetsbare groepen, evenals de bibliotheek.  

Tijdens de bespreking van de begroting diende de raad slechts één motie in, die door een meerderheid verworpen werd. De indiener was het raadslid Arie Scheurwater (EVA). Hij stelde voor om € 5.000,- aan de Voedselbank schenken en werd hierbij gesteund door het CDA, de PvdA en Ambacht Uw Belang (AUB). De andere fracties wilden deze € 5.000,- aan andere doelen (laten) schenken. De gemeente had dit bedrag bespaard, omdat dit jaar het begrotingsetentje en de raadsexcursie werden afgelast. Burgemeester Jan Heijkoop vond dat het bedrag niet door het college besteed moest worden, maar door de raad. 

Vuurwerkverbod
Een ander onderwerp was de aanhoudende jeugdoverlast die vooral op de Sophiapromenade wordt vastgesteld. “Dit probleem wil ik via meerdere sporen aanpakken; via handhaving, maar ook via overleg met de jongeren. Dit overleg zal als gevolg van de coronacrisis niet op korte termijn plaatsvinden”, aldus burgemeester Heijkoop. Verder constateerde hij dat in deze coronatijd veel mensen naar de spoedeisende hulp gaan. “Deze afdelingen moeten niet overbelast worden, vandaar dat ik een regionaal vuurwerkverbod niet uitsluit”.  

Tiny Houses
Naast jeugdoverlast heeft onze gemeente te kampen met een gebrek aan starterswoningen. Daarom vroegen verschillende fracties (EVA, Gemeente Belangen, PvdA) aandacht voor de “tiny houses” (kleine huizen die vaak door alleenstaanden worden bewoond). Wethouder Lafleur stelde voor om binnenkort hierover door te praten met de gemeenteraad. Wellicht kan in het wittevlekken-plan van de gemeente een locatie hiervoor worden gevonden. De fracties kwamen met verschillende ideeën: aan de Noordoevers (D66) of op de locaties waar de scholen worden gesloopt. Lafleur gaf toe dat er weinig doorstroming in de huursector plaatsvindt. Bert van de Wulp (PvdA) vroeg namelijk aandacht aan de  behoefte aan duurdere huurwoningen voor de middeninkomens. Volgens Lafleur zou de bouw van meer appartementen een oplossing kunnen zijn om de doorstroming te bevorderen.

Oog voor kwetsbare groepen
Op vraag van de PvdA gaf CDA-wethouder Steven van Die aan dat het college opkomt voor kwetsbare groepen. Hij dacht aan ontheffing van de sollicitatieplicht bij mantelzorgers die intensieve zorg geven en alleenstaande moeders met kinderen. De laatste doelgroep heeft vaak een te klein netwerk. Omdat het sociaal beleid regionaal wordt vastgesteld en uitgevoerd, overlegde Van Die met zijn collega’s uit de Drechtsteden of te kijken of er meer maatwerk mogelijk was voor deze groepen. Dat blijkt echter moeilijk te zijn. “Hoewel we samenwerken, zal mijn interventie niet veel veranderen. Er komt dus op dit gebied geen maatwerk in de eigen gemeente”, aldus de wethouder. Toch beschouwt Van Die de gemeente Rotterdam als een goed voorbeeld. “In de Maasstad krijgen mensen met sociale, medische problemen en alleenstaande ouders krijgen een tijdelijke ontheffing van twee tot vijf jaar.”

Steven van Die in het zonnetje
Van Die ontkende dat de lokale bibliotheek een concurrent was van andere instellingen zoals de SDD in bijvoorbeeld het geven van taalcursussen. Hij beloofde in de toekomst met de raad in discussie te gaan over de kerntaken van de bibliotheek. Vervolgens zette de raad Van Die op een andere manier in het zonnetje; de wethouder had een prijs gewonnen. De gift was afkomstig van D66. “Wij hebben dit jaar een kleine enquête gehouden onder onze leden en mensen die afgelopen maandagavond de eerste sessie van de Algemene Beschouwing  gekeken hebben. Onze nadruk lag hierbij op de wethouders van wie Steven van Die het beste scoorde bij onze leden. Hij heeft dus onze prijs gewonnen,” aldus D66-fractievoorzitter Marijke Gommans.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!