zondag 16 januari 2022

Alles over Ambacht

CBS: Ambachtse bevolking groeit, vooral door geboortes en niet zozeer door nieuwbouw

5 januari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

HENDRIK-IDO-AMBACHT – In 2020 is de bevolking van ons dorp met zo'n 1.700 mensen gegroeid, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de data blijkt dat de groei vooral komt door natuurlijke aanwas, ofwel het aantal geboortes min het aantal overlijdens. Hoewel Ambacht veel nieuwbouw realiseert, verhuizen er in 2020 per saldo meer mensen uit het dorp dan erbij komen. Een oorzaak vormt wellicht de relatief hoge woningprijs in Ambacht.

Een vergelijking met 2019 leert dat de bevolkingsgroei afgelopen jaar minder sterk is. Hoewel de natuurlijke aanwas vergelijkbaar bleef, is de verhuisbeweging veranderd. Zo zijn er in 2019 meer mensen naar Ambacht verhuisd dan dat er vertrokken zijn. In 2020 was juist het tegendeel het geval, zodat ons dorp per saldo meer vertrekkers had dan nieuwkomers. Een eerste verklaring is dat er in 2019 meer woningen gebouwd zijn dan in 2020. Een tweede oorzaak is wellicht de sterk gestegen woningprijzen afgelopen jaar door de lage rentestand. Zeker starters zullen daardoor sneller uitwijken naar andere gemeentes.  
 

 

Bevolkings-ontwikkeling 

Natuurlijke aanwas 

Verhuizingen 

Migratie-saldo 

2020

+1,7

+5,2

-4,2

+0,7

2019

+8,7

+5,6

+3,2

-0,1


Drechtsteden: grootste bevolkingsgroei in Sliedrecht
In de Drechtsteden valt op dat Sliedrecht de grootste bevolkingsgroei kende in 2020. De groei is vooral veroorzaakt door verhuizingen naar het baggerdorp. De natuurlijke aanwas is per saldo negatief gebleken. Sliedrecht wordt op de voet gevolgd door Hardinxveld-Giessendam. Hekkensluiter in de Drechtsteden is Dordrecht met zowel een negatieve natuurlijke aanwas als een negatief verhuissaldo.
 

 

Bevolkings-ontwikkeling 

Natuurlijke aanwas 

Verhuizingen 

Migratie-saldo 

Sliedrecht

+13,9

-0,9

+12,7

+2,1

Hardinxveld-Giessendam

+5,7

-2,8

+1,7

+1,7

Hendrik-Ido-Ambacht

+1,7

+5,2

-4,2

+0,7

Alblasserdam

+1,3

+0,8

-0,2

+0,7

Zwijndrecht

+0,6

-2,8

+1,7

+1,7

Papendrecht

+0,2

-1,2

+1,6

-0,2

Dordrecht

-0,8

-0,9

-3,7

+3,8

De getallen zijn telkens per duizend inwoners en ontleend aan de database van het CBS.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!