zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

Beleidsadviesraad Jeugd/WMO zoekt 2 nieuwe leden

5 november 2020

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Woon je in Hendrik-Ido-Ambacht en heb je kennis van het Sociaal Domein, word dan lid van de Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo!

Wat doen wij?
Als onafhankelijk en officieel adviesorgaan van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geven wij gevraagd en ongevraagd advies over beleid op het gebied van zorg aan gezin, jeugd en jongeren en maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Legt het college van burgemeester & wethouders een onderwerp daarover aan de gemeenteraad voor, dan wordt daarbij ook ons advies meegegeven.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken 2 nieuwe leden die een duidelijke mening, standpunt en/of ideeën hebben over:

  • Preventie en vroegsignalering in het Sociaal Domein
  • Bevordering van eigen kracht en zelfredzaamheid
  • Opvoeden en opgroeien
  • Hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners

Vanwege de al aanwezige kennis in onze raad, hebben kandidaten met specifieke GGZ-deskundigheid en/of zorg in- en om school onze voorkeur.

Meer informatie
Help je graag mee om samen met de andere leden Hendrik-Ido-Ambacht verder te brengen op het terrein van Jeugd en Wmo en wil je meer informatie over ons, kijk dan eens op www.h-i-ambacht.nl/beleidsadviesraadjeugdwmo. Je kunt ook contact opnemen met onze voorzitter, mevrouw Judith Tielman-Graus via beleidsadviesraadjeugdwmohia@gmail.com.

Direct kandidaat?
Wil je je direct kandidaat stellen, zend dan je motivatie en een kort cv aan de heer Fokko Alkema, beleidsadviseur Sociaal Domein van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De heer Alkema is bereikbaar via f.alkema@h-i-ambacht.nl en 078 770 2620.

 

Lees meer over:

beleidsadviesraad jeugd/wmo
Deel dit bericht met je vrienden!