Meerderheid gemeenteraad: geen extra lastenverlichting, hondenbelasting blijft hoog

10 november 2023 • 11:00 door Willem Schneider
Meerderheid gemeenteraad: geen extra lastenverlichting, hondenbelasting blijft hoog

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Twee (verworpen) voorstellen en een begroting voor 2024 die met algemene stemmen werd aangenomen. Dat was deze week het resultaat van twee avondvergaderingen van de gemeenteraad over deze raad. De fracties waren in het algemeen positief over het gevoerde beleid en de wethouders en burgemeester kregen diverse complimenten.

RA: geef de inwoners meer geld terug
Desondanks kwamen wel voorstellen tot wijzigingen van het voorgestelde beleid. Deze wijzigingen kwamen van Realistisch Ambacht (RA) en van Echt voor Ambacht (EVA). RA vond dat de Ambachtse inwoners tegemoet gekomen moeten worden met een verlichting van de lasten door de geplande verhoging van € 52 per huishouden ongedaan te maken. Deze verhoging was volgens RA-fractievoorzitter Oene Doevendans onnodig, omdat de huidige begroting een overschot van € 2 miljoen heeft. Bovendien is dit volgens hem de hoogste stijging van de lokale lasten in de afgelopen 17 jaar.
Volgens wethouder Steven van Die (CDA) kost dit voorstel de gemeente zo’n € 500.000. “Daarvoor is geen ruimte in de begroting en zeker niet structureel. Volgens Van Die ook niet incidenteel, omdat de gemeente de reserves voor de toekomst, zeker in 2026 en later, nodig heeft. “En voor 2024 hebben we al een matige ‘solvabiliteit’, constateerde hij. Hij wees er ook dat andere gemeenten als Dordrecht al met bezuinigingsgesprekken bezig zijn, terwijl Ambacht de inwoners volgend jaar de stijging van de "gemiddelde woonlasten" al compenseert. Het gaat dan om € 76 per huishouden. Bovendien maken personen er gebruik van, die het financieel gezien niet nodig hebben, schatte Van Die in. Het RA-voorstel kreeg de steun van EVA en de PvdA.

EVA: bouw hondenbelasting in drie jaar af
Adrie Scheurwater (EVA) kwam opnieuw terug op zijn voornemen om de hondenbelasting af te schaffen. Hij had begrepen dat de coalitie de hondenbelasting in de huidige raadsperiode wil handhaven. “Deze handhaving is ook mogelijk door de hondenbelasting de komende 3 jaar te verminderen met een derde deel per jaar,” meende Scheurwater. Door deze geleidelijke verlaging kan naar zijn opvatting “de inkomenspositie van de hondenbezitters hiermede kan worden verbeterd in de komende drie jaar.’ Hij wilde daarom de hondenbelasting voor 2024 niet verhogen, maar in 2024, 2025 en 2026 met een derde deel van het huidige tarief te verlagen.

Verantwoordelijk wethouder Jauharina Oelfke (VVD) wilde daar niet aan. Ze gaf aan dat het college in de eerste helft van 2024 met een nieuwe visie over het hondenbeleid komt en wilde daarom niet op deze visie en de te nemen maatregelen vooruit lopen. Volgens de PvdA, die de EVA-motie samen met RA, steunde, is Ambacht binnenkort “kampioen” hondenbelasting (met het hoogste landelijke tarief) omdat Den Haag, de huidige koploper, deze belasting afschaft.

Oelfke: geen geleidelijke afschaffing hondenbelasting

Afval
Alle fracties spraken over het afvalbeleid, met name het plasticafval. Ze waardeerden dat een flinke toename van het aanbod van PDB-afval te zien was. Een aantal fracties was minder tevreden over de wijze van aanbieding (ophangen van lantaarnpalen). Zo was Oene Doevendans (RA) teleurgesteld dat de wethouder is teruggekomen op eerdere toezeggingen over ondergrondse plasticcontainers. “Hij wil nu de evaluatie van medio 2024 eerst afwachten en dat is een slecht besluit,” vond Doevendans. Wel waardeerde dat “we naast de HVC afvalophaaldienst tegenwoordig ook Gemeente Belangen kunnen bellen voor opruimen van de door hun beleid veroorzaakte rommel op straat,” zei hij. De RA’er duidde hierbij op een recente opruimingsactie van Gemeente Belangen.

Fietsenstalling De Schoof ter discussie
Wethouder Oelfke deed wel een toezegging aan PvdA-raadslid Bert van der Wulp. Deze toezegging ging over de fietsenstalling bij De Schoof. Van der Wulp: “In het kader van veiligheid moet toch wel een blunder toegegeven worden. De fietsenstalling bij de Schoof, waar elektrische fietsen en scootmobielen aan de laadpaal kunnen. Maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Ergernis alom, vervallen van parkeerplaatsen, maar geen fiets voor terug. Hier zijn de winkeliers ook niet blij mee. Kortom, geen fietsen maar wel stroom leveren aan het net waarvoor we straks zelfs moeten gaan betalen.” De PvdA’er vroeg daarom om een heroverweging.

Oelfke: “Ik ga niet na twee weken van het vertrek van de wethouder Flach zeggen dat deze fietsstalling overbodig is, maar ik herken de leegte en snap uw signaal. Daarom gaan we daar binnenkort naar kijken.” Ze waardeerde ook dat de SGP-ChristenUnie tot de conclusie kwam dat deze stalling “geen succes” was. Een evaluatie was daarom volgens deze fractie wel gewenst.

De lege fietsenstalling bij De Schoof 

Zondagsrust
De zondagsrust was een aandachtspunt van veel fracties (VVD, PvdA, D66 en Gemeente Belangen). Ze waren blij met deze doorbraak en willen meer. De VVD: “Veel inwoners in 2023 genoten van de ruimte voor evenementen op zondagen, zoals Jumping-World, de Nieuwjaarsduik, de foodtruckfestivals en het circus. Het is telkens goed te zien hoeveel inwoners genieten van deze evenementen. Het is dus ruimte die velen, zowel organisatoren als inwoners, erg waarderen. Dat deze mogelijkheid sinds vorig jaar bestaat in Ambacht is wellicht nog niet vanzelfsprekend.” De PvdA: “Ons zwembad is open op zondag. Voor de PvdA een logische stap die feitelijk te lang duurde.” D66: “Na een periode van 6 jaar herhaaldelijk gevraagd te hebben of het binnenbad op zondag een aantal uren geopend kon worden zijn tot onze vreugde op zondag 3 september de deuren van het binnenbad geopend.” Gemeente Belangen: “Foodtruck-festivals en de opening van het binnenzwembad op zondagen in de winterperiode zijn inmiddels een feit. Deze initiatieven getuigen van onze betrokkenheid, flexibiliteit om ons gemeentelijk beleid aan te passen aan de behoeften en wensen van onze inwoners. Gemeente Belangen blijft openstaan voor nieuwe ideeën voor ontmoeting op alle dagen van de week, om onze gemeenschap te versterken en inwoners met elkaar te verbinden.” Gemeente Belangen lijkt dus open te staan voor meer evenementen op zondag. Doevendans constateerde daarom een ‘meer snelheden benadering’ bij de coalitiepartners en daar was hij blij mee.

Woningbouw
Melis Nugteren (Gemeente Belangen) was voorstander om de vrijgekomen stukken grond bij nieuwe scholen voor te bestemmen aan woningen voor jongeren. Ook vroeg deze fractie aandacht voor het creëren van levensloopbestendige woningen voor ouderen “dat doorstroom ook positief beïnvloedt.” Verder wilde Nugteren kijken naar mogelijkheden voor het verstrekken van startersleningen. Ook Marijke Gommans (D66) was daar een voorstander van. Volgens wethouder Lafleur wordt een aantal sessies georganiseerd over een nieuwe woonvisie, waarbij het onderwerp van de starterslening ook onderdeel van discussie is. Wenny van der Wee (CDA) vroeg in haar bijdrage om ‘dementievriendelijke’ woningen. De PvdA zag ook mogelijkheden om in gesprek te gaan met woningcorporaties over het “verder revitaliseren van oudere wijken, zoals Overkerk.” De VVD’er Van den Wollenberg waardeerde het dat de gemeente nu voordelige duurzaamheidsleningen aanbiedt, “zodat inwoners de kans krijgen om hun woning te verduurzamen en kosten te verlagen.”

Zicht op meer huisartsen
Wethouder Steven van Die meldde PvdA’er Bert van der Wulp goed nieuws. De PvdA’er bracht in zijn bijdrage nog eens het gebrek aan huisartsen onder de aandacht. Volgens Van Die zijn er gesprekken gevoerd met als resultaat dat er binnenkort één of twee huisartsen bij komen. De voorwaarde is wel dat de gemeente voor een locatie moet zorgen. “In Zuidwende-Zuid zouden tijdelijke zorgunits moeten komen, zoals we die destijds ook in de Volgerlanden bij de Vrouwgelenweg hebben gehad. We spreken dan wel over eind 2024. Begin januari is er weer overleg. Er lijkt dus wat zicht op te komen,” vond Van Die.

Het vroegere gezondheidscentrum De Volgerlanden

Protocol vlaggen
Daan van den Wollenberg (VVD) vroeg in zijn bijdrage om een “eenduidig beleid bij blijken van medeleven namens de gemeente, zoals vlaggen en symbolische donaties, zodat we dergelijke situaties op gelijke voet behandelen. Wat ons betreft zijn terughoudendheid en neutraliteit voor de gemeente en de eigen vrijheid van onze inwoners om daarin actie te ondernemen de uitgangspunten.” Burgemeester Jan Heijkoop was dat met de VVD’er eens. Hij wil een protocol voor bijvoorbeeld vlaggen. “Dan hoef je als burgemeester niet naar bevind van zaken te handelen en te informeren bij diverse fracties en personen.” Van de VVD kreeg hij complimenten vanwege zijn daadkrachtig optreden bij de jeugdoverlast. Heijkoop gaf bijvoorbeeld aan dat zo’n 100 brieven door de wijkagent bij ouders van jongeren is bezorgd. “Dat maakte indruk bij de ouders, meer dan een brief door de bus.”

De Begrotingsraad vond voor het laatst plaats onder voorzitterschap van burgemeester Jan Heijkoop. Hij gaat op 1 december met pensioen.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.